Glavna→Categories Zavicaj - Page 3 1 2 3 4 5 6 7 Log in

Nedavne poplave pričinile ogromne štete na području Gusinja i okoline

 ŠTETA NEKOLIKO STOTINA HILJADA EURA   GUSINJE – Sudeći po nalazu Komisije za pocjenu šteta od elementarnih nepogoda koja je nakon nedavnih poplava u Gusinju i okolnim selima obišla preko stotinu domaćinstava i drugih infrastrukturnih sadržaja , ukupna šteta iznosi prema nekim procjenama nekoliko stotina hiljada eura. Prema prvim procjenma najviše je stradala putna infrastruktura ka selu Desni Grnčar, lokalni put ka turitičkom izletištu Grebaje, put ka Vusanju i Kruševu, … Opsirnije

POMOĆ MLADIH U PLAVSKOJ I GUSINJSKOJ OPŠTINI NEPHODNA POMOĆ U OVIM HLADNIM ZIMSKIM DANIMA

 PLAV /GUSINJE– Članovi Crvenog krsta u Plavu zajedno sa članovima – učenicima SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu skoro redovno svakog mjeseca stupaju u akciju kako bi upoznavali stare i iznemogle osobe s njihovim pravim zdrastvenim stanjem. Jedn od najvažnijih aktivnostikoje provodi Crveni krst Crne Gore upravo je svakodnevna briga o starim i iznemoglim licima. -Ove aktivnosti realizuje opštinska organizacija Crvenog krsta sa ciljem  da se starijim ljudima olakša život , … Opsirnije

CDPR U PLAVU I GUSINJU REDOVNO OBILJEŽAVA GODIŠNJICU ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH PROIZVODA PLAKATIMA I POSTERIMA PROTIV PUŠENJA

 PLAV/GUSINJE – Cnogorko drušvo za borbu protiv raka (CDPR) povodom obilježavanja naredne godišnjice od donošenja Zakona o ograničvanju upotrebe duvnskih proizvoda, na nekoliko lokcija u gradskim centrima u Plavu i Gusinju postavljaju plakt poster sa natpisom „10 i više godina (ne) poštovanja Zakona o ograničavanju upopotrebe duvankih proizvoda“. Iz Crnogorskog duštva za borbu proitv raka naglašavju da posteri opominju da je zakon već deset i više godina donesen i postoji, … Opsirnije

Redovni seminri o očuvanju životne sredine

  SAMO IZUZETNIM ZNANJEM DO OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE Gusinje – I naredne godine u saradnji s profesorima i koordinatorima koji su zaduženi za ovu tematiku – utvrdićemo termine da svakog mjesec u godini održavamo seminar pod nazivom „Znanjem do očuvanja životn sredine „ u prostorijam SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, a punu pdršku daće projekat „Pružanje pdrške održivom razvoju životne sredine  u prekograničnom regionu kroz zjedničke inicijtive, koje će sprovoditi … Opsirnije

U gusinjskoj opštini zainteresovani traže

 NOVAC ZA SEOSKI TURIZAM GUSINJE – Mnogi Gusinjani – većinom mladji ljudi su zainteresovani da im lokalna samouprava u narednom periodu obezbijedi uslove za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma na seoskom području. Gusinjska lokalna samouprava bila bi obavezna da uputi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredtava. Pravo konkurisanja u ovoj oblasti imaju pravna i fizička lica, posebno oni koji ponude projekte renoviranja starih kućica i kućišta u turističke svrhe … Opsirnije

Profesorici crnogorskog jezika i književnosti u SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu SENADI ĐEŠEVIĆ -specijalna plaketa za nesebičan angažman u razvoju književne kulture i kritike

 ČASOPIS KOMUN@ NAGRADE DODJELJUJE ZA OČUVANJE , PROMOCIJU I VALORIZACIJU KULTURNE BAŠTINE CRNE GORE Plav – Senada Đešević, profesorica crnogorskog jezika i književnosti u Srednjoj mješovitoj školi „Bećo Bašić“ u Plavu – časopis Komun@ je donio odluku prko svojeg žirija da specijalnu plaketu dodijeli profesorici Đešević za ovu godinu – za izuzetan i nesebičan angažman u razvoju književne kulture i kritike. Odluku je donio tročlani žiri u sastavu , predsjednik … Opsirnije

U zimskim uslovima

  ZABRANITI KORIŠĆENJE PLANINARSKIH STAZA U PROKLETIJAMA GUSINJE – Kada je prij dvije godine donijeta zajednička odluka planinarskih klubova, Planinarskog saveza Crne Gore i JP Nacionlni parkovi Crne Gore – da zbog bezbjedonosnih razloga planinarske staze u nšoj zemlji u zimskom periodu budu zatvorene do proljeća – bila je za svaku pažnju i pohvalu, ističe Ismet Brdakić-Brda, poznati smučar u gusinjskom kraju. -U slučju samovoljnog korišćenja planinarskih staza u vrijeme … Opsirnije

Peticija 250 Plavljana: Rijeka da ne puni privatne džepove

 Direktor Doma zdravlja Omer Šahmanović upozorava da bi izgradnjom hidrocentrale grad ostao bez pitke vode…   Više od 250 građana Plava, među kojima i desetak doktora, zatražilo je od predsjednika Opštine Orhana Šahmanovića da obustavi objavljivanje odluke o lokalnoj studiji za izgradnju male hidroelektrane (mHE) na vodotoku Đurička  rijeka  sa pritokama, koju je nedavno usvojila lokalna Skupština. Potpisnici peticije navode da bi usvajanje odluke nanijelo štetu građanima, jer se sa … Opsirnije

Danas je u Gusinju održana konstitutivna sjednica Skupštine opštine Gusinje

VEIFIKACIJA MANDATA ZA 30 ODBORNIKA   GUSINJE – Predsjednik Odbora povjerenika dr Elvis Omeragić otvorio je konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Gusinje, sa jednom tačkom dnevnog reda – izvještaj Opštinske izborne komisije o izborima održanim 16.oktobra i verifikacija mandata odbornika. Potom je mjesto predsjedavajućeg zauzeo najstariji odbornik Ibrahim Omeragić. Predsjednik Opštinske izborne komisije Hasim Radončić je upoznao prisutne o radu izborne komisije i rasporedu mandata odbornicima prema rezultatima ostvarenim na lokalnom … Opsirnije

GUSINJE: Dostupnost ustanova i javnih lokala osobama u kolicima

 NIJESU PRISTUPAČNI SVI OBJEKTI   GUSINJE – „Pitajte nas – o nama se radi“ je projekat koji će se uskoro realizovati na području gusinjske opštine,  a u okvru kojeg će se organizovati javna tribina gdje će se predstaviti koliko je gradska sredina pristupačna korisnicima invalidskih kolica. Ali, prije realizacije projekta  „Pitajte nas – o nama se radi“ treba organizovati anketu istraživanja koja bi obuhvatila javne i privatne ustanove značajne za … Opsirnije

Radionice „BIZNIS NA BALKANU“

 OBUČAVAJU SE BUDUĆI PREDUZETNICI   PLAV – U sklopu redovnih manifestacija „Biznis na Balkanu“ u SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, redovno se održavaju u toku jedne godine trening-kurs radionice – gdje se edukuju mladi od 18 do 30 godina, gdje treba da pokažu preduzetničke vještine i kreativnost kroz neformalno obrazovanje. -Učesnici obuke će uključivanjem u ovaj program dobiti podršku u razvoju predzetničkih vještina, izgradnji i razvijanju biznis modela. Tako će … Opsirnije

U Gusinju, u ponedjeljk 14.novembra

ODRŽAĆE SE KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GUSINJE   GUSINJE – Predsjednik Odbora Povjerenika, dr Elvis Omeragić. Sazvao je Konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Gusinje, na kojoj će se podnijeti Izvještj Opštinske izborne komisije opštine Gusinje, a potom verifikovati mandati odbornika. Opštinsk izborna komisij opštine Gusinje je raspodijelil mandate na sljedeći način : 1.Lista SDP – Ranko Krivokapić – Gusinje svima  2 mandata: Dr Elvis Omeragić i Esad feratović 2.Demokratski savez u … Opsirnije

Program prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore

 USKORO MINI MLJEKARA U BREZOJEVICAMA KOD PLAVA   Kapacitet 1.500 litara mlijeka dnevno. Projekat finansira Evopska unija PLAV – U prigradskom naselju Brezojevice kod Plava, uskoro će biti otvorena mini mljekara, kapaciteta 1.500 litara mlijeka dnevno, zaključak je Konferencije pod nazivom „From hills to dairies“  koja je održana u Plavu. Projekt finansira Evropska unija u okviru trećeg poziva prekogranične saradnje izmedju Srbije i Crne Gore. Po riječima Gorana Prebiračevića, predstavnika … Opsirnije

Glavni uzročnik poplava

 LJUDSKI FAKTOR Nekontrolisana eksploatacija šljunka i pijeska   GUSINJE – Godinama se iz korita gusinjskih rijeka i potoka vrši takoreći nekontrolisana eksploatacija šljunka i pijeska – što je ostavilo i te kako velike posljedice na vodotok ovih rijeka. Naime, koncesionari dobijaju odredjene prostore u koritima ovih rijeka gdje mogu da vrše eksploatciju odredjenog rječnog materijala, ali da eksplotacija mora biti u skladu sa zakonskim propisima.  Postavlja se pitanje, da li … Opsirnije

Zanimljivosti na gusinjski način

 SVAKA ULICA IMA SVOJE PLEME   GUSINJE – Vjeruje se, da je Gusinje sa okolinom jedinstven kraj ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, da skoro svaka ulica ima svoje plemenske stanovnike. Počnimo redom. Od objekta gusinjske osnovne škole ka Grebjama ulica se zove Omergića mahala. U njoj su većinom stanovnici Omeragići. Na raskrsnici iste ulice gdje se nalazi Hauz mahala, većinom su žitelji Mrkulići, Djurkovići i Jarovići. Lijevo … Opsirnije

OPADA VODOSTAJ

 PLAV/GUSINJE – Zbog naglog porasta vodostaja rijeka Vruje, Grnčara, Ljuče i planinskih bujica, došlo je do porasta nivoa Plavskog jezera. Isto tako, i Plavska rijeka, rijeka Lim i nekoliko planinskih potoka zbog padavina kiša nekoliko dana došlo j do izlijevanja voda iz korita rijeka koje poplavile okolna imanja, nekoliko porodičnih objkata i druge sadržaje. Na udaru su bili porodični objekti u selu Brezojevice na lijevoj obali rijeke Lim, kao i … Opsirnije

Poplave koje godinama opominju

 VELIKE MATERIJALNE ŠTETE   GUSINJE – Godinama brze planinske rijeke Grnčar, Vruja i Ljuča, kao i nekoliko planinskih potoka, u vrijeme jesenjih kiša – u gusinjskom kraju nanose ogomne mterijalne štete. Prije svega, u gornjem toku rijeke Grnčar, u istoimenom selu, ova plahovita rijeka decenijama uništava na stotine hektara livada i njiva, ugrožava porodična domaćinstva i nanosi velike štete lokalnom putu Grnčar – Gusinje. Na samoj crnogorsko-albanskoj granici  „Grnčar – … Opsirnije

NA SJEDNICI SO PLAV ŽUČNA RASPRAVA VODILA SE OKO LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM, ORHAN ŠAHMANOVIĆ ISTAKAO

 PLAV – Zbog ubje­đi­va­nja sa di­rek­to­rom Do­ma zdra­vlja Ome­rom Šah­ma­no­vi­ćem da na­pu­sti skup­štin­sku sa­lu jer sa po­zi­ci­je ko­ju po­kri­va ni­je po­zvan da pri­su­stvu­je sjed­ni­ci, a i ni­je od­bor­nik, ju­če­ra­šnje za­sje­da­nje lo­kal­nog par­la­men­ta u Pla­vu na mo­men­te je iska­ka­lo iz dnev­nog re­da. Pr­va tač­ka dnev­nog re­da bi­la je pred­log od­lu­ke o lo­kal­noj stu­di­ji za iz­grad­nju ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne (mHE) na vo­do­to­ku Đu­rič­ka ri­je­ka sa pri­to­ka­ma. Omer Šah­ma­no­vić je sma­trao za po­treb­no da … Opsirnije

Zbog neprestanih padavina kiša (Foto)

 PLAVSKO –GUSINJSKA DOLINA KAO VELIKO JEZERO   Bujice i klizišta prijete porodičnim objektima Rijeke Vruja, Grnčar, Dolja i Ljuča se izlile iz korita na nekoliko mjesta   PLAV/GUSINJE – Danonoćne padavine kiša uslovile su da se izliju rijeke Vruja, Grnčar, Dolja, Ljuča, Plavsko jezero, Lim, Plavska i Murinska rijeka – kao i planinske bujice koje ugrožavaju porodične objekte, imanja i lokalne puteve. U gornjem Desnom Grnčaru, nedaleko od crnogorsko/albanske granice … Opsirnije

Gusinje nakon lokalnih izbora

GUSINJE–Na prijevremenim lokalnim izborima 16. oktobra Gusinjani su najveći broj glasova dali Demokratskoj partiji socijalista koja će ubudućem sazivu lokalnog parlamenta imati 9 odbornika, što je za četiri odbornička mjesta više nego na izborima 2014. godine. Pored DPS-a apsolutni izborni hit u Gusinju su Socijaldemokrate, partija koja je, iako je prvi put učestvovala u izbornoj utakmici, dobila četiri odbornička mjesta u Skupštini opštine Gusinje. Ostali učesnici gusinjske izborne utakmice pokvarili … Opsirnije

VANREDNA SJEDNICA SO PLAV ZAKAZANA ZA DANAS

 PLAV -Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Plav Izet Ha­dži­mu­šo­vić za­ka­zao je za da­nas dru­gu van­red­nu sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta na ko­joj će se ras­pra­vlja­ti o če­ti­ri tač­ke dnev­nog re­da. Od­bor­ni­ci će raz­ma­tra­ti pred­log od­lu­ke o lo­kal­noj stu­di­ji za iz­grad­nju ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne na vo­do­to­ku Đu­rič­ka ri­je­ka sa pri­to­ka­ma. Na dnev­nom re­du je i pred­log od­lu­ke o usva­ja­nju lo­kal­nog pla­na upra­vlja­nja ko­mu­nal­nim i neo­pa­snim gra­đe­vin­skim ot­pa­dom za pe­ri­od od 2016. do 2020. go­di­ne. Pred od­bor­ni­ci­ma … Opsirnije

Oštećeni lokaliteti za turiste i posjetioce

   PLAV -U mje­stu Ko­lo­vrat na oba­li Li­ma, niz­vod­no od Lim­skog mo­sta na oko dve­sta me­ta­ra, pri­je ne­ki dan, ne­po­zna­ti van­da­li isje­kli su i za­pa­li­li objek­te–ku­ći­ce za od­mor, zva­ne ša­dr­va­ni. U pi­ta­nju su tri ma­nje ku­ći­ce ko­je su tu ura­đe­ne pri­je par go­di­na kroz pro­je­kat Op­šti­ne Plav i USA­ID-a, ra­đen u ci­lju eko­nom­skog raz­vo­ja sje­ve­ra, kroz una­pre­đe­nje tu­ri­zma i po­ljo­pri­vre­de.  Di­rek­tor lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Edin Ja­da­dić, ko­ji je pret­hod­no bio … Opsirnije

Saobraćajna nesreća kod Plava: Audijem pokosio konja

 U Plavu je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Naime, vozač ”audija” plavskih registarskih oznaka je, očigledno zbog neprilagođene brzine, naletio na konja koji je od siline udara odbačen preko automobila. Vozač koji je svojim nemarom izazvao udes i usmrtio životinju, pretrpio je veću materijalnu štetu. Nije poznato da li je vozač pretrpio povrede u ovom udesu.

Stanovnicima naselja u opštinama Plavu i Gusinju – kanalizacija stvara ogromne probleme

 LJETI NE SMIJU NI PROZORE DA OTVORE   Problem izražen u ljetnjem periodu čije se porodične kuće nalaze u neposrednoj blizini rijeka Vruje, Grnčara, Ljuče, Lima, i u gornjem toku planinskih rijeka Dolje i Bistračice u Gusinju GUSINJE – Više od 20 godina fekalne vode zadaju ogromne probleme žiteljima opština Plava i Gusinja čije se porodične kuće nalaze u neposrednoj blizini rijeka Vruje, Grnčara, Ljuče i Lima, kao i gornjem … Opsirnije

Svi brinu i uredjuju grad

 DJECI POTREBNA NAVIKA ZDRAVOG ŽIVOTA GUSINJE – U okviru redovne tradicionalne akcije „Da nam grad bude ljepši“, komunalci, NVO, eko-rendžeri, učenici OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju, posebno mališani od pet do 12 godina, i drugi ljubitelji priode, redovno uredjuju i čiste dvoprišta, bašte i zelene gradske površine. Zaposleni u Komunalnom u smom centru     Gusinja ispred objekta Vezirove džamije, na platou izgradili su cvijećnjak. Nedleko od njega nalazi se školski … Opsirnije

Na Prokletijama ima 131 vrh sa nadmorskom visinom višom od 2000 metara

 SPECIJALNI VIZUELNI EFEKTI  SA PROKLETIJA GUSINJE – Na Prokletijama ima 131 vrh sa nadmorskom visinom od 2000 metara. Od tog broja najviši vrh Djeravica visok je 2656 m, sedam vrhova imaju visinu od 2500 do 2600 m, 17 vrhova od 2400 do 2500 m, a 21 vrh od 2300 do 2400 m. Vrh Djeravica je drugi po visini u cjelokupnim Prokletijama, poslije vrha M.Jezercesa (2694 m) u Albaniji, i najviši … Opsirnije

U gusinjskoj opštini

 POLJOPRIVREDNICI OČEKUJU BESPOVRATNU POMOĆ   GUSINJE – Preko 8.000 hektara obradivih poljoprivrednih površina, na hiljade hektara prirodnih pašnjaka i livada, sve veći fond krupne i sitne stoke, su preduslovi da se gusinjski poljoprivrednici  konačno konsoliduju i iskoriste povoljnosti koje im nudi Ministarstvo poljopivrede i ruralnog razvoja. Javni pozivi koje svake godine organizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za investicije u poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno dodjele bespovratnih sredstava MIDAS grantova koje realizuje … Opsirnije

Jedno od najunosnijih zanimanja u toku ljetnje sezone – mnogi mladi prosto preziru

  NIKO NEĆE DA JE ČOBANIN U plavsko-gusinjskom kraju je veliki broj visokoškolaca koji su se opredijelili – da svoj radni život nastave bavljenjem  stočarstvom i poljoprivredom GUSINJE – Ništa mi čudnije nije, nego kad čujem da u toku ljetnje sezone, kad mi stočari izdižemo sa stokom na planinskim katunima, i kada pojedina domaćinstva nemaju svoga čobanina, traže da obezbijede  čobane za svoje potrebe. Je li moguće da niko neće … Opsirnije

Najmladja crnogorska opština i dalje bez banke

 PUT PUTUJU GUSINJANI ZBOG PLATE I PENZIJE   GUSINJE – I dalje ista priča. Već je treća godina od kada funkcioniše najmladja crnogorska opština, ali banke nema pa nema. Po prirodi i mentalitetu – Gusinjani su velike šaljivdžije, pa im se „posrećilo“ da komponuju popularni refren „PUT PUTUJU GUSINJANI ZA PLATE I PENZIJE“ , jer su gradjani primorani da putuju do susjednog Plava ili drugih gradova da bi podigli platu … Opsirnije

EVROPSKI ZELENI POJAS IZABRAO NAJLJEPŠE FOTOGRAFIJE

 PROKLETIJE MEDJU PET NAJLJEPŠIH   GUSINJE – Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) saopšteno je da je intenacionalni žiri , sastavljen od članova Borda asocijacije „EVROPSKI ZELENI POJAS“, imao veom težak zadtak da od 18 pobjedničkih fotografija sa nacionalnih takmičenja odabere pet najljepših na Balkanu. Prvo, drugo i peto mjesto su pripali pobjednicima nacionalnog takmičenja iz Grčke i Bugarske (Marija Stefniodu, Minko Mihajlov i Leonidas Kourentis), dok su … Opsirnije

Piše RIFAT GRUDA, novinar  portala Gusinje-Info.com GUSINJSKOM DPS-u DEVET MANDATA-ODBORNIKA GUSINJE – Prema posljednjim pokazateljima i izvještajima iz OIK-e opštine Gusinje – tabela osvojenih mandata izgleda ovako: 1.DPS …………. 592 glasača    9 mandata – odbornika 2.Partija za Gusinje  397 glasača   6 mandata-odbornika 3.SD-e ……….. 322 glasača     4 mandata – odbornika 4.DS u CG …..  281 glasača      4 mandata-odbornika 5.Koal. DUA-ALB.Al. 213 glasača  3 mandata odbornika 6.SDP-a … Opsirnije

SDP: Zašto se FIlip III Vujanović nije oglasio povodom državnog udara?

“Danas, kada smo preživjeli državni udar, treba da objasnite građanima ko stoji iza njega? Zašto se predsjednik Filip III Vujanović nije oglasio povodom državnog udara?” Kampanja je završena, pa možete prestati sa ponavljanjem gluposti čiji je jedini cilj prepadanje građana, posebno manjinskih naroda koje ste u kampanji ucjenjivali, a čijoj se podršci danas nadate, saopšteno je iz SDP-a. “Danas, kada smo preživjeli državni udar, treba da objasnite građanima ko stoji … Opsirnije

Formirati Savjet za održivi razvoj opštine Gusinje

 UNAPREDJENJE POSLOVNOG AMBIJENTA   GUSINJE – Odmh nakon konstituisanja lokalnog parlamenta u Gusinju, treba odmah startovati i povesti razgovore i aktivnosti sa predstavnicima iz privrednog života iz Gusinja, Plava, Berana, Crne Gore, regiona a posebno iz naše dijaspore, oko formiranja Savjeta za održivi razvoj opštine Gusinje – koji će okupiti predstavnike privrednika i stručnjaka iz raznih oblasti, kao i predstavnike iz naše mnogobrojne dijaspore. Ovaj Savjet za održivi razvoj opštine … Opsirnije

LOKALNI IZBORI U GUSINJU NIJESU DEFINISALI NOVU VLAST

Na lokalnim izborima DPS je prema preliminarnim rezultatima osvojila devet mandata, Partija za Gusinje šest, Socijaldemokrate četiri, SDP dva, SNP i Bošnjačka stranka po jedan, Demokratski Savez u Crnoj Gori četiri, DUA-Albanska alijansa tri mandata. Rezultate je saopštio Centar za monitoring, a iz Opštinske izborne komisije nijesu mogli da navedu koliko je tačno glasalo birača do zavataranja birališta. baratali su podatakom da je do 19časova, sat prije zatavarnja birališta na … Opsirnije

Mjesto na kome mozete kupiti unikatne i kvalitetne proizvode, dizajnirane sa ljubavlju u Crnoj Gori.

  Sa velikim zadovoljstvom, objavljujemo da je zvanicno pustena u rad Visit Montenegro Online Store. Mjesto na kome mozete kupiti unikatne i kvalitetne proizvode, dizajnirane sa ljubavlju u Crnoj Gori. Za nas je ovo veliki poduhvat, i nakon visemjesecnih priprema, sada u nasoj online prodavnici EKSKLUZIVNO mozete pronaci preko 30 proizvoda. Veliko nam je zadovoljstvo, sto su trenutno svi proizvodi, kreirani od strane Olivera Cejovic, poznate crnogorske umjetnice (u svijetu … Opsirnije

Lokalni izbori – GUSINJE

IPAK, DPS-u NAJVIŠE   GUSINJE – Odmah nakon zatvaranja deset biračkih mjesta – gradjani Gusinja i okoline odnosno glasači ovih lokalnih i parlamentarnih izbora, većina njih, smjestila se u oblžnje kafane i restorane i kafiće i hotele očekujući do deset sati prve nezvanične rezultte glasanj na lokalnom i parlamentarnom nivou. Na deset biračkih mjesta – 4560 birača imalo je pravo glasanja za jednu od partija i jednu koaliciju i to: … Opsirnije

U Sarajevskoj ulici u Gusinju

 NA SAMOM ULAZU ULICE – RUPE VREBAJU VOZAČE   GUSINJE – Gusinje kao mala gradska urbana sredina i veoma interesantna turistička destinacija ima i svojih mana. Jedna od njih je i ulica Sarajevska (tradicionalno najprometnija) koja vodi ka Alipašinim izvorima, Vodopadu Grlja, Oku Skakavice, dolini Ropojana i drugim prirodnim biserima, kao i za nekoliko sela, od same raskrsnice po lijevoj strani na kolovozu su rupčage, u kišnom periodu pune vode, … Opsirnije

Sve veći jaz između juga i sjevera C. Gore

Dok na razvijeni obalni dio zemlje stižu velika ulaganja, na sjeveru nema banaka ni osnovne infrastrukture, kao što su dobre ceste za razvoj izletničkog turizma. Ekonomski jaz između sjevera i juga Crne Gore ne smanjuje se, dok se na jugu govori o velikim ulaganjima, na sjeveru treba riješiti osnovne infrastrukturne probleme. Primjerice, u Gusinju su bili ponosni na status najmlađe općine, očekivali su uzlet, a sada dio mještana tvrdi kako … Opsirnije

GUSINJE: Osam mandata za DPS, SD i Partija za Gusinje po 7 mandata

Na osnovu 50% obrađenog uzorka, na prvim lokalnim izborima u Gusinju Demokratska partija socijalista dobila je 25,80% odnosno osam mandata, a Socijaldemokrate Crne Gore sa 22,20% i Partija za Gusinje sa 20,90% imaju po sedam mandata, rezultati su CeMI-ja.

5803fa2e-5fe4-4956-b9ca-24690a0a0a69-gusinje-preview

Socijalistička narodna partija osvojila je 8,80% glasova, Socijaldemokratska partija 9,50% i obije stranke treba da imaju po tri odbornika. Bošnjačka stranka ima podršku 7,40% izašlih glasača i imaće dva mandata.

DPS-u 41,4 odsto glasova

U Crnoj Gori su danas održani parlamentarni izbori, na kojima je pravo glasa imalo 528.817 građana. Istovremeno sa parlamentarnim izborima, održani su i lokalni u četiri grada – Budvi, Kotoru, Andrijevici i Gusinju. Iz Centra za monitoring i istraživanje (CEMI) je saopšteno da je na osnovu 22,8 odsto obrađenog uzorka DPS osvojio 41,4 odsto glasova. Demokratski front (DF), prema do sada obrađenim podacima, ima 22,1% a Velika koalicija ključ 11,1 … Opsirnije

DPS – planiran brutalni nasrtaj na drzavu

Efikasna i odlučna akcija crnogorske policije i Tužilaštva spriječila je planirani brutalni nasrtaj na državu Crnu Goru, saopštila je Demokratska partija socijalista (DPS). Demokratski front (DF) traži od Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) da se informacije o hapšenju 20 državljana Srbije ne skrivaju, dok koalicija Ključ ocjenjuje kako je namjera da se hapšenjem zamaskiraju neregularnosti. “Panika je zavladala među šefovima DF, nakon što se izjalovio njihov plan da ubačena grupa terorista … Opsirnije

Gusinjske planine idealne za ljetnji i zimski turizam

  GUSINJSKI DIO PROKLETIJA MOŽE BITI OZBILJAN KONKURENT ČUVENIM ALPIMA GUSINJE – Prema najnovijoj analizi Studije OECD-a, čiji je jedan od koautora poznati ekspert Mišel Briži iz Francuske, gusinjski dio Prokletija posjeduje izvanredne uslove za razvoj ljetnjeg i zimskog sportskog turizma – i najviše potencijalnih skijaških staza na teritoriji bivše Jugoslavije. Što više, po dužini takvih ski-staza , njihovoj denivelaciji i kapacitetu. Zato se gusinjski dio planina Prokletija se može … Opsirnije

Većina stranaka nastupa samostalno u Gusinju

Gusinje je varoš sa svega šest hiljada stanovnika i ima brojnu dijasporu u SAD. Vjeruje se da će vlast formirati partije koje podrži dijaspora Nova vlast u Gisinju biće formirana kroz koalicije, jer na lokalnim izborima u nedjelju gotovo sve partije nastupaju samostalno. U trci za 30 odborničkih mjesta učestvuje devet partija, od kojih samo DUA i Albanska alijansa nastupaju u koaliciji. Liste su prijavili i Partija za Gusinje, DPS, … Opsirnije

ODRŽANA ZAVRŠNA KONVENCIJA PARTIJE ZA GUSINJE

Večeras je u prepunoj Sali Doma kulture u Gusinju održana završna pobjednička konvencija Partije za Gusinje. Uz veliko prisustvo Gusinjana kako iz Gusinja tako i Dijaspore, dom kulture je bio premali da primi sve naše simpatizere i članove. Partija za Gusinje je salu napunila Gusinjanima, a ne kao neki koji su mislili da su veliki sa gostima iz okolnih gradova. Oficijelni spiker na konvenciji je bio Samin Radončić a na … Opsirnije

Donijeli smo slobodu našoj državi, donijećemo i našem narodu

Tribina SDP u Plavu Ostvarili smo temeljne državotovorne ciljeve zbog kojih je Socijaldemokratska partija Crne Gore osnovana prije četvrt vijeka. Crna Gora je nezavisna, građanska i Evroatlanska država. Vratili smo državi slobodu – vratićemo slobodu svima u našoj državi.Vrijeme je da Crna Gora postane slobodna država za sve svoje građane, udoban dom, jednaka i pravična prema svima. Pokazali smo tokom prethodnih 25 godina da smo partija koja sledi svoje ideale, … Opsirnije

U suret zimskim danima

 POTREBAN SNJEGOČISTAČ ZA OPŠTINU GUSINJE GUSINJE – U ovom, kako     kažu geografi, brdsko -planinskom kraju, snijeg u oktobru mjesecu može da iznenadi i preko noći. Na pragu smo zime, i treba se, kaže narod dobro spremiti i obezbijediti. Prije svega, stočari su obezbijedili dovoljne količine stočne hrane, dobri (imućni) domaćini na vrijeme spremili drva za ogrijev, a sada je pitanje – kako obezbijediti mašinu – snjegočistač. Opština Gusinje još … Opsirnije

Mjestanin Dosudja Fero Redzematovic ljut na destribuciju

 Prekopali tuđe imanje GU­SI­NjE –Mje­šta­nin Do­su­đa Fe­ro Re­dže­ma­to­vić po­ža­lio se, u ime svog kom­ši­je Dže­me Đon­ba­la­ja či­je ima­nje nad­gle­da i odr­ža­va dok je on u Ame­ri­ci, ka­ko je eki­pa Elek­tro­di­stri­bu­ci­je Be­ra­ne -je­di­ni­ca u Pla­vu, ko­ja ra­di na za­mje­ni dr­ve­nih stu­bo­va, na če­lu sa Al­ma­zom Če­ki­ćem, bez sa­gla­sno­sti, ko­pa­la ru­pe za stu­bo­ve na ima­nju Đon­ba­la­ja, dok im Re­dže­ma­to­vić ni­je za­bra­nio. Re­dže­ma­to­vić je oba­vi­je­stio svog kom­ši­ju u Ame­ri­ci, a on mu je … Opsirnije

KOGA IZABRATI KADA SE BIRA ZA MJESTO SRCU DRAGO?

U jeku mnogih predizbornih kampanja, ne mogu, a da se ne osvrnem na sve te ljude koje svakodnevno gledamo na izbornim plakatima, sa “sudbonosnim brojevima” pored njihovih imena… i naravno, na njihovu prošlost, i šta su iza sebe ostavili. Da bi smo gledali na buducnost, i tekako se moramo podsjetiti ranijih koraka kako bi pravili nove. Kao student prava, izucavajuci mnoge grane istog, shvatio sam da je realnost i te … Opsirnije

Podrška razvoju životne sredine kroz prekograničnu saranju

 SVRHA SVIH PROJEKATA JE DOPRINOS UPRAVLJANJU ODRŽIVIM RAZVOJEM GUSINJE – U toku ove godine organizovali smo nekoliko seminara i radionica pod nazivom „Znanjem do očuvanja životne sredine“ kao i projekat „Pružanje podrške održivom razvoju životne sredine u prekograničnom regionu kroz zajedničke inicijative“, koje sprovode lokalne zajednice u partnerstvu sa NVU DIDCK iz Albanije i njenom opštinom Kukeš, ističe Rifat Balić, direktor  SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu. -Cilj svih orgnizovanih seminara … Opsirnije

Vijesti: Zloupotrebe državnih resursa za potrebe DPS-a

“Zaposljavati strogo partijski, studente placati 30 eura… Zloupotrebe državnih resursa za potrebe DPS-a pred izbore u nedjelju, uključujući i strogo partijsko zapošljavanje, isplate studentima po 30 eura u zamjenu za glas i pritisak na birače preko crnogorske ambasade na Kosovu, dokumentuje radni dnevnik predsjednice opštine Gusinje i istaknutog funkcionera Demokragske partije socijalista Anele Čekić, koji je “Dan” objavio. Dan piše da je u tom dnevniku predsjednica opštine Gusinje bilježila sve svoje partijske … Opsirnije

Stara praksa i navika – i uvijek novi problemi

 ODLAGANJE SMEĆA NA SVAKOM KORAKU Ugroženi turistički lokaliteti na području gusinjske opštine   GUSINJE – Dugo godina na području gusinjske opštine, odnosno i prije povraćaja statusa opštine, razna udruženja, planinarski klubovi, nevladine organizacije, gradjani, učenici gusinjske osnovne škole i mnogi drugi – su uvijek prije početka turističke sezone organizovali redovne akcije čišćenja od spomenika u selu Dolja do kraja četvrte livade , kao i dionica puta od Gusinja do doline … Opsirnije

Konvencija Partije za Gusinje Oktobar 14 2016

Konvencija “Gusinjani za Gusinje“ Partije za Gusinje dr Rusmin Laličić

GUSINJE-PETAK, 14. Oktobar 2016. god. sa početkom u 20 časova.

VELIKA KONVENCIJA POBJEDNIČKE LISTE “PARTIJE ZA GUSINJE“ Velika sala Doma kulture u Gusinju.

Na konvenciji će govoriti: nosilac liste dr Rusmin Laličić, predstavnici FONDACIJE GUSINJE i dijaspore, g.Refik Refko Radončić, Began Benny Čekić, kandidati za odbornike, privrednici i uspješni pojedinci iz Gusinja i dijaspore.

Uz Konvenciju je planiran i muzički program, gdje će prisutne zabavljati naš Gusinjanin, prijatelj i estradni umjetnik BEKI BEKIĆ. DOBRO DOŠLI !

 

 

 

Statistika (OIK) po birackim mjestima u opstini Gusinje

Na parlamentarnim i lokalnim izborima pravo glasa u opštini Gusinje ima 4.560 birača GLASANJE NA DESET BIRAČKIH MJESTA GUSINJE – Ukupan broj birača u najmladjoj crnogorskoj opštini je 4.560, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK). Njima će na predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima 16.oktobra biti omogućeno da glasaju na 10 biračkih mjesta i to: 1.MARTINOVIĆE – GROPA            471 birača 2.DOSUDJE          … Opsirnije

POLITIČKA PANORAMA GUSINJA

BITNO JE – I TO MNOGO BITNO, ŠTO SVI ŽELE DOBRO GUSINJU   GUSINJE – Ako se po jutru dan poznaje – onda Gusinju dolaze bolji dani. Sedam političkih partija i jedna koalicija, svaka na svoj način – kreira svoj program, i ubjedjuje svoje birače da je njen program najbolji i da će ako pobijede na lokalnim izborima – donijeti bolje sjutra za opštinu Gusinje. I to j veoma pozitivno … Opsirnije

Konvencija Demokratske partije soijalista održana danas u Gusinju

ĐUKANOVIĆ: „SAČUVALI STE MIR U RATNOM VRTLOGU“ GUSINJE – Danas je u Gusinju održana konvencija Demokratske partije socijalista pred lokalne i parlamentarne izbore u Gusinju i na državnom nivou, na kojoj je govorio pored ostalih, Milo Djukanović, predsjednik DPS Crne Gore i premijer Vlade Crne Gore. -Gradjani Gusinja i Vaša dijaspora dali su nemjerljiv doprinos na obnovi nezavisnosti Crne Gore, što smo Vam neizmjerno zahvalni. I danas, ovaj kraj je … Opsirnije

 

Plav 1985 god. (video)

 

Na hiljade planinara na vrhu Zla Kolata (2.534 mnv)

 MJESTO GDJE OBLACI ZASTAJU GUSINJE – Iako ga mnogi nadri „eksperti“ osporavaju – da je Zla Kolata (2.534 mnv) „Bajraktar“ medju crnogorskim planinskim vrhovima – ovih dana se sumiraju posjete i broj planinara i alpinista iz zemlje i inostranstva koji su u toku ovog ljeta posjetili najviši vrh Crne Gore. U toku ljetnje turističke sezone na vrhu su bili planinari iz svih bivših jugoslovenskih republika, Češke, Slovačke, Francuske, Austrije, Švajcarske, … Opsirnije

Poziv Bosnjacke stranke u Gusinju za usaglašavanje aktivnosti na povezivanju putnog pravca Gusinje – Podgorica

  G-dinu Filipu Vujanoviću, Predsjedniku Crne Gore Vladi Crne Gore   Predmet: Poziv za usaglašavanje aktivnosti na povezivanju putnog pravca Gusinje – Podgorica preko teritorije Republike Albanije i rekonstrukciju puta od Dinoše do budućeg zajedničkog graničnog prelaza ( u daljem tekstu: ZGP), kako bi putni pravac mogao da bude otvoren sa izgradnjom ZGP  Zatrijebačka Cijevna – Grabon   Uvaženi, Pozivamo Vas da, u skladu sa svojim ingirencijama, utičete da put … Opsirnije

Ruždija Rašić, predsjednik Udruženja penzionera i invalida rada u Gusinju

 PENZIONERI NEMAJU NOVCA ZA OGRIJEV GUSINJE – U ovom planinskom kraju, zima je skoro na pragu. Nabavka ogrijeva za zimu za mnoge gradjane gusinjske opštine predstavlja veliki problem. Za drva , koja koristi više od 90 odsto Gusinjana, prosječno je potrebno oko 400 eura. Metar košta 30 eura, a prosječnom domaćinstvu je potrebno najmanje deset metara. Pored toga, za šeganje je potrebno izdvojiti tridesetak eura, a za cijepanje još najmanje … Opsirnije

U GUSINJU „CRNA GORA U RITMU EVROPE“

 GUSINJE – Danas je u Gusinju, predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić, potpisala Ugovor o sprovodjenju diplomatske dječje manifestacije pod nazivom „Crna Gora u ritmu Evrope“ sa Davidom Makevićem, direktorom ove manifestacije. -Ova manifestacija je podržana od strane Ambasadora Evrope i Evropske Unije. Manifestacija je osmišljena u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou.Cilj manifestacije je podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i očuvanje mladih talenata u … Opsirnije

U plavsko-gusinjskom kraju ove godine nije bilo većih požara

 GRADJANI BILI OD VELIKE POMOĆI GUSINJE – Ovog ljeta, u toku veom sparnih dana kada je na mnogim šumskim kompleksima bilo požara i to velikih razmjera na području Plavske i Gusinjske opštine, zahvaljujući prije svega preventivi, srećom većih požara nije bilo. -U svakom slučaju treba zahvaliti mještanima u plavsko-gusinjskom kraju koji su u toku ovog ljeta bili veoma oprezni prilikom boravka u planinama, odnosno na katunima u plavskoj i gusinjskoj … Opsirnije

Geo-ekološka istraživanja na Prokletijama

 Prof.dr Predrag Božović: „Ne postoji ozbiljna studija o Prokletijama“ GUSINJE – Profesor sa beogradskog Univerziteta dr Predrag Božović, je na geo-ekološkom kampu u Babinom Polju pored ostalog istakao – da su studenti prije tri godine imali priliku da se upoznaju sa nesvakidašnjim prostorom , te da nakon istraživanja geografa Jovana Cvijića do danas ne postoji ozbiljnija studija o Prokletijama. -Ovo je prostor na kome postoji veliki broj lednika, sve naučne … Opsirnije

“Treba Gusinju vratiti deseti dio onoga što je ono zasluživalo prije mnogo godina.Vratiti mu sjaj,vratiti mu život koji je zasluživao i dobar dio omladine i dobar dio povratiti naroda ovdje,otvoriti i zaposliti mlade ljude”, tvrdi Mihailo Jovović iz SNP-a

Ključni problem sa kojim se vlast suočila na samom početku mandata  bio  je nedostatak kvoruma i nemogućnost donošenja važnih odluka zbog bojkota lokalnog parlamenta opozicije i jednog odbornika DPS-a čak godinu i po. Zbog nefunkcionisanja opštine predsjednik države Filip Vujanović, raspisao je prijevremene lokalne izbore u Gusinju za 16 oktobar. Iako su ,kako kažu,svjesni svojih grešaka u lokalnom DPS-u na ovim izborima od građana traže još jedan mandat kako bi nastavili započete projekte. Opsirnije

Slike koje se nece svidjeti nikome

 Koliko je vlast sposobna nametnuti radnu naviku zaposlenima  u gusinju  najbolje pokazuju fotografije poslije kojih rijeci bi bile suvisne. Ne treba ici dalje od samog sjedista lokalne administracije. Na ovakvo stanje koje se vidi na fotografijama, reagovali su iz PzaG. “Da li ovakvu nepažnju opštinskog rukovodstva zaslužuje Gusinje…? Šta je ova vlast učinila za dobrobit građana Gusinja? Koliko se spominje Gusinje, a koliko plate koje nisu primljene zbog interesne vlasti…? … Opsirnije

Gusinje dobilo Područnu jedinicu Uprave za šume

 KONCESIJE ĆE DONOSITI PRIHODE GUSINJE – Opština Gusinje – polako ali sigurno sklapa mozaik nadležnih službi državnih organa za potrebe ove lokalne zajednice. Pored otvaranja JU Centar za socijalni rad, filijale Biroa za zapošljavanje danas je u prisustvu direktora Uprave za šume Crne Gore Nusreta Kalača u Gusinju otvorena Područna jedinica Uprave za šume – a za rukovodioca je postavljen Hadža Kukaj, raniji službenik Područne jedinice Uprave za šume u … Opsirnije

Strani investitori zainteresovani za gradnju eko-katuna u dolini Grebaje

 EKO-KOLIBE BILE BI PRAVA ATRAKCIJA GUSINJE – Posljednjih nekoliko godina, pored domaćih, sve je veće interesovanje i stranih investitora za izgradnju eko-katuna u atraktivnoj dolini Grebaje, kao i u Ropojani ispod najvišeg vrha u Crnoj Gori (Zla Kolata 2.534 mnv). Danas je dolinu Grebaje obišla delegacija iz Švajcarske, iz grada Ciriha, zainteresovana za izgradnju eko-katuna u ovom dijelu Crne Gore. -Mi smo spremni da odmah pomognemo početak izgradnje eko-turitičkih katuna … Opsirnije

STANOVNICI PLAVSKO-GUSINJSKE LJUGE OCEKUJU STO BRZI POCETAK GRADNJE PUTNOG KRAKA TAMARA – PODGORICA

 Autor: Ibrahim Huseinovic Putni pravac Skadar – Vrmosa, koji se radi punom parom i koji je u zavrsnoj fazi, ne samo da je od znacaja za domicilno stanovnistvo Drzave Albanije, vec i za gradjane opstine Gusinje, Plav, Andrijevicu, Berane, Rozaje, Bijelo Polje. Ovaj magistralni putni pravac ce takodje povezati i dio gradova Drzave Kosovo, prije svega Pec, Decane, Djakovicu… pod uslovom da se otvori u promet putni pravac Plav – … Opsirnije

Gusinju potreban zavičajni muzej

 SAČUVATI TRAJNO-STARE VRIJEDNOSTI GUSINJE – Elementi tradicionalne arhitekture sačuvani su i do današnjih dana u vidu starih kuća za stanovanje načinjenih od drveta, šindre, u kombinaciji drveta i kamena ili samo od kamena. Posebno se na području Gusinja i okoline izdvaja nekoliko atraktivnih kula, uglavnom zidane od kamena, sa jednim ili više spratova, koje su pored stanovanja služile i kao svojevrsne male tvrdjavice. Svakako izmedju tih nekoliko istorijskih – kulturnih … Opsirnije

Da li je došlo vrijeme za novi dalekovod ?

 DALEKOVOD NA POTEZU ANDRIJEVICA-KUTI-GUSINJE BIO BI FUNKCIONALNIJI GUSINJE – Dalekovod Andrijevica – Plav, dužine 21 kilometar, npravljen prije 40 godina na takozvanim željezno-rešetkastim stubovima, godinama je izložen atmosferskom pražnjenju, sniježnim nanosima i veoma jakim vjetrovima, jer je njegova trasa postavljena preko visokih planinskih prevoja Previje i Liješća, na nadmorskoj visini od preko 1300 metara . Zbog toga su česti kvarovi, posebno u zimskim uslovima, koji se uz velike napore radnika … Opsirnije

Gusinjske manifestacije na poseban način doprinose promociji gusinjske ljepote od prirode

 GLAVNI CILJ – PROMCIJA TURISTIČKIH POTENCIJALA GUSINJE – Mnoge manifestacije po kojima je Gusinje godinama prepoznato, zatim sprovodjenje redovnih promotivnih kampanja, uz realizaciju strategije rasta i bržeg razvoja turizma shodno programima resornog ministarstva, Nacionalne turističke organizacije i opštine Gusinje, utiču na turistički proizvod gusinjskog kraja. Manifestacije koje su postale tradicionalne (vječne), kao što su Dani dijaspore u atraktivnoj dolini Grebaje, Sportske igre i susreti nedaleko od vodopada Grlja u Vusanju, … Opsirnije

Nenad Čanak: Raspisati referendum u Vojvodini o odluci Ustavnog suda Srbije LSV predlažu da se u Vojvodini raspiše referendum o odluci Ustavnog suda Srbije o ukidanju Statuta Vojvodine.

 Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) saopćila je danas kako osuđuje i sa velikom zabrinutošću posmatra najnovije istupe predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u vezi sa događajima u susjednoj Bosni i Hercegovini, prenosi Tanjug. „Tvrdnjom da je referendum pokazao ‘volju građana’ i da ne bi trebalo da ostane ‘mrtvo slovo na papiru’, Nikolić je još jednom Srbiju i njene građane osramotio i izložio ih riziku, pridružujući se svojim stavom najekstremnijim dijelovima našeg društva“, … Opsirnije

Svaki dolazak Gusinjana u zavičaj obraduje mnoge koji su ostali u zavičaj

 POMAŽU „KAPOM I ŠAKOM“ Portal „Gusinje-Info.com“ čita se na svim meridijanima svijeta GUSINJE – Gusinjani rasuti širom svijeta, a računa se da ih je  samo u Njujorku oko 30.000, prilikom svakog dolaska u bilo koje doba godine – obraduju mnoge koji su ostali u zavičaju. Donacija Donacija i raznovrsne pomoći ne nedostaje, posebno tamo gdje je najpotrebnija. Svakako, svih ovih godina stožer svih donacija je FONDACIJA „GUSINJE“ iz Njujorka, koja … Opsirnije

Glavni bazen gradskog vodovoda u Gusinju, je objekat od posebnog društvenog značaja

 IZVORIŠTE NA VRELIMA BAJROVIĆA MORA BITI POD VIDEO-NADZOROM GUSINJE – Glavno izvorište na Vrelima Bajrovića ispod planine Trojan, sa kojeg se snabdijeva Gusinje i prigradska naselja – mora biti dodatno zaštićeno postavljanjem video-nadzora, i ukoliko to dozvoljavaju finansijske mogućnosti redovnom stražarskom službom, kazao je Mirko Babić, glavni hidro-inženjer u beogradskom gradskom vodovodu, inače planinar koji posjećuje gusinjski kraj punih 30 godina. On ističe da zaštita vodoizvorišta, kao objekta od posebnog … Opsirnije

MANJINE I IZBORI: Kobajagi autentični

Jasno je predsjednik Demokratske partije sa prvog predizbornog skupa na Cetinju pozvao birače da njegovoj partiji obezbijede 41 mandat. Osim što mu je dosta „političkih krpelja”, po svemu sudeći rado bi izbjegao i situaciju u kojoj se našao nakon prethodnih izbora – da njegova vlast, makar formalno, zavisi od partija manjinskih naroda. U oktobru 2012. koalicija Evropska Crna Gora – Milo Đukanović nije osvojila apsolutnu vlast. Od 81 imali su … Opsirnije

U susret 1.oktobru Medjunarodnom danu starih osoba

 ZA KVALITETNIJI ŽIVOT PENZIONERA GUSINJE – Zaštitom starih osoba i razvojem usluga i servisa na lokalnom nivou unapredjuje se njihov položaj u trećem dobu. U opštini Gusinje, sredinom ove godine, prilikom posjete Zorice Kovačević, ministarke Ministarstva rada i socijalnog staranja – najavljeno je da će se u zgradi koja će se graditi za potrebe službi ovog resornog ministarstva obezbijediti prostor za dnevni boravak gusinjskih penzionera. Isto tako, u resornom ministarstvu … Opsirnije

„Gusinjska soba“ vlasnice Ifete Rašić, krije mnoge zanimljive priče iz gusinjskog kraja

 VEZENO ČEVRE „VEZALO“ DJEVOJKU GUSINJE – U prizemlju zgrade Doma kulture u Gusinju nalazi se prostor gdje je smještena „Gusinjska soba“ ili „Haloturko soba“ koju je formirala Ifeta Rašić . Ovaj, da kažemo, umjetnički prostor – plijeni pažnju radoznalih turista, gostiju i drugih ljubitelja koji žele da vide eksponate koji su stari i po 200 godina. Tu se mogu vidjeti stari ibrici, nećve, kopanje, staro oružje ćilimi, serdžade, mladino ruho, … Opsirnije

Težak život izbjeglih i raseljenih lica u naselju „VRUJA“ kod Gusinja

 NIKO NE VIDI NEVOLJNIKE GUSINJE – Daleke l993.godine, na lijevoj obali plahovite rijeke Vruje – niklo je naselje „VRUJA“ kao novi dom izbjeglih i raseljenih lica sa prostora bivše Jugoslavije. Izgradjeno je sredstvima UNHCER-a, i na početku je bilo utočište za oko 150 izbjeglih lica. Do 2002.godine stanari ovog naselja dobijali su raznovrsnu pomoć od mnogih medjunarodnih i domaćih humanitarnih organizacija i asocijacija, kao i Crvenog krsta Crne Gore, preko … Opsirnije

Kome smeta Enes Enko Dreskovic – direktor NP “Prokletije”

 

Enes Enko Dreskovic direktor NP Prokletije gost emisije bez rezerve na Atlas TV govori o organizovanom kriminalu u sumarskoj upravi Plava kao i o krivicnim prijavama na lokalne funkcionere dps-a i poslanika u skupstini Husniji Sabovicu na podrucju NP Prokletije kao i o potencijalima Prokletija i prirodnom bogatstvu ovog kraja. Ukupno je podnio preko 50-tak prijava protiv ne zakonite sjece sume kao i krivolovaca divljaci bez dozvola.

Drešković: Moja smjena je kuvana u kuhinjama šumarske mafije

 “Naslovi objavljeni u dnevnim novinama koji su istrgnuti iz konteksta i koji imaju za cilj diskreditaciju moje ličnosti nemaju nikakve veze sa istinom i stvarnim stanjem da u kasi NP Prokletije fali para”, kazao je Drešković Smijenjeni direktor Nacinalnog parka “Prokletije”, Enes Drešković negirao je da razlog njegove smjene može da bude nedostatak dijela novca, kako je to saopšteno iz Uprave Nacionalnih parkova (NPCG), te kazao da je njegova smjena … Opsirnije

Smijenjen Enes Dreškovic, direktor Nacionalnog parka “Prokletije”

 Enes Dreškovic, direktor Nacionalnog parka “Prokletije” ostace upamcen kao prvi direktor Nacionalnog parka “Prokletije” i kao glavni akter u suzbijajnju kriminalnih radnji bezpravne sjece sume na terenu Plava zatim kao hrabar i castan radnik predan svojoj funkciji. Medjutim kako se priblizavaju politicki izbori u Crnoj Gori ocogledno se menja i struktura radnika na javnim funkcijama, a  sto se moze protumaciti (nazalost) da struktura zaposljavanja u Crnoj gori je naveliko motivisana politickim … Opsirnije

Bošnjacka stranka predala listu odbornickih kandidata za izbore u Gusinju

Bošnjacka stranka predala je danas u 15.30 sati Opštinskoj izbornoj komisiji listu kandidata za lokalne izbore u Gusinju pod nazivom „Bošnjacka stranka BS – Gusinje“. Na listi se nalaze 23 odbornika. Prvi na listi je Šefkija – Šelja Bekteševic, predsjednik OOBS Gusinje, a pored njega na listi se nalaze istaknuti gradani i gradanke iz razlicitih profesija iz obrazovanja, prava, ekonomije, poljoprivrede i drugih oblasti. Akcenat je dat i na mlade … Opsirnije

OO SDP Gusinje predao odborničku listu za predstojeće lokalne izbore.

Nosilac liste pod nazivom “SDP – Ranko Krivokapić – Gusinje svima” je dr Elvis Omeragić, dr. medicine – spec. pedijatar, i doskorašnji predsjednik SO Gusinje. Na listi se nalazi više od 20 mladih ljudi, diplomaca i studenata na prestižnim univerzitetima u državi i regionu. Pored njih na listi je i 12 žena i djevojaka, kao i nekoliko starijih članova, osnivača SDP-a. Tim povodom dr Omeragić je izjavio : ”Ne želimo … Opsirnije

Partija za Gusinje predala izbornu listu

NOSILAC LISTE dr Rusmin Laličić GUSINJE – Partija za Gusinje predala je izbornu listu odborničkih kandidata Opštinskoj izbornoj komisiji u Gusinju. Na listi su dr Rusmin Laličić, dr Said Čekić, Ragip Deljanin, Aiša Gačević, Mesud Čekić, Fahrudin Dervišević, mr Huso Brdakić, Arijana Malagić, Refik Pirović, Edin Mulić, Fejzo Bektešević, Fikreta Arapović, Fadilj Koljenović, Šefkija Vukelj, Edin Šaljanin, Semira Koljenović, Hakija Seferagić, Iso Radončić, Mersid Omergić, Anita Radončić, Alen Nikočević, Ibrahim … Opsirnije

U osnovnim školama u Plavu, Gusinju i Murinu

 ODRŽAN SAOBRAĆAJNI ČAS ZA DJAKE PRVAKE PLA/GUSINJE/MURINO – U okviru redovnih aktivnosti Uprave policije Crne Gore, danas je u OŠ „Hajro Šahmanović“ u Plavu, OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju i OŠ „Petar Dedović“ u Murinu, održan saobraćajni čas za prvačiće. -Mališane smo upoznali o bezbjednosti u saobraćaju, njihovom ponašanju kada se nadju na ulici, i upozorili i da budu veoma pažljivi kada se kreću sami ili u grupama. Što se … Opsirnije

Zdravstveni turizam zauzima prvo mjesto u strategiji uspješnijeg razvoja turizma u Crnoj Gori

 UMJETNIČKE FOTOGRAFIJE GUSINJSKIH PRIRODNIH BISERA NALAZE SE U UMJETNIČKIM GALERIJAMA U LONDONU, PARIZU, STOKHOLMU , DALEKOM JAPANU I DRUGIM ZEMLJAMA  SVIJETA GUSINJE – Prelijepa i neistražena priroda, prirodni potencijali i resursi čine Gusinje i okolinu prepoznatljivim širom svijeta. Svjedoci smo ove godine da je veliki broj turista tokom turističke ljetnje sezone boravio u gusinjskom kraju. Prirodni dragulji kao što su vodopad i kanjon Grlja, čuveni Alipašini izvori koje u toku … Opsirnije

Zajedno u smjenu aktuelne vlasti

SA SKUPA SNP-A UPUĆEN POZIV PARTIJI ZA GUSINJE GU­SI­NjE – Uz pri­su­stvo pred­sjed­ni­ka So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re Sr­đa­na Mi­li­ća i pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke Ve­se­li­na Ba­ki­ća, u Gu­si­nju je ju­če odr­ža­na pred­iz­bor­na tri­bi­na i pred­sta­vlje­na od­bor­nič­ka li­sta na ko­joj se na­la­zi i pred­stav­nik De­mo­sa Ve­se­lin Vu­ja­čić. Po­ru­če­no je da će svi sku­pa ulo­ži­ti po­treb­ne na­po­re da se po­stig­nu do­bri re­zul­ta­ti, ka­ko na lo­kal­nom, ta­ko i na re­pu­blič­kom ni­vou i da se … Opsirnije

Na Prokletijama je sve lijepo i tajnovito

  BOGATSTVO ŽIVOG SVIJETA Po raznovrsnosti pernate i dlakave divljači i opšte lovne faune, Prokletije spdaju medju najbogatije  planinske masive Balkanskog poluostrva, posebno gusinjski dio Prokletija GUSINJE – Nacionlni park „Prokletije“ je peti biser crnogorskih prirodnih ljepota, gdje je bogatstvo živog svijeta izvanredno i nemoguće gaje naći na drugim evropskim prostorima. Po raznovrsnosti pernate i dlakave divljači i opšte lovne faune, Prokletije spadaju medju najbogatije planinske masive Balkanskog poluostrva sa … Opsirnije

OO SD Gusinja predao izbornu listu: Kampanja sa jasnim programskim ciljevim

Odbor Socijaldemokrata Gusinja predao je opštinskoj izbornoj komisiji izbornu listu “Socijaldemokrate Crne Gore – Ivan Brajović – Dosljedno za Gusinje”, čiji je nosilac Dženadin Radončić istakao da će njihova kampanja biti moderna sa jasnim i konkretno postavljenim programskim ciljevima za koje se u ovoj partiji dosljedno zalažu. “U fokusu našeg programa je ekonomski razvoj koji je jedan od glavnih preduslova kvalitetnog i boljeg života građana. Sigurni smo da ćemo ostvariti dobar … Opsirnije

SNP I DEMOS U GUSINJU PREDALI ZAJEDNIČKU ODBORNIČKU LISTU

Mihailo Jovović nosilac liste GU­SI­NjE -Op­štin­ski od­bor SNP Gu­si­nje ju­če je pre­dao od­bor­nič­ku li­stu za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re ko­ja sa­či­nja­va 20 kan­di­da­ta, ko­ja je za­je­dič­ka sa De­mo­som. No­si­lac li­ste je Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić ko­ji je i pred­sjed­nik OO SNP-a, a na dru­gom mje­stu je član De­mo­sa Ve­se­lin Vu­ja­čić. -Oče­ku­je­mo naj­ma­nje dva man­da­ta i da bu­de­mo tas ko­ji će pre­vag­nu­ti za for­mi­ra­nje vla­sti u Gu­si­nju, a zna se da to je­di­no mo­že … Opsirnije

Gusinje: OO DPS predao odborničku listu za lokalne izbore

Opštinski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) iz Gusinja predao je danas odborničku listu pod nazivom “Gusinje sigurnim korakom-DPS Milo Đukanović”, za predstojeće lokalne izbore, koji će se u ovoj opštini na sjeveru održati 16. oktobra . Nosilac liste je Anela Čekić, aktuelna predjednica opštine. Ibrahim Omeragić, a na listi su i Semih Redzepagić, Demir Bajrović, Ferka Jarović, Srđan Pavićević, Naser Radoncić, Šerif Feratović, Zef Duši, Anela Lucević, Adel Damjanović, Zumber Nikočević, Ruzdija Rašić, Sehija Radončić, Amil Ibrahimagić, Amel Mulić, Ismet Duraković, Muradija Seferagić, Jazo Dervišević, Enes Čekić, Safet … Opsirnije

U plavsko-gusinjkom kraju

 JEZERA SU BISERI PRIRODE Plavsko, Hridsko, Visitorsko, Rikavičko, Bukumirsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, Koljindarsko, Čardačko i drug manja jezera – čine djerdan od plavsko-gusinjske priode GUSINJE/PLAV – U plavsko-guinjskom kraju kroz koji su vjekovima prolazili čuveni karavani prema Carigradu, priroda je zaista bila „široke ruke“. Božji dar, kao iz bajke. Tu su potoci, brze i čiste planinske rijeke, dvadesetak pećina, atraktivna vrela i izvori, kanjoni i vodopadi, visoki planinski vrhovi koji  … Opsirnije

Gusinje: Zašto propada jedan od višedecenijskih simbola Ali-pašinih izvora

 GUSINJE- Ni ove, kao ni prethodnih više od deset godina, tokom tradicionalnih avgustovskih iseljeničkih i gastarbajterskih skupova, nije se moglo u nekada čuveni nacionalni restoran na Ali-pašinim izvorima. Zdanje koje je arhitektonski, ambijentalno i još pomnogo čemu bilo jedinstvena turističko-ugostiteljska legitimacija HTP ,,Plavsko jezero“ sada je – ruina. Hotelsko-turističko preduzeće sa sjedištemu Plavu više ne postoji, a zemljište na kojem je (bio) restoran pripalo je, nakon restitucionog postupka, starim vlasnicima. … Opsirnije

Nevjerovatno je, ali istinito, da neki nazovimo ih „eksperti“ u Crnoj Gori, i dalje ne priznaju da je ZLA KOLATA na Bjeliču, zvanično najviši vrh Crne Gore

 ZLA KOLATA VIŠA JE OD BOBOTOVOG KUKA NA DURMITORU ZA PUNIH 12 METARA   Gusinjani su odavno ispjevali slogan:“Durmitore jel ti žao, što te Bjelič nadgornjao“ Planinski vrh „ZLA KOLATA“ na Bjeliču visok je 2.534 mnv, dok je visina planinskog vrha Bobotov kuk na Durmitoru visok 2.523 mnv,   GUSINJE – Ukoliko bi planinari, turisti i drugi ljubitelji prirode –zainteresovani za geografiju Crne Gore, potražili informaciju o najvišim planinskim vrhovima … Opsirnije

Gusinjskim prirodnim biserima – pećine još jedan novi turistički proizvod

 NOVA PEĆINA U UTROBI PLANINE ČARDAK Nepoznatu pećinu još prije par godina otkrila grupa entuzijasta iz Gusinja     GUSINJE – Pored prirodnih bisera gusinjske prirode kao što su – Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, dolina Ropojana, visoki vrhovi Prokletija, medju kojima i najviši u Crnoj Gori (Zla kolata 2.534 mnv), kurioziteti kao što su „Šuplja vrata“ na Karanfilima, sniježnik u „Kotlovima“ ispod srednjeg vrha Karanfila, dolina … Opsirnije

Saobraćajnica Murino-Čakor-Peć od vitalnog značaja za plavsko-gusinjski kraj i šire

 NOVIM PUTEM OD NAREDNOG LJETA PLAV/GUSINJE – Rekonstrukcija regionlnog puta Murino-Čakor-Peć, koja je počela prije par godina, kako sada stoje stvari, još nije zavšena, ali se žitelji u plavsko-gusinjskom kraju nadaju da će i ti radovi biti završeni početkom iduće godine prije turističke sezone. Radovi čiji je investitor bila Direkcija za saobraćaj Crne Gore, bili su podijeljeni na dvije dionice, od Murina do Čakora u dužini od deset kilometara i … Opsirnije

Danas u OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju

  URUČENE BESPLATNE KNJIGE ZA PRVAČIĆE GUSINJE- U OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju, predsjednica opštine Gusinje, Anela Čekić, uručila je besplatne komplete knjiga za 27 mališana, od kojih njih 18 pohadjaju nastavu na crnogorskom a 9 na albanskom jeziku. -Zahvaljujemo se opštini Gusinje i predsjednici Aneli Čekić – koji su obezbijedili besplatne udžbenike za naše mališane. Ovo je nastavak jedne humane akcije opštine Gusinje, koja je i prošle godine poklonila … Opsirnije