Glavna→Categories Zavicaj - Page 3 1 2 3 4 5 6 7 Log in

U Plavu izgorela kuca Zajimu Hadzovicu

 U Plavu na Glavicama se juce desio nesrecan slucaj kada je plamen potpuno progutao kucu teskog socijalnog slucaja Zajima (Zajka) Hadzovica. Nadlezne vatrogasne sluzbe nijesu uspleli ugasiti vatru i od kuce su ostali samo zidovi.  Smatra se da je vatru uzrokovao dimnjak na kuci, sto je i cesti slucaj u sezoni grijanja. Povrijrdjenih na srecu nije bilo. Hadzovic zivi u dosta teškom materijalnom stanju i izdrzava viseclanu porodicu. Očekuje se … Opsirnije

PETOGODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA NP „PROKLETIJE“ NIJE DAO OČEKIVANE REZULTATE

 

Urađeno malo ili gotovo nimalo

PLAV/GU­SI­NjE – Na­ci­o­nal­ni park „Pro­kle­ti­je”, pe­ti u Cr­noj Go­ri, ko­ji se pro­sti­re na 16.630 hek­ta­ra i ob­u­hva­ta re­zer­va­te pri­ro­de Vo­lu­šni­ca i Hrid­sko je­ze­ro, sa zo­nom za­šti­te od 6.252 hek­ta­ra, usta­no­vljen je 2009. go­di­ne, ali mno­go to­ga što je pla­ni­ra­no za ovaj pro­stor nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni su oči­gled­no već za­bo­ra­vi­li. Svr­ha osni­va­nja i pro­gla­še­nja NP bi­la je za­šti­ta i va­lo­ri­za­ci­ja iz­u­zet­nih pri­rod­nih vri­jed­no­sti Pro­kle­ti­ja. Pe­to­go­di­šnjim pla­nom upra­vlja­nja ovim pro­sto­rom, ko­ji je bio ve­o­ma am­bi­ci­o­zan, bi­la je pred­vi­đe­na i re­kon­struk­ci­ja pet voj­nih ka­ra­u­la, ko­je bi bi­le sta­vlje­ne u slu­žbu tu­ri­zma i pro­mo­ci­je NP, a ko­je sa­da pred­sta­vlja­ju ru­glo u tom za­šti­će­nom pro­sto­ru. Vje­ro­va­lo se da će NP omo­gu­ći­ti ra­ci­o­nal­no ko­ri­šće­nje pri­rod­nih re­sur­sa, po­ve­ća­ti atrak­tiv­nost Pro­kle­ti­ja u cje­li­ni i do­pri­ni­je­ti da ta­da­šnja op­šti­na Plav, za­jed­no sa Gu­si­njem, po­sta­ne pre­sti­žna tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja u Cr­noj Go­ri, ali, od sve­ga to­ga je ura­đe­no ma­lo ili ni­ma­lo, ali je NP za­to od­re­đe­nim moć­ni­ci­ma po­slu­žio za bes­prav­nu sje­ču šu­ma i eks­plo­a­ta­ci­ju ka­me­na, če­mu je bez ve­ćeg uspje­ha po­ku­šao da se su­prot­sta­vi sad već biv­ši di­rek­tor tog na­ci­o­nal­nog par­ka Enes Dre­ško­vić.

Opsirnije

I to se dogadja

 
GUSINJSKA ČARŠIJA BEZ ULIČNIH KONTEJNERA
GUSINJE – Iako je gusinjska čaršija, uže gradsko jezgro dugo vremena bez uličnih kontejnera, zahvaljujući angažovanju gusinjskih komunalaca, čaršija je uredno očišćena i bez nekih većih privremenih gradskih deponija koje se stvaraju na trotoarima od (kartona, praznih flaša i drugog otpada).
Prethodnih godina bilo je uličnih kontejnera na svakom koraku, i drugog komunalnog mobilijara – ali neodgovorni pojedinci ili više njih su – vjerovali ili ne, pomenuti mobilijar bacali u rijeku Grnčar kod velikog mosta, tako da je komunalno preduzeće imalo velikih šteta – a trebalo je obezbijediti drugi novi komunalni mobilijar.
Takodje, u samo centru grada bile su postavljene ukrasne korpe za sitan otpad, ali su i one nestale . Bile su prikačene sa „povezom“ na metalnim stubovima koji služe za rasvjetu.
Obzirom da još nije formirano matično JP „Komunalne djelatnosti“ u gusinjskoj opštini  – ovdje se nadaju da će komunalne službe i dalje raditi savjesno kao i do sada svoj posao, a formiranjem komunalnog preduzeća mnoge stvari će, nadajmo se, krenuti bolje i uspješnije, kaže grupa gradjana, i ujedno se zahvaljujući  sadašnjim radnicima komunalcima koji i pored problema – odlično održavaju gradsku i uličnu čistoću.
R.Gruda

Planinarske staze na Prokletijama moraju biti bezbjednije

 
MNOGI PLANINARI KREĆU NA VRHOVE U ZIMSKIM USLOVIMA VEOMA NESPREMNI
Jednom od planinara ovih dana promrzla stopala i prsti nogu
GUSINJE – Tako je to, kada se totalno nepripremljeno odlazi na vrhove Prokletija u zimskim uslovima, kada je visina snijega preko jednog metra, a dosta je leda i pojave usova, kaže Enko Drešković, jedan od najpoznatijih crnogorskih planinara.
-Odluka  od   prije dvije godine – kada su planinarski klubovi, Planinarski Savez Crne Gore i JP Nacionalni parkovi Crne Gore da zbog bezbjednosti planinarskih staza u zimskih uslovima – staze budu zatvorene do proljeća, bila je za svaku pohvalu, ističe Drešković.
Jer, navodi Drešković, prethodnih godina mnogi usponi na Prokletijama u zimskim uslovima su se za nekoliko planinara(alpinista) tragično završili, što svakako treba da zabrine sve one koji samovoljno bez osnovnih informacija o uslovima kako da dodju do sniježnih vrhova Prokletija, i to u zoni ekstremnog uspona, gdje su alpinističke staze prekrivene visokim snijegom, debelim ledenim pločama – a svakog trenutka vreba opasnost od stalnih usova, od kojih su stradali iskusni alpinisti iz Slovenije 1974.godine, Branko Logar i Maksimilijan Čas, kada ih je usov sa vrhova Karanfila „odbacio“ u dolinu Ropojana kod Vusanja.
Posebne mjere predostrožnosti za uspon u zimskim uslovima su odjeća, obuća, pribor i zaštita od eventualnog promrzavanja. Medjutim, mnogi planinari se ne pridržavaju ovih mjera, posebno kada organizuju uspon u zimskim uslovima i na niskim temperaturama. To je na svojoj koži, i te kako osjetio poznati gusinjski planinar S.H. koji je sa svojim drugom imao turu prije skoro mjesec dana na padinama Prokletija, i kako nezvanično saznajemo, promrzao mu je dio stopala i nekoliko prstiju od nogu.

R.Gruda

“ HUMANOST NA DJELU “

 

POKRENUTA AKCIJA ZA PRIKUPLJANJE NOVCANIH SREDSTAVA ZA LIJECENJE BISENIJE DERVISEVIC

Upravnom Odboru Fondacije Gusinje se obratio gospodin Dervisevic Sefket-Seko sa zahtijevom za pomoc u lijecenju njegove cerke Bisenije Dervisevic koja je tesko bolesna i nepokretna.
Kao sto ste bili obavijesteni Bisenija se zahvaljujuci svima vama vec prosle godine jednom lijecila u Moskvi sto je u mnogome pomoglo.
Njena priroda bolesti(multiposkleroza) zahtijeva lijecenje sa jos pet tipova zivotnih celija(sto je prilozeno u dokumentaciji).

Cijena lijecenja sa troskovima boravka je $25,000.00. Od prikupljenog novca za njeno lijecenje od prosle godine je ostalo jos $7,000.00 te nam je potrebno ukupno za njeno lijecenje $18,000.00

Lista dosadasnjih donatora

PrezimeImeIznos Ukupno
$16,510.00
Dervisevic BajramaIzet500$
Dervisevic BrahaDzeka500$
Dervisevic BrahaEsad-Esko500$
Dervisevic BrahaBedrija-Beko100$
DervisevicSacir100
Dervisevic SalihaEsad200$
Dervisevic SalihaRagip100$
Dervisevic (Kupa)Dzefko100$
Dervisevic KupaSeka100$
Dervisevic GaljaSenad50$
Dervisevic GaljaSajo50$
DeljaninHaso100$
Pjetrovic Hadzi Iso sa sinovima500$
Radoncic Erol100$
RadoncicHari100$
RadoncicSead-Dedo100$
RadoncicBraho100$
Radoncic (Semasa) Rafet100$
Radonsic ErkaElhan100$
Radoncic (Zufera)Hajran-Tito100$
Saljanin JesaraEsad-Esko100$
Jarovic Edin100$
Kolenovic HaljiljaRagip200$
Kolenovic H.Ramiz200$
Kolenovic H.Etem500$
Kolenovic H.Enver-Garo200$
Kolenovic HasaZeko100$
Koljenovic HaljimaSefkija-Seka100$
Koljenovic Haljima Safet_Sajo100$
Kastrat (Haljilja)Dzenad100$
Mrkulic Ramiz100$
Mrkulic Bajko100$
Mrkulic Hadzi Ismail50$
Mulic HazemaJasmin50$
Nikocevic Bajrama Dzaja100$
Cekic (Amir) Nurija100$
Cekic (Amir) Suco100$
Cekic (Suco) Nevzeta50$
Cekic (Suco)Ramo200$
Cekic (Suca)Rusmin100$
Cekic (Amir)Fako100$
Cekic (Amir)Ragip100$
Cekic (Sacir)Enver100$
Cekic (Sacir)Sadro50$
Deljanin (Omer)Dzavid50$
Deljanin (Omer)Pajazit-Pajo100$
Neljkovic (Ismet)Rifat50$
Neljkovic (Ismet)Murat50$
Mulic (Meha)Elvir100$
Feratovic (Beka)Adis100$
Rasic (Riza)Alis50$
NN20$
Kolenovic (Abov)Etem100$
Kolenovic Icko100$
Hoti (Nezira) Brahim sa sinovima Enver i OmerBrahim3000$
Hoti (Nezira) Becir500$
Koljenovic Igbala200$
Haxhaj Zenel100$
Selmanaj Agim i Alban3000$
AlliuYlli i Sofia1000$
ToskicRasim200$
Omeragic Esko100$
Omeragic Suljo50$
HotHiljmo100$
FeratovicIsmet100$
Hodza DemirovicMehdija50$
Kocan Senad50$
KastratDzavid100$
Hoti Maks100$
Koljenovic Muharema Husko50$
Koljenovic Muharema Hamdo50$
Koljenovic Muharema Ljana50$
Koljenovic Muharema Beli50$
Sujkovic Hamze Dzeno50$
Omeragic MuharemaSuljo50$
Lukovic Ernes50$
Kandic Dzemo50$
Kandic Haljilj40$
Omaragic Jusufa Rusko-Rudi50$
Koljenovic RamaHaris50$
SabovicEnco50$

Da bismo sto prije uputili Biseniju na lijecenje u Moskvu i pomogli da sto prije stane na svoje noge formiran je odbor za prikupljanje novcanih sredstava sastava:

Dervisevic B. Dzeka 347-607-6113
Dervisevic B. Izet 347-242-1744
Eddie Hoti 914 424-8646
Pjetrovic Ruzdija 917-921-7385
Radoncic I. Erol 347-200-0955
Kolenovic Ramiza Almir 917-554-3798 
Kolenovic H. Etem 201-538-1594

Doktorski uput

Izvjestaj Bolnice

Molimo vas da vasim donacijama pomognete u izlijecenju 30-godisnje Bisenije. Sigurni smo da ce put za Moskvu bili ubrzo i molimo vas da vase donacije dajete gore navedenim clanovima odbora .

 

Odbor za prikupljanje novcaninih sredstava

U podnožju Prokletija nalazi se najveća prirodna plantaža šumskog voća u našoj zemlji

 
POTREBNA JEDNA PROIZVODNA LINIJA ZA PRERADU ŠUMSKOG VOĆA
GUSINJE – Poljoprivreda je u gusinjskom kraju oduvijek bila velika razvojna šansa i ogroman potencijal. Šumski plodovi i ljekobilje zauzimaju važno mjesto, posebno za poljoprivredu i razvoj turizma.
Razvojna šansa
-Proizvodi od borovnice i drugih šumskih plodova uz dobar marketing, postali bi gusinjski i crnogorski brend i našli bi se na trpezama najpoznatijih hotela u našoj zemlji i šire. Stoga je poljoprivreda velika šansa za razvoj opštine Gusinje i ogroman potencijal. U Gusinju ima uslova i prostora da se pokrene jedna proizvodna linija za preradu borovnice i drugih šumskih plodova gdje bi se – uposlio odredjeni broj mladih i stručnih ljudi, kazala je predjednica opštine Gusinje, Anela Čekić.
Kako ističu stariji gusinjski berači , preradom bi se dobili značajni prihodi, ako se zna da se u ovom kraju u toku ljetnje sezone može nabrati na desetine tona.
-Zato sam i ovog puta u toku boravka u Njujorku pozvala sve naše uspješne gradjane koji žive i rade u inostranstvu, da ulažu u svoj zavičaj, i pomognu bržem razvoju najmladje crnogorske opštine – istakla je Čekić.R.Gruda

Zapalio se autobus plavske firme ”Elan Company”

 

Autobus plavske firme „Elan Company“ (PL AE 823) zapalio se juče na prevoju Krstac, kod Mojkovca, u toku vožnje magistralom, iz pravca Bijelog Polja. Prevozio je djecu iz Plava na sportski turnir u Mojkovcu. Niko od njih nije povrijeđen, a požar su ugasili mojkovački vatrogasci.

-O zapaljenom autobusu nas je obavijestila policija u 11.10 sati. Odmah smo sa jednim vozilom izašli na teren i vrlo brzo ugasili požar koji je uništio zadnji dio autobusa i skoro polovinu sjedišta. Šteta je sigurno velika, ali je najvažnije da su putnici na vrijeme izašli. Saobraćaj je bio jedno kraće vrijeme u prekidu, rekao je rukovodilac Službe zaštite i spašavanja, Dragan Marković.

Uzroke požara koji je iznenada izbio na autobusu i ugrozio živote putnika, utvrdiće istraga koja je u toku. (Pobjeda)

ALBANSKA STRANA ZAVRŠILA SVOJ DIO POSLA NA IZGRADNJI PUTA GUSINJE -PODGORICA

 

Brajović nije ispunio obećanje

GU­SI­NjE – Za­vr­šen je put­ni pra­vac Gu­si­nje-Pod­go­ri­ca, pre­ko te­ri­to­ri­je Al­ba­ni­je, ko­ji je po­čeo da se gra­di u apri­lu 2011. go­di­ne, na­kon što je tri go­di­ne ra­ni­je taj pro­je­kat ini­ci­ran od ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Mje­sne za­jed­ni­ce Gu­si­nje dr Ru­smi­na La­li­či­ća. Pre­o­sta­li su ra­do­vi na po­sta­vlja­nju ver­ti­kal­ne sig­na­li­za­ci­je i još ne­ki sit­ni­ji po­slo­vi ko­ji ne uti­ču na od­vi­ja­nje sa­o­bra­ća­ja.
La­li­čić ne kri­je za­do­volj­stvo po­vo­dom za­vr­šet­ka tog di­je­la po­sla.

Opsirnije

PLAVSKA PRIVREDA DAVNO ZAMRLA, UPRKOS POTENCIJALIMA I PRIRODNIM BLAGODETIMA

 

Ideje imaju, fali para

Najznačajniji potencijali za razvoj područja opštine Plav su poljoprivredno zemljište, šume, prirodne ljepote kao turistički resurs, vodni potencijali pogodni za industrijsku i poljoprivrednu proizvodnju, kao i prirodni kompleksi šumskih plodova i ljekovitog bilja, kaže Sulejman Dešić

PLAV – Tran­zi­ci­o­ni pro­ces i ne­u­spje­šno re­struk­tru­i­ra­nje ve­ćih pro­iz­vod­nih si­ste­ma uslo­vi­li su za­tva­ra­nje broj­nih pre­ra­đi­vač­kih pred­u­ze­ća (ŠIK „Bor“, „Ti­teks“, „Ter­mo­plast“, „Obod” i sl), ko­ja su bi­la glav­na oko­sni­ca raz­vo­ja op­ši­ne Plav.
Ka­ko je za „Dan“ iz­ja­vio sa­vjet­nik se­kre­ta­ra u Se­kre­ta­ri­ja­tu za pri­vre­du, raz­voj i fi­nan­si­je op­šti­ne Plav Su­lej­man De­šić, plav­sku pri­vre­du sa­da ka­rak­te­ri­še sek­tor ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća u okvi­ru ko­jeg je naj­za­stu­plje­ni­ja dje­lat­nost uslu­ga (tr­go­vi­na na ve­li­ko i ma­lo, sa­o­bra­ćaj skla­di­šte­nje i ve­ze, ak­tiv­no­sti u ve­zi sa ne­kret­ni­na­ma i ho­te­li i re­sto­ra­ni) i ma­li pro­ce­nat iz dje­lat­no­sti pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je.
-Upo­re­do sa ra­stom bro­ja pred­u­ze­ća i raz­vo­jem uslu­žnog sek­to­ra, ra­stao je i broj za­po­sle­nih u ovom sek­to­ru, pri­je sve­ga u obla­sti tr­go­vi­ne, dok je zna­ča­jan pad za­po­sle­nih za­bi­lje­žen u obla­sti pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je.

Opsirnije

Policija u zasjedi uhvatila gradjanina Albanije u krijumcarenju droge preko Vusanja

 

Gusinje 21/12/2016

Uprava Policije : Gradjanin Albanije lišen slobode u zasjedi u Vusanju, oduzeto 11 kilograma skanka

Službenici Uprave policije MUO-a su juče u zasjedi u mjestu Vusanje (Opština Gusinje), lišili slobode albanskog državljanina koji je, kako se sumnja, neposredno prije toga iz Albanije na teritoriju Crne Gore prokrimjučario 11 kilograma skanka.
”Službenici Odsjeka za borbu protiv droge su, postupajući na osnovu operativnih saznanja, juče, 21.12.2016. godine oko 15,30 časova, postavili zasjedu u mjestu Vusanje, a ubrzo nakon toga primijećeno je lice koje se kretalo makadamskim putem noseći prteni džak. Lice, F.B. (22) iz Kernaje – Republika Albanija, je zaustavljeno i kontrolisano.

Opsirnije

U Nacionalnom parku „Prokletije“

 

TREBA UREDITI PRILAZNE STAZE I PUTEVE

Nedavne poplave oštetile put Gusinje-Grebaje i Vusanje-Oko Skakavice

GUSINJE – Petogodišnjim planom upravljanja za Nacionalni park „Prokletije“ – koji je veoma optimističan predvidjena je rekonstrukcija objekata pet vojnih karaula, koje će potom biti stavljene u službi turizma i promocije NP „Prokletije“.
Takodje, predvidjena je izgradnja još dva punkta na lokacijama Jasenica kod Plava i Vusanje kod Gusinja – koji će se koristiti kao ulazno-naplatni punktovi.  Biće uredjen i objekat Centra za posjetioce u Gusinju, kao i sami prostor oko objekta ovog Centra.
Petogodišnjim planom predvidjeno je da se uradi plan  lokacija za izgradnju vidikovaca na katunima, proplancima, mnogobrojnim vrhovima, dolinama na kojima bi se postavio i dio mobilijara i pratećeg sadržaja , uredile staze i postavila potrebna signalizacija.

Opsirnije

Anela Cekic pozvala Fondaciju Gusinje na saradnju

 

Fondacija Gusinje je osnovana 2006 godine u Njujorku sa ciljem da pomogne zavicaju kroz razlicite oblike pomoci kako bi se poboljsali uslovi zivota u zavicaju. Regionalno ratno stanje u tom periodu ucinilo je naglo pogorsanje zivotnih uslova u zavicaju, sto je aralmiralo brojnu gusinjsku dijasporu i rezultiralo osnivanjem Fondacije Gusinje u Njujorku. Kao i svaka nova organizacija u pocetni period rada, Fondacija Gusinje je pracena odredjenim trmbulentnim periodima, gdje odredjeni ljudi nijesu mogli uskladiti svoje interese i vizije u nacinu rada organizacije i nakon toga su pokrenuli jaku medijsku hajku na vodece ljude u Fondaciji i na rad same organizacije. Posledice ovakvih desavanja se osjecaju i danas, medjutim uporan rad tokom proteklih godina koji je sa sobom donosio i pozitivne rezultate u zavicaju i dijaspori, ucinio je jasniju sliku o ulozi ove organizacije, njenim ciljevima i planovima u zavicaju.

Opsirnije

U Plavu se očekuje berićetna 2017.godina

 

OTVARA SE FABRIKA SIRA I HOTEL PLAVSKO JEZERO

Opština očekuje novih 200 radnih mjesta

PLAV – Decembar je vrijeme za sumiranje rezultata, ali i za projektovanje šta treba uraditi u narednoj godini. U lokalnoj samoupravi u Plavu najavljuju ambiciozne projekte koji će otvoriti 200 novih radnih mjesta, ističe Orhan Šahmanović, predsjednik opštine Plav.
-Plavska opština raspolaže velikim šumskim blagom, a bogatstvo je i borovnica koju treba znati iskoristiti. Posredstvom projekta prekogranične saradnje sa Srbijom, novcem Evropske unije, u Plavu se gradi mini sirara koja će preradjivati 1.500 litara mlijeka. Projekat će biti realizovan do narednog aprila. Vrijedan je 180.000 eura, a tri radnika će finansirati evropski partner i to godinu i po – i da je cilj udružiti poljoprivrednike i formirati farmu, naglašava Šahmanović.

Opsirnije

Fdacija Gusinje obiljezila 10 godina postojanja u Njujorku (foto galerija od 350 slika)

 

LIJEPO JE BITI GUSINJANIN I PLAVLJANIN NA OVAKVOJ PROSLAVI

Koliko je Fondacija Gusinje respektabilna i koliko joj se vjeruje u dijaspori govori i podatak da su njeni vjerni clanovi i donatori ove noci donirali znacajnja financijska sredstva od preko 50,000 dolara bez konkretnog povoda, sto jos jednom potvrdjuje njen snazan ugled u dijaspori i odbacuje sva drugacija spekuliranja.

Njujork – Prijatelji Fondacije Gusinje su ispunili Renaissansce restoran do poslednjeg mjesta da bi proslavili zancajan Jubilej najace nase organizacije u dijaspori. Donatori, clanovi, simpatizeri, politicki predstavnici Crne Gore, predstavnici udruzenja, omladnsko udruzenje u Njujorku C.C., a u poslovnom zivotu najvecim dijelom vlasnici kompanija, biznisa drugi uspjesni ljudi skupili su se u Nedjelju vece kako bi predstavili plavo-gusinjsku dijasporu u najboljem mogucem svjetlu. Cjelokupan ambijenat za razliku od uobicajenih svadbenih restorana davao je posve drugaciju sliku i izazivao je osjecaj raskosnosti, ponosa i vaznosti u svakoj osobi. Ovakvu sliku su upotpunili izgled predivnog restorana, uspjesni ljudi kako gostiju tako i domacina, zatim organizatorske sposobnosti gdje su uprilicili prikladan program za ovakvu vrstu okupljanja. Zahvaljujuci vjernim sponzorima  koji su njih 25-oro donirali preko 10,000 dolara za ovo vece, kao i  nasih dobrovoljnih domacica,  gosti su uzivali u bezplatnom izobilju razlicite hrane ukljucijuci i one iz nasih kuhinja kao sto su “mantije i baklave i dr. poslastice.  Kada govorimo o nasim sponzorima treba napomenuti da “rekord” sponzora i onih koji podrzavaju rad jedne nase organizacije ili udruzenja u dijaspori, da ustvari taj rekord je uvijek bio tu i nije isao nigdje dalje od Fondacije Gusinje bez obzira sto su se u skorasnjem vremenu mogle cuti i neke drugacije izjave. Ovu konstataciju formulisemo “zbog istine” kako to zele cesto kazati nosioci takvih netacnih izjava.

Koliko je Fondacija Gusinje respektabilna i koliko joj se vjeruje u dijaspori govori i podatak da su njeni vjerni clanovi i donatori ove noci donirali znacajnja financijska sredstva od preko 50,000 dolara bez ikakvog povoda, sto jos jednom potvrdjuje njen snazan ugled u dijaspori i odbacuje sva drugacija spekuliranja.

Opsirnije

CESTITKA IZ PLAVA POVODOM VELIKOG JUBILEJA DESETOGODICNJICE RADA I POSTOJANJA FONDACIJE GUSINJE

 

Ibrahim Huseinovic

U svoje licno ime i u ime ogromnog broja zdravomislecih ljudi Gusinja i Plava ma gdje da se nalaze, upucujem iskrene cestitke povodom ovog znacajnog jubileja DESETOGODISNJICE RADA FONDACIJE GUSINJE, uz zelju da dugo i dugo trajete i doprinosite svom mjestu i narodu koji tu zivi. Samo iskreni ljudi i dikacari sto se ono kaze, mogu raditi dobra djela i izdvajati od svog imetka, od kojeg se neki nazalost dosta tesko odvajaju i skrtare, pa tim svojim cinom sebi umanjuju nafaku. Na Sudnjem danu cemo biti pitani, ne koliko smo zgrada i novca ostavili iza sebe, vec koliko smo bili darezljivi, koliko smo pomagali i donirali tamo dje je najprece i najneophodnije. Pogledajte draga braco i sestre, sta se samo ovih dana cini u jednoj do juce mirnoj Siriji, kako taj narod i njihovu djecu ubijaju, progone i naprosto brisu sa ovodunjalucke scene, a da oni nikom ni trunke nepravde nijesu ucinili.

Opsirnije

Fondacija Gusinje na prosloj sjednici pozitivno odgovorila na dva zahtjeva za pomoc u zavicaju

 

UO Fondacije Gusinje je odobrio financijsku pomoc iz buzeta organizacije u visini od 1,500 dolara za dvojicu nasih sugradjanina u zavicaju.

-Enisu Kanjizi iz Gusinja koji je u losem materijalnom stanju i koji evo vec dvije godine traga za nestalim bratom u Kosovu. Kanjiza je poslao zahtjev za financijsku pomoc kako bi mu pomogla prilikom troskova u potrazi za nestalim clanom familije. OU Fondacije Gusinje je simbolicnom pomoci u iznosu od 1,000$ uputio familiji Kanjiza u vidu podrske familiji  i zeljom za pozitivan ishod i na zadovoljstvo svih gradjana gusinja u sto skorijoj buducnosti.

Opsirnije

SREĆAN TI JUBILEJ FONDACIJO !

 

GUSINJE – Da su Gusinjani za svoje Gusinje vezani „pupčanom vrpcom“, da je ono za njih najljepše mjesto na ovozemaljskoj kugli, da ga vole „kao oči svoje“ – da su stalno njihove oči uprte  u svoj zavičaj, govori  „istina“ da je FONDACIJA „GUSINJE“ IZ NJUJORKA – oslonac ovim gorštacima, nejakima, nemoćnima, starijim osobama, bolesnima i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
Punih deset godina od osnivanja FONDACIJE – niko kao FONDACIJA nije „poturio“ ledja – da svojim racionalnim  razmišljanjem, otvorenog srca, ne žaleći „dolar“ svojih članova i simpatizera  da   ULOŽI za „LJEPŠE GUSINJE“.

Opsirnije

Gusinjski dio Prokletija oduševljava na hiljade posjetilaca

 

DVIJE TURSKE TELEVIZIJE SNIMAĆE REPORTAŽE O PROKLETIJAMA

GUSINJE – Najmladji nacionalni park „Prokletije“ u Crnoj Gori, posljednje nekoliko godina postao je stjecište  na hiljade planinara, alpinista , ekskurzija i studijskih ekspediija.
Pored njih, u posljednje vrijeme je veliko interesovanje nacionalnih televizija iz Češke, Slovačke, Austrije, Madjarske, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Švajcarske, Francuske i drugih zemalja, koje su snimile repotaže  o ljepotama jeinstvene priode u Evropi.
-Boravak brojnih inostranih televizijskih kuća od velikog je značaja za promociju guinjskih priodnih bisera, kakvih je malo u Evropi i čitavom svijetu, kaže Rizah Gruda, poznati publicista i književnik, rodjeni Gusinjanin, koji dugo godina živi i radi u Novom Pazaru. Opsirnije

Zanimljivosti sa Prokletija

 

PRVI PLANINARSKI USPON

GUSINJE – Prvi planinarski uspon na Sjeverni i Srednji vrh Karanfila, koji se nalaze iznad doline Grebaje, izvršen je 2.jula 1957.godine, a ekspediciju su činili Ž.Gradišar, D.Vidanović, B.Mitrašinović i B.Kotlajić. U toku 1957.godine obavljeni su prvenstveni alpinistički usponi na Očnjak, Južni vrh (smjer preko Kotlova), sjevernoistočnu stijenu Sjevernog vrha i sjeverni (žlijeb) Južnog vrha.
Prvi zimski uspon na vrh Očnjak izveden je 12.marta 1964.godine a ekspediciju su činili (Z.Blažina i B.Petrić).  Sjeverna padina Karanfila smatra se alpinističkom stijenom vrhunskog kvaliteta u bivšoj Jugoslaviji.

Opsirnije

OTVORENA IDEALNA MAGISTRALA KROZ ALBANIJU KOJA POVEZUJE PLAV I GUSINJE SA SKADROM, ULCINJOM I BAROM (foto galerija)

 

Za vas pise: Ibrahim Huseinovic

11.12. 2016. Nova magistrala preko Albanije za Skadar, Ulcinj, Bar …

Juce i danas smo ja i moj sin Arben Beco Huseinovic, student III godine likovne akademije, imali jedno impresivno putovanje za Skadar i nazad za Plav. Odusevljeni smo prijemom kod kucnog prijatelja Ardit Tilda-Roan kao i magistralom koja za Skadar vodi preko Vrmose, Ljepuse, Predeljeca, Selce, Tamare, Rapse, Koplika i drugih zivopisnih mjesta, kojima nema ravnih po svojoj ljepoti.Putovanje od Plava do Skadra nam je sa golfom dvojkom trajalo nepuna 3 sata. Sada su nam tako blizu ne samo Skadar, vec i Ulcinj, Bar i dr. gradovi.

Pogledajte galeriju u nastavku.

Opsirnije

Klimatski prostori i njihove turističke indikacije

 

Piše: Rifat Gruda

POTENCIJAL PROKLETIJA – KAO VAZDUŠNA BANJA

GUSINJE – Zahvaljujući čistom i prozračnom – dijelom jonizovanom, planinskom vazduhu, kao i ultraljubičastom zračenju, koje djeluje baktericidno , čijim se uticajem u koži od provitamina „D“ obrazuju vitamini „D3“ i „D2“, klimat masiva Prokletija pruža veoma povoljne uslove za liječenje aeroterapijom i helioterapijom – kaže prof.dr Slaven Bošković iz Beograda.

Opsirnije

Sefket Jasavic pusten na slobodu

 
Sefket Jesavic

Sefket Jesavic

Visi apelicioni sud u Podgorici donio je oslobadjajucu presudu  Sefketu Jasavicu koji je 2013g. osudjen u istraznom sudu u Bijelom polju  na 17 godina robije za ubistvo Vilka Turkovica.  Presudu od 17 godina robije je potvrdio apelacioni sud 23.06.2016 koji ga teretio za tesko krivicno djelo – ubistvo u pokusaju.

Jesavic i Turkovic su imali nerijesene imovinske odnose kada je septembra 2013., na planini Treskavici u krvavom obracunu Jesavic u samoodbrani nanio teske ozlijede Turkovicu od kojih je 9 dana kasnije preminuo.

U istom obracunu preminuli je predhodno tesko ranio Jesavica motornom testerom a njegov brat Veljko i vatrenim oruzjem.

Razvoj planinarstva u gusinjskom kraju

 

PRVI POSJETIOCI PROKLETIJA BILI SU NAUČNICI

GUSINJE – Kao i na drugim visokim planinama u našoj zemlji, planinarenje i na Prokletijama prije Drugog svjetskog rata imalo je pretežno naučno-istraživački i ekspedicioni karakter. Naime, prvi posjetioci Prokletija bili su naučnici. Medju njima prednjačili su prirodnjaci, naročito geografi, botaničari i geolozi. Oni su tada dolazili privučeni dražima nepoznatog, radi upoznavnja, terenskih itraživanja i naučne obrade ovih planina.
Hronika istraživanja i osvajanja Prokletija upravo počinje sa putovanjem Francuza Ami Buca i njegovog pratioca Vikesnela. Oni su još 1936.godine, kao prvi evropski putnici, prepješačili dio Prokletija duž „pećkog puta“ izmedju Gusinja i Skadra. Oo putovanje je imalo karakter geografkog otkrića, jer se tada prvi put u Evropi pronio glas  o postojanju „veličanstvenih Alpa na jugu Evrope“.

Opsirnije

Zdravstvene ustanove i policija upozoravaju na opasnosti od upotrebe pirotehničkih sredstava

  PETARDE VELIKA OPASNOST ZA DJECU Posebno se apeluje na roditelje da ne kupuju djeci petarde i druga pirotehnička sredstva i ne dozvoljavaju im njihovu upotrebu PLAV/GUSINJE – U susret novogodišnjim praznicima, zdravstvene utanove u ove dvije opštine kao i policija preporučuju gradjanima da izbjegavaju upotrebu pirotehničkih sredstava. Iz zdravstvenih ustanova upozoravaju da petarde nijesu bezazlene igračke, već potencijalna opasnost kojom mogu biti ugroženi oni koji ih koriste, ali  i  … Opsirnije

Odabrana stijena-kamen na trećoj livadi u Grebajama za penjanje

 STIJENA-KAMEN PRIRODNO „OBRADJENA“ GUSINJE – Već dugo godina dolina Grebaje i masivi Karanfila – mnogim planinarima-alpinistima i onim početnicima, služi kao veliki trening-kamp. Ovogodišnja ekspedicija iz Austrije, iz AK „Viena“ iz Beča, u kojoj su bili ljudi od struke i instruktori penjanja – da kamen-stijena u trećoj livadi bude „stijena“ na kojoj će se obučavati početnici za „veranje“ i takozvano „abzel“ spuštanje, konstatovala je da je ova stijena koja se … Opsirnije

Korisnih inicijativa nikad dosta

  POTREBNA „KUĆA VOĆA I ŠUMSKOG LJEKOBILJA“ GUSINJE – Obzirom da je plavsko-gusinjski kraj poznat po prirodnim plantažama raznog voća i šumskog bilja, to zavredjuje pažnju da se stvpre preduslovi da se ovo bogatstvo iskoristi na najbolji mogući način. Borovnica, šumski plodovi (borovnica, jagoda, malina, kupina, šipuraka i drugi razni plodovi), ljekovito bilje koje gusinjske livade, pašnjaci, šumski proplanci „nude kao na tanjiru) , čista izvorska voda , predstavljaju veliki … Opsirnije

Inicijative – Iskoristiti spelološke potencijale gusinjskog kraja

 ISTRAŽITI I PREDSTAVITI PODZEMNE LJEPOTICE Sve pećine i jame, u gusinjskom kraju, treba učiniti dostupnim za posjetioce GUSINJE – Zbog brojnih pećina, jama, kamenih stubova, grebenastih vrhova, i prozora u stijenama, mnogi naučnici za gusinjski kraj kažu da je u neku ruku pravi „Spelološki Eldorado“. Po mnogim ekspertima, ovdje se nalazi najstarije ljudsko stanište na Balkanu. Mnoge pećine u gusinjskom kraju raspolažu brojnim dvoranama ukrašenim stalagmitima, stalaktitima, draperijama, pećinskim stubovima … Opsirnije

Rod pečuraka u ovoj godini totalno podbacio

 Plav/Gusinje – Na području plavske i gusinjske opštine prethodnih godina otkupljivano je po nekoliko tona pečuraka u plavskoj i gusinjskoj zemljoradničkoj zadruzi. Medjutim, ove godine na iznenadjenje mnogih zinteresovanih berača gljiva – rod je drastično opao. Zato su mnogobrojna domaćinsta u ovoj 2016.godini ostala bez značajnih prihoda kojisu prethodnih godina od početka jula do kraja avgusta sticala branjem i sakupljanjem pečuraka. Za mnoga domaćinstva sakupljanje gljiva predstavljalo je dobru zaradu … Opsirnije

GUSINJANI CEKAJU NALOG IZ PODGORICE

JOS NIJE KONSTITUISANA VLAST U GUSINJU Šta će biti ne znam, a smatram da to čak ni Tarzan Milošević ne zna. Znajući kako su se ranije ponašali ovi ovdje, kao i oni iz vrha DPS-a, ništa se dobro ne može ni očekivati, kaže Rusmin Laličić GU­SI­NjE – Kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje odr­ža­na je 14. no­vem­bra. Ta­da su od­bor­ni­ci­ma ve­ri­fi­ko­va­ni man­da­ti i uru­če­ni ser­ti­fi­ka­ti, ali ni­je iza­bran pred­sjed­nik i skup­štin­ski … Opsirnije

Zima malo „kao poranila“

 „BEHAR OD SNIJEGA“ OSVANUO JUTROS U PLAVSKO-GUSINJSKOM KRAJU GUSINJE/PLAV – U plavsko-gusinjskom kraju jutros je osvanuo „behar od snijega“ i okitio skoro gole grane voćnjaka u ovom kraju. Sniježni pokrivač je visine od oko pet centimetara, dok  je na okolnim planinama znatno viši.Plavko-gusinjski stočari kažu da je zima malo poranila i kalendarski – ali se u „Božju ne treba miješati“…Oni se nadaju , barem tako sinoptičari predvidjaju da će još … Opsirnije

Dobri odnosno izvanredni uslovi za brzi razvoj svih vidova turizma u gusinjskom kraju

 U NAREDNOM PERIODU PRIVUĆI ŠTO VIŠE GOSTIJU GUSINJE – U narednom periodu, nadajmo se, da će glavni cilj svih nadležnih službi opštine Gusinje i buduće lokalne turističke organizacije – biti promocija prirodnih potencijala gusinjskog kraja.-Mnoge manifestacije po kojima bi moralo da Gusinje bude prepoznatljivo na turističkoj mapi Crne Gore, regiona i šire, zatim sprovodjenje promotivnih kampanja – uz realizaciju strategije bržeg razvoja turizma, shodno programima resornog ministarstva, Nacionalne turističke organizacije … Opsirnije

Povodom jubilarne 10-to godišnjice bitisanja Fondacije „GUSINJE“ iz Njujorka

 DUGAČAK JE SPISAK VAŠE POMOĆI ZAVIČAJU – RODNOM GUSINJU GUSINJE – Gusinjani iako  rasuti širom svijeta, a ponajviše u Njujorku – nema sata, dana mjeseca ili godine a da ne vode posebnu brigu za svoje Gusinje, svoje najmilije, komšije i prijatelje, stare i iznemogle, i za sve one kojima je potrebna neposredna materijalna pomoć. Zato, Gusinjani s pravom kažu, donacija i pomoći ne nedostaje, posebno tamo gdje je najpotrebnija. Pored … Opsirnije

Redovne akcije učenika Srednje mješovite škole „Bećo Bašić“ u Plavu

 POKLONI ZA OSMJEH PLAV – Svake godine u novembru i decembru – u organizaciji humanitarne akcije „Pokažimo veliko srce“ koju čine učenici SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, redovno se organizuju velike akcije pod nazivom  „Pokloni za osmijeh“ Biće priključen veliki broj učenika ove škole – koji će svojim aktivnostima sakupiti  novac, za nabavku novogodišnjih paketića za djecu čije su porodice slabijeg imovnog stanja i za mališane sa posebnim potrebama, kazao … Opsirnije

Gusinje-najmladja crnogorska opština – mora pod hitno formirati komunalno preduzeće, vatrogasnu jedinicu i Službu spasavanja

 KAD POPLAVE „POKAŽU ZUBE“ GUSINJE – Nekako po tradiciji – poplave u gusinjskom kraju se uvijek dešavaju krajem oktobra ili početkom novembra. Znaju gusinjske brze i nabujale rijeke Vruja i Grnčar, kao i njihovi „vjerni pratioci“ planinski potoci  da naprave „šer“ za nepun sat vremena – i potpope, bašte, njive, livade, loklne puteve i često da ugroze i porodične kuće, posebno u gornjem toku rijeke Grnčar. Ništa neobično za spremne … Opsirnije

Nezadovoljstvo plavsko-guinjskih stočara zbog niskih otkupnih cijena

   DRŽAVA DA GARANTUJE OTKUP PLAV/GUSINJE – Po ocjeni brojnih individualnih poljopivrednih proizvodjača država bi morala da posveti više pažnje u oblasti prodaje i otkupa viškova stoke i mesa. Poljorprivredni proizvodjači –stočari naglašavaju da je sve prisutnija kriza, slaba kupovn moć gradjana i pojava odredjenih bolesti uslovila slabu prodaju stoke i da u cijeloj ovoj situaciji najviše profitiraju nakupci koji cijene formiraju po svom sopstvenom nahodjenju. Takav odnos , po … Opsirnije

Mnogi ljubitelji prirode iz naše zemlje i inostranstva predlažu

 GREBAJE  ILI „RAJSKA VRATA“ TREBA OTVORITI I ZIMI Dolina Grebaje – idealna za sve zimske sportove   GUSINJE – Božanstvena prirodna ljepota doline Grebaje sa njene četiri livade i visokim stijenama masiva Karanfila – koji kao oblakoderi ogradjuju veličnstvenu dolinu – je najljepši kutak na svijetu , kazao je jednom prilikom boraveći u Gusinju poznati Zuko Džumhur, putopisac, karikaturista i publicista. Iz godine u godinu – dolina Grebaje je proto … Opsirnije

Nekoliko stanara u naselju za izbjeglice „Vruja“ u Gusinju nakon nedavnih poplava ostalo bez i to malo ogrijevnog drveta

 KAD SE NEĆE  – PA NEĆE Jedva su se snašli prije nedavnih poplava pojedinci u ovom naselju da obezbijede drvo za ogrijev, ali su i bez te količine ostali – jer im je voda prosto „raznizala“ male drvljanike GUSINJE – Kao po nekom nepisanom pravilu, za mnoge stanare naselja za izbjeglice „VRUJA“ kod Gusinja nabavka i obezbjedjenj drva za ogrijev predstavlja veliki problem. Proteklih nekoliko godina stanari izbjegličkog naselja Vruja … Opsirnije

IZBORI BOŠNJAČKE STRANKE: Pred ogledalom

Uobičajio je predsjednik DPS-a Milo Đukanović da glasove manjinskih partija, dok se još biračke kutije nijesu ohladile, pribroji u svoje. Na prethodnim izborima, doduše, uračunao ih je u ukupan zbir, ovoga puta je najavio brz dogovor sa ,,tradicionalnim poltičkim partnerima”. Petnaestak dana kasnije, platformi za razgovore koje su, nekad kao pojedinačne, nekad kao zajedničke, najavljivali predstavnici Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative i koalicije ,,Albanci odlučno”, još nema. U međuvremenu su, … Opsirnije

Gusinje: Još se čeka na formiranje postizborne koalicije

JOŠ NEKOLIKO DANA DO KOALICIONOG SPORAZUMA  Kaže Anela Čekić , predsjednica Opštinskog odbora DPS Gusinje   GUSINJE – Razgovori, pregovori i dogovori su već u poodmakloj fazi, i vjerujemo da ćemo za nekoliko dana konačno postići i potpisati koalicioni sporazum, ističe Anela Čekić, aktuelna predsjednica opštine Gusinje i predsjednica OO DPS Gusinje. -Da bi formirali vlast treba nam pored naših devet i još najmanje sedam mndata, jer gusinjski lokalni parlament … Opsirnije

Gusinjski „amerikanci“ pomažu kapom i šakom

 GUSINJSKOJ OSNOVNOJ ŠKOLI POKLON VRIJEDAN 2. 651 EURO Donaciju obezbijedio Ismet Šujak GUSINJE – Ovih dana OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju dobila je na poklon od Ismeta Šujaka, rodjenog Gusinjanina koji dugo godina živi i radi u Njujorku, (lap-topove, kopir aparat, antenu sa pratećim sadržajima, video projektor i drugu opremu) u vrijednosti od 2.651,8o eura. Inače, Ismet Šujak je dokazani prijatelj svoga zavičaja i poznati humanista. -U razgovoru prilikom posjete … Opsirnije

Rekonstrukcija puta Plav – Gusinje preko Vojnog Sela

  RADOVI SU DOSTA USPORENI PLAV/GUSINJE – Prema planu aktivnosti Direkcije za javne radove Crne Gore započeta je rekonstrukcija saobraćajnice  Plav – Gusinje, preko Vojnog Sela, čija je dužina 10,5 kilometara. U toku prve faze  na potezu Jezerska ulica  – put ka Vojnom Selu  (jedan dio puta)  je završen – sa svim potrebnim putnim sadržajima. Izvodjač narednih radova je konzorcijum „Tošković“ d.o.o. , „Televeks“d.o.o. i „Geo sistem“ d.o.o. svi iz … Opsirnije

Medjunarodna likovna kolonija promoviše ljepotu prirode na platnima

 PLAVSKO-GUSINJSKI KRAJ TURISTIČKA DESTINACIJA I NA LIKOVNOJ KOLONIJI   PLAV/GUSINJE – Tradicionalno – svake godine redovno, u atraktivnom ambijentu, planinarskom naselju „HRID“ u organizaciji planinarsko-smučarskog kluba „HRID“ iz Plava i internacionalnog univerziteta – Departmana lijepih umjetnosti iz Novog Pazara, otvara se medjunarodn likovna kolonija. Redovni učesnici kolonije su studenti i profesori iz Albanije, Srbije, BiH-e, Hrvatske, Makedonije, Bugarske Turske i drugih država iz okruženja. -Kolonija po tradii traje njmanje sedam … Opsirnije

Na području plavske i gusinjske opštine

 POSTERIMA PROTIV PUŠENJA   PLAV/GUSINJE – U mnogim crnogorskim gradovima, kao i u Plavu i Gusinju, Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) – svake godine redovno, povodom obilježavanja godišnjice od donošenja Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, na nekoliko mjesta i u ovom kraju postavlja veliki plakat – poster sa natpisom  „Godišnjica (ne) poštovanja Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda“. Iz mnogih nevladinih uduženja i organizacija kao i iz … Opsirnije

Nedavne poplave otkrile su našu nemarnost i bezobzirnost prema čovjekovoj sredini

 VIDI SE GOLIM OKOM BRZE I ČISTE PLANINSKE RIJEKE – VRUJA,GRNČAR, BISTRAČICA I LJUČA „ŽIVE DEPONIJE“ SVEGA I SVAČEGA GUSINJE – Nevjerovatno, ali istinito. Nedavne poplave koje su zadesile gusinjski kraj- još jednom su po ko zna koji put otkrile sve naše bezobzirnosti, aljkavostii nadasve nemarnosti prema očuvanju čovjekove sredine- posebno prma biserima ljepote priode Gusinja i okoline. Nabujale rijeke – Vruja, Grnčar, Bistračica i Ljuča, nosile su na svojim „vodnim … Opsirnije

Nedavne poplave pričinile ogromne štete na području Gusinja i okoline

 ŠTETA NEKOLIKO STOTINA HILJADA EURA   GUSINJE – Sudeći po nalazu Komisije za pocjenu šteta od elementarnih nepogoda koja je nakon nedavnih poplava u Gusinju i okolnim selima obišla preko stotinu domaćinstava i drugih infrastrukturnih sadržaja , ukupna šteta iznosi prema nekim procjenama nekoliko stotina hiljada eura. Prema prvim procjenma najviše je stradala putna infrastruktura ka selu Desni Grnčar, lokalni put ka turitičkom izletištu Grebaje, put ka Vusanju i Kruševu, … Opsirnije

POMOĆ MLADIH U PLAVSKOJ I GUSINJSKOJ OPŠTINI NEPHODNA POMOĆ U OVIM HLADNIM ZIMSKIM DANIMA

 PLAV /GUSINJE– Članovi Crvenog krsta u Plavu zajedno sa članovima – učenicima SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu skoro redovno svakog mjeseca stupaju u akciju kako bi upoznavali stare i iznemogle osobe s njihovim pravim zdrastvenim stanjem. Jedn od najvažnijih aktivnostikoje provodi Crveni krst Crne Gore upravo je svakodnevna briga o starim i iznemoglim licima. -Ove aktivnosti realizuje opštinska organizacija Crvenog krsta sa ciljem  da se starijim ljudima olakša život , … Opsirnije

CDPR U PLAVU I GUSINJU REDOVNO OBILJEŽAVA GODIŠNJICU ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH PROIZVODA PLAKATIMA I POSTERIMA PROTIV PUŠENJA

 PLAV/GUSINJE – Cnogorko drušvo za borbu protiv raka (CDPR) povodom obilježavanja naredne godišnjice od donošenja Zakona o ograničvanju upotrebe duvnskih proizvoda, na nekoliko lokcija u gradskim centrima u Plavu i Gusinju postavljaju plakt poster sa natpisom „10 i više godina (ne) poštovanja Zakona o ograničavanju upopotrebe duvankih proizvoda“. Iz Crnogorskog duštva za borbu proitv raka naglašavju da posteri opominju da je zakon već deset i više godina donesen i postoji, … Opsirnije

Redovni seminri o očuvanju životne sredine

  SAMO IZUZETNIM ZNANJEM DO OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE Gusinje – I naredne godine u saradnji s profesorima i koordinatorima koji su zaduženi za ovu tematiku – utvrdićemo termine da svakog mjesec u godini održavamo seminar pod nazivom „Znanjem do očuvanja životn sredine „ u prostorijam SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, a punu pdršku daće projekat „Pružanje pdrške održivom razvoju životne sredine  u prekograničnom regionu kroz zjedničke inicijtive, koje će sprovoditi … Opsirnije

U gusinjskoj opštini zainteresovani traže

 NOVAC ZA SEOSKI TURIZAM GUSINJE – Mnogi Gusinjani – većinom mladji ljudi su zainteresovani da im lokalna samouprava u narednom periodu obezbijedi uslove za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turizma na seoskom području. Gusinjska lokalna samouprava bila bi obavezna da uputi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredtava. Pravo konkurisanja u ovoj oblasti imaju pravna i fizička lica, posebno oni koji ponude projekte renoviranja starih kućica i kućišta u turističke svrhe … Opsirnije

Profesorici crnogorskog jezika i književnosti u SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu SENADI ĐEŠEVIĆ -specijalna plaketa za nesebičan angažman u razvoju književne kulture i kritike

 ČASOPIS KOMUN@ NAGRADE DODJELJUJE ZA OČUVANJE , PROMOCIJU I VALORIZACIJU KULTURNE BAŠTINE CRNE GORE Plav – Senada Đešević, profesorica crnogorskog jezika i književnosti u Srednjoj mješovitoj školi „Bećo Bašić“ u Plavu – časopis Komun@ je donio odluku prko svojeg žirija da specijalnu plaketu dodijeli profesorici Đešević za ovu godinu – za izuzetan i nesebičan angažman u razvoju književne kulture i kritike. Odluku je donio tročlani žiri u sastavu , predsjednik … Opsirnije

U zimskim uslovima

  ZABRANITI KORIŠĆENJE PLANINARSKIH STAZA U PROKLETIJAMA GUSINJE – Kada je prij dvije godine donijeta zajednička odluka planinarskih klubova, Planinarskog saveza Crne Gore i JP Nacionlni parkovi Crne Gore – da zbog bezbjedonosnih razloga planinarske staze u nšoj zemlji u zimskom periodu budu zatvorene do proljeća – bila je za svaku pažnju i pohvalu, ističe Ismet Brdakić-Brda, poznati smučar u gusinjskom kraju. -U slučju samovoljnog korišćenja planinarskih staza u vrijeme … Opsirnije

Peticija 250 Plavljana: Rijeka da ne puni privatne džepove

 Direktor Doma zdravlja Omer Šahmanović upozorava da bi izgradnjom hidrocentrale grad ostao bez pitke vode…   Više od 250 građana Plava, među kojima i desetak doktora, zatražilo je od predsjednika Opštine Orhana Šahmanovića da obustavi objavljivanje odluke o lokalnoj studiji za izgradnju male hidroelektrane (mHE) na vodotoku Đurička  rijeka  sa pritokama, koju je nedavno usvojila lokalna Skupština. Potpisnici peticije navode da bi usvajanje odluke nanijelo štetu građanima, jer se sa … Opsirnije

Danas je u Gusinju održana konstitutivna sjednica Skupštine opštine Gusinje

VEIFIKACIJA MANDATA ZA 30 ODBORNIKA   GUSINJE – Predsjednik Odbora povjerenika dr Elvis Omeragić otvorio je konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Gusinje, sa jednom tačkom dnevnog reda – izvještaj Opštinske izborne komisije o izborima održanim 16.oktobra i verifikacija mandata odbornika. Potom je mjesto predsjedavajućeg zauzeo najstariji odbornik Ibrahim Omeragić. Predsjednik Opštinske izborne komisije Hasim Radončić je upoznao prisutne o radu izborne komisije i rasporedu mandata odbornicima prema rezultatima ostvarenim na lokalnom … Opsirnije

GUSINJE: Dostupnost ustanova i javnih lokala osobama u kolicima

 NIJESU PRISTUPAČNI SVI OBJEKTI   GUSINJE – „Pitajte nas – o nama se radi“ je projekat koji će se uskoro realizovati na području gusinjske opštine,  a u okvru kojeg će se organizovati javna tribina gdje će se predstaviti koliko je gradska sredina pristupačna korisnicima invalidskih kolica. Ali, prije realizacije projekta  „Pitajte nas – o nama se radi“ treba organizovati anketu istraživanja koja bi obuhvatila javne i privatne ustanove značajne za … Opsirnije

Radionice „BIZNIS NA BALKANU“

 OBUČAVAJU SE BUDUĆI PREDUZETNICI   PLAV – U sklopu redovnih manifestacija „Biznis na Balkanu“ u SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, redovno se održavaju u toku jedne godine trening-kurs radionice – gdje se edukuju mladi od 18 do 30 godina, gdje treba da pokažu preduzetničke vještine i kreativnost kroz neformalno obrazovanje. -Učesnici obuke će uključivanjem u ovaj program dobiti podršku u razvoju predzetničkih vještina, izgradnji i razvijanju biznis modela. Tako će … Opsirnije

U Gusinju, u ponedjeljk 14.novembra

ODRŽAĆE SE KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GUSINJE   GUSINJE – Predsjednik Odbora Povjerenika, dr Elvis Omeragić. Sazvao je Konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Gusinje, na kojoj će se podnijeti Izvještj Opštinske izborne komisije opštine Gusinje, a potom verifikovati mandati odbornika. Opštinsk izborna komisij opštine Gusinje je raspodijelil mandate na sljedeći način : 1.Lista SDP – Ranko Krivokapić – Gusinje svima  2 mandata: Dr Elvis Omeragić i Esad feratović 2.Demokratski savez u … Opsirnije

Program prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore

 USKORO MINI MLJEKARA U BREZOJEVICAMA KOD PLAVA   Kapacitet 1.500 litara mlijeka dnevno. Projekat finansira Evopska unija PLAV – U prigradskom naselju Brezojevice kod Plava, uskoro će biti otvorena mini mljekara, kapaciteta 1.500 litara mlijeka dnevno, zaključak je Konferencije pod nazivom „From hills to dairies“  koja je održana u Plavu. Projekt finansira Evropska unija u okviru trećeg poziva prekogranične saradnje izmedju Srbije i Crne Gore. Po riječima Gorana Prebiračevića, predstavnika … Opsirnije

Glavni uzročnik poplava

 LJUDSKI FAKTOR Nekontrolisana eksploatacija šljunka i pijeska   GUSINJE – Godinama se iz korita gusinjskih rijeka i potoka vrši takoreći nekontrolisana eksploatacija šljunka i pijeska – što je ostavilo i te kako velike posljedice na vodotok ovih rijeka. Naime, koncesionari dobijaju odredjene prostore u koritima ovih rijeka gdje mogu da vrše eksploatciju odredjenog rječnog materijala, ali da eksplotacija mora biti u skladu sa zakonskim propisima.  Postavlja se pitanje, da li … Opsirnije

Zanimljivosti na gusinjski način

 SVAKA ULICA IMA SVOJE PLEME   GUSINJE – Vjeruje se, da je Gusinje sa okolinom jedinstven kraj ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, da skoro svaka ulica ima svoje plemenske stanovnike. Počnimo redom. Od objekta gusinjske osnovne škole ka Grebjama ulica se zove Omergića mahala. U njoj su većinom stanovnici Omeragići. Na raskrsnici iste ulice gdje se nalazi Hauz mahala, većinom su žitelji Mrkulići, Djurkovići i Jarovići. Lijevo … Opsirnije

OPADA VODOSTAJ

 PLAV/GUSINJE – Zbog naglog porasta vodostaja rijeka Vruje, Grnčara, Ljuče i planinskih bujica, došlo je do porasta nivoa Plavskog jezera. Isto tako, i Plavska rijeka, rijeka Lim i nekoliko planinskih potoka zbog padavina kiša nekoliko dana došlo j do izlijevanja voda iz korita rijeka koje poplavile okolna imanja, nekoliko porodičnih objkata i druge sadržaje. Na udaru su bili porodični objekti u selu Brezojevice na lijevoj obali rijeke Lim, kao i … Opsirnije

Poplave koje godinama opominju

 VELIKE MATERIJALNE ŠTETE   GUSINJE – Godinama brze planinske rijeke Grnčar, Vruja i Ljuča, kao i nekoliko planinskih potoka, u vrijeme jesenjih kiša – u gusinjskom kraju nanose ogomne mterijalne štete. Prije svega, u gornjem toku rijeke Grnčar, u istoimenom selu, ova plahovita rijeka decenijama uništava na stotine hektara livada i njiva, ugrožava porodična domaćinstva i nanosi velike štete lokalnom putu Grnčar – Gusinje. Na samoj crnogorsko-albanskoj granici  „Grnčar – … Opsirnije

NA SJEDNICI SO PLAV ŽUČNA RASPRAVA VODILA SE OKO LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM, ORHAN ŠAHMANOVIĆ ISTAKAO

 PLAV – Zbog ubje­đi­va­nja sa di­rek­to­rom Do­ma zdra­vlja Ome­rom Šah­ma­no­vi­ćem da na­pu­sti skup­štin­sku sa­lu jer sa po­zi­ci­je ko­ju po­kri­va ni­je po­zvan da pri­su­stvu­je sjed­ni­ci, a i ni­je od­bor­nik, ju­če­ra­šnje za­sje­da­nje lo­kal­nog par­la­men­ta u Pla­vu na mo­men­te je iska­ka­lo iz dnev­nog re­da. Pr­va tač­ka dnev­nog re­da bi­la je pred­log od­lu­ke o lo­kal­noj stu­di­ji za iz­grad­nju ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne (mHE) na vo­do­to­ku Đu­rič­ka ri­je­ka sa pri­to­ka­ma. Omer Šah­ma­no­vić je sma­trao za po­treb­no da … Opsirnije

Zbog neprestanih padavina kiša (Foto)

 PLAVSKO –GUSINJSKA DOLINA KAO VELIKO JEZERO   Bujice i klizišta prijete porodičnim objektima Rijeke Vruja, Grnčar, Dolja i Ljuča se izlile iz korita na nekoliko mjesta   PLAV/GUSINJE – Danonoćne padavine kiša uslovile su da se izliju rijeke Vruja, Grnčar, Dolja, Ljuča, Plavsko jezero, Lim, Plavska i Murinska rijeka – kao i planinske bujice koje ugrožavaju porodične objekte, imanja i lokalne puteve. U gornjem Desnom Grnčaru, nedaleko od crnogorsko/albanske granice … Opsirnije

Gusinje nakon lokalnih izbora

GUSINJE–Na prijevremenim lokalnim izborima 16. oktobra Gusinjani su najveći broj glasova dali Demokratskoj partiji socijalista koja će ubudućem sazivu lokalnog parlamenta imati 9 odbornika, što je za četiri odbornička mjesta više nego na izborima 2014. godine. Pored DPS-a apsolutni izborni hit u Gusinju su Socijaldemokrate, partija koja je, iako je prvi put učestvovala u izbornoj utakmici, dobila četiri odbornička mjesta u Skupštini opštine Gusinje. Ostali učesnici gusinjske izborne utakmice pokvarili … Opsirnije

VANREDNA SJEDNICA SO PLAV ZAKAZANA ZA DANAS

 PLAV -Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Plav Izet Ha­dži­mu­šo­vić za­ka­zao je za da­nas dru­gu van­red­nu sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta na ko­joj će se ras­pra­vlja­ti o če­ti­ri tač­ke dnev­nog re­da. Od­bor­ni­ci će raz­ma­tra­ti pred­log od­lu­ke o lo­kal­noj stu­di­ji za iz­grad­nju ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne na vo­do­to­ku Đu­rič­ka ri­je­ka sa pri­to­ka­ma. Na dnev­nom re­du je i pred­log od­lu­ke o usva­ja­nju lo­kal­nog pla­na upra­vlja­nja ko­mu­nal­nim i neo­pa­snim gra­đe­vin­skim ot­pa­dom za pe­ri­od od 2016. do 2020. go­di­ne. Pred od­bor­ni­ci­ma … Opsirnije

Oštećeni lokaliteti za turiste i posjetioce

   PLAV -U mje­stu Ko­lo­vrat na oba­li Li­ma, niz­vod­no od Lim­skog mo­sta na oko dve­sta me­ta­ra, pri­je ne­ki dan, ne­po­zna­ti van­da­li isje­kli su i za­pa­li­li objek­te–ku­ći­ce za od­mor, zva­ne ša­dr­va­ni. U pi­ta­nju su tri ma­nje ku­ći­ce ko­je su tu ura­đe­ne pri­je par go­di­na kroz pro­je­kat Op­šti­ne Plav i USA­ID-a, ra­đen u ci­lju eko­nom­skog raz­vo­ja sje­ve­ra, kroz una­pre­đe­nje tu­ri­zma i po­ljo­pri­vre­de.  Di­rek­tor lo­kal­ne Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Edin Ja­da­dić, ko­ji je pret­hod­no bio … Opsirnije

Saobraćajna nesreća kod Plava: Audijem pokosio konja

 U Plavu je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Naime, vozač ”audija” plavskih registarskih oznaka je, očigledno zbog neprilagođene brzine, naletio na konja koji je od siline udara odbačen preko automobila. Vozač koji je svojim nemarom izazvao udes i usmrtio životinju, pretrpio je veću materijalnu štetu. Nije poznato da li je vozač pretrpio povrede u ovom udesu.

Stanovnicima naselja u opštinama Plavu i Gusinju – kanalizacija stvara ogromne probleme

 LJETI NE SMIJU NI PROZORE DA OTVORE   Problem izražen u ljetnjem periodu čije se porodične kuće nalaze u neposrednoj blizini rijeka Vruje, Grnčara, Ljuče, Lima, i u gornjem toku planinskih rijeka Dolje i Bistračice u Gusinju GUSINJE – Više od 20 godina fekalne vode zadaju ogromne probleme žiteljima opština Plava i Gusinja čije se porodične kuće nalaze u neposrednoj blizini rijeka Vruje, Grnčara, Ljuče i Lima, kao i gornjem … Opsirnije

Svi brinu i uredjuju grad

 DJECI POTREBNA NAVIKA ZDRAVOG ŽIVOTA GUSINJE – U okviru redovne tradicionalne akcije „Da nam grad bude ljepši“, komunalci, NVO, eko-rendžeri, učenici OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju, posebno mališani od pet do 12 godina, i drugi ljubitelji priode, redovno uredjuju i čiste dvoprišta, bašte i zelene gradske površine. Zaposleni u Komunalnom u smom centru     Gusinja ispred objekta Vezirove džamije, na platou izgradili su cvijećnjak. Nedleko od njega nalazi se školski … Opsirnije

Na Prokletijama ima 131 vrh sa nadmorskom visinom višom od 2000 metara

 SPECIJALNI VIZUELNI EFEKTI  SA PROKLETIJA GUSINJE – Na Prokletijama ima 131 vrh sa nadmorskom visinom od 2000 metara. Od tog broja najviši vrh Djeravica visok je 2656 m, sedam vrhova imaju visinu od 2500 do 2600 m, 17 vrhova od 2400 do 2500 m, a 21 vrh od 2300 do 2400 m. Vrh Djeravica je drugi po visini u cjelokupnim Prokletijama, poslije vrha M.Jezercesa (2694 m) u Albaniji, i najviši … Opsirnije

U gusinjskoj opštini

 POLJOPRIVREDNICI OČEKUJU BESPOVRATNU POMOĆ   GUSINJE – Preko 8.000 hektara obradivih poljoprivrednih površina, na hiljade hektara prirodnih pašnjaka i livada, sve veći fond krupne i sitne stoke, su preduslovi da se gusinjski poljoprivrednici  konačno konsoliduju i iskoriste povoljnosti koje im nudi Ministarstvo poljopivrede i ruralnog razvoja. Javni pozivi koje svake godine organizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za investicije u poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno dodjele bespovratnih sredstava MIDAS grantova koje realizuje … Opsirnije

Jedno od najunosnijih zanimanja u toku ljetnje sezone – mnogi mladi prosto preziru

  NIKO NEĆE DA JE ČOBANIN U plavsko-gusinjskom kraju je veliki broj visokoškolaca koji su se opredijelili – da svoj radni život nastave bavljenjem  stočarstvom i poljoprivredom GUSINJE – Ništa mi čudnije nije, nego kad čujem da u toku ljetnje sezone, kad mi stočari izdižemo sa stokom na planinskim katunima, i kada pojedina domaćinstva nemaju svoga čobanina, traže da obezbijede  čobane za svoje potrebe. Je li moguće da niko neće … Opsirnije

Najmladja crnogorska opština i dalje bez banke

 PUT PUTUJU GUSINJANI ZBOG PLATE I PENZIJE   GUSINJE – I dalje ista priča. Već je treća godina od kada funkcioniše najmladja crnogorska opština, ali banke nema pa nema. Po prirodi i mentalitetu – Gusinjani su velike šaljivdžije, pa im se „posrećilo“ da komponuju popularni refren „PUT PUTUJU GUSINJANI ZA PLATE I PENZIJE“ , jer su gradjani primorani da putuju do susjednog Plava ili drugih gradova da bi podigli platu … Opsirnije

EVROPSKI ZELENI POJAS IZABRAO NAJLJEPŠE FOTOGRAFIJE

 PROKLETIJE MEDJU PET NAJLJEPŠIH   GUSINJE – Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) saopšteno je da je intenacionalni žiri , sastavljen od članova Borda asocijacije „EVROPSKI ZELENI POJAS“, imao veom težak zadtak da od 18 pobjedničkih fotografija sa nacionalnih takmičenja odabere pet najljepših na Balkanu. Prvo, drugo i peto mjesto su pripali pobjednicima nacionalnog takmičenja iz Grčke i Bugarske (Marija Stefniodu, Minko Mihajlov i Leonidas Kourentis), dok su … Opsirnije

Piše RIFAT GRUDA, novinar  portala Gusinje-Info.com GUSINJSKOM DPS-u DEVET MANDATA-ODBORNIKA GUSINJE – Prema posljednjim pokazateljima i izvještajima iz OIK-e opštine Gusinje – tabela osvojenih mandata izgleda ovako: 1.DPS …………. 592 glasača    9 mandata – odbornika 2.Partija za Gusinje  397 glasača   6 mandata-odbornika 3.SD-e ……….. 322 glasača     4 mandata – odbornika 4.DS u CG …..  281 glasača      4 mandata-odbornika 5.Koal. DUA-ALB.Al. 213 glasača  3 mandata odbornika 6.SDP-a … Opsirnije

SDP: Zašto se FIlip III Vujanović nije oglasio povodom državnog udara?

“Danas, kada smo preživjeli državni udar, treba da objasnite građanima ko stoji iza njega? Zašto se predsjednik Filip III Vujanović nije oglasio povodom državnog udara?” Kampanja je završena, pa možete prestati sa ponavljanjem gluposti čiji je jedini cilj prepadanje građana, posebno manjinskih naroda koje ste u kampanji ucjenjivali, a čijoj se podršci danas nadate, saopšteno je iz SDP-a. “Danas, kada smo preživjeli državni udar, treba da objasnite građanima ko stoji … Opsirnije

Formirati Savjet za održivi razvoj opštine Gusinje

 UNAPREDJENJE POSLOVNOG AMBIJENTA   GUSINJE – Odmh nakon konstituisanja lokalnog parlamenta u Gusinju, treba odmah startovati i povesti razgovore i aktivnosti sa predstavnicima iz privrednog života iz Gusinja, Plava, Berana, Crne Gore, regiona a posebno iz naše dijaspore, oko formiranja Savjeta za održivi razvoj opštine Gusinje – koji će okupiti predstavnike privrednika i stručnjaka iz raznih oblasti, kao i predstavnike iz naše mnogobrojne dijaspore. Ovaj Savjet za održivi razvoj opštine … Opsirnije

LOKALNI IZBORI U GUSINJU NIJESU DEFINISALI NOVU VLAST

Na lokalnim izborima DPS je prema preliminarnim rezultatima osvojila devet mandata, Partija za Gusinje šest, Socijaldemokrate četiri, SDP dva, SNP i Bošnjačka stranka po jedan, Demokratski Savez u Crnoj Gori četiri, DUA-Albanska alijansa tri mandata. Rezultate je saopštio Centar za monitoring, a iz Opštinske izborne komisije nijesu mogli da navedu koliko je tačno glasalo birača do zavataranja birališta. baratali su podatakom da je do 19časova, sat prije zatavarnja birališta na … Opsirnije

Mjesto na kome mozete kupiti unikatne i kvalitetne proizvode, dizajnirane sa ljubavlju u Crnoj Gori.

  Sa velikim zadovoljstvom, objavljujemo da je zvanicno pustena u rad Visit Montenegro Online Store. Mjesto na kome mozete kupiti unikatne i kvalitetne proizvode, dizajnirane sa ljubavlju u Crnoj Gori. Za nas je ovo veliki poduhvat, i nakon visemjesecnih priprema, sada u nasoj online prodavnici EKSKLUZIVNO mozete pronaci preko 30 proizvoda. Veliko nam je zadovoljstvo, sto su trenutno svi proizvodi, kreirani od strane Olivera Cejovic, poznate crnogorske umjetnice (u svijetu … Opsirnije

Lokalni izbori – GUSINJE

IPAK, DPS-u NAJVIŠE   GUSINJE – Odmah nakon zatvaranja deset biračkih mjesta – gradjani Gusinja i okoline odnosno glasači ovih lokalnih i parlamentarnih izbora, većina njih, smjestila se u oblžnje kafane i restorane i kafiće i hotele očekujući do deset sati prve nezvanične rezultte glasanj na lokalnom i parlamentarnom nivou. Na deset biračkih mjesta – 4560 birača imalo je pravo glasanja za jednu od partija i jednu koaliciju i to: … Opsirnije

U Sarajevskoj ulici u Gusinju

 NA SAMOM ULAZU ULICE – RUPE VREBAJU VOZAČE   GUSINJE – Gusinje kao mala gradska urbana sredina i veoma interesantna turistička destinacija ima i svojih mana. Jedna od njih je i ulica Sarajevska (tradicionalno najprometnija) koja vodi ka Alipašinim izvorima, Vodopadu Grlja, Oku Skakavice, dolini Ropojana i drugim prirodnim biserima, kao i za nekoliko sela, od same raskrsnice po lijevoj strani na kolovozu su rupčage, u kišnom periodu pune vode, … Opsirnije

Sve veći jaz između juga i sjevera C. Gore

Dok na razvijeni obalni dio zemlje stižu velika ulaganja, na sjeveru nema banaka ni osnovne infrastrukture, kao što su dobre ceste za razvoj izletničkog turizma. Ekonomski jaz između sjevera i juga Crne Gore ne smanjuje se, dok se na jugu govori o velikim ulaganjima, na sjeveru treba riješiti osnovne infrastrukturne probleme. Primjerice, u Gusinju su bili ponosni na status najmlađe općine, očekivali su uzlet, a sada dio mještana tvrdi kako … Opsirnije

GUSINJE: Osam mandata za DPS, SD i Partija za Gusinje po 7 mandata

Na osnovu 50% obrađenog uzorka, na prvim lokalnim izborima u Gusinju Demokratska partija socijalista dobila je 25,80% odnosno osam mandata, a Socijaldemokrate Crne Gore sa 22,20% i Partija za Gusinje sa 20,90% imaju po sedam mandata, rezultati su CeMI-ja.

5803fa2e-5fe4-4956-b9ca-24690a0a0a69-gusinje-preview

Socijalistička narodna partija osvojila je 8,80% glasova, Socijaldemokratska partija 9,50% i obije stranke treba da imaju po tri odbornika. Bošnjačka stranka ima podršku 7,40% izašlih glasača i imaće dva mandata.

DPS-u 41,4 odsto glasova

U Crnoj Gori su danas održani parlamentarni izbori, na kojima je pravo glasa imalo 528.817 građana. Istovremeno sa parlamentarnim izborima, održani su i lokalni u četiri grada – Budvi, Kotoru, Andrijevici i Gusinju. Iz Centra za monitoring i istraživanje (CEMI) je saopšteno da je na osnovu 22,8 odsto obrađenog uzorka DPS osvojio 41,4 odsto glasova. Demokratski front (DF), prema do sada obrađenim podacima, ima 22,1% a Velika koalicija ključ 11,1 … Opsirnije

DPS – planiran brutalni nasrtaj na drzavu

Efikasna i odlučna akcija crnogorske policije i Tužilaštva spriječila je planirani brutalni nasrtaj na državu Crnu Goru, saopštila je Demokratska partija socijalista (DPS). Demokratski front (DF) traži od Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) da se informacije o hapšenju 20 državljana Srbije ne skrivaju, dok koalicija Ključ ocjenjuje kako je namjera da se hapšenjem zamaskiraju neregularnosti. “Panika je zavladala među šefovima DF, nakon što se izjalovio njihov plan da ubačena grupa terorista … Opsirnije

Gusinjske planine idealne za ljetnji i zimski turizam

  GUSINJSKI DIO PROKLETIJA MOŽE BITI OZBILJAN KONKURENT ČUVENIM ALPIMA GUSINJE – Prema najnovijoj analizi Studije OECD-a, čiji je jedan od koautora poznati ekspert Mišel Briži iz Francuske, gusinjski dio Prokletija posjeduje izvanredne uslove za razvoj ljetnjeg i zimskog sportskog turizma – i najviše potencijalnih skijaških staza na teritoriji bivše Jugoslavije. Što više, po dužini takvih ski-staza , njihovoj denivelaciji i kapacitetu. Zato se gusinjski dio planina Prokletija se može … Opsirnije

Većina stranaka nastupa samostalno u Gusinju

Gusinje je varoš sa svega šest hiljada stanovnika i ima brojnu dijasporu u SAD. Vjeruje se da će vlast formirati partije koje podrži dijaspora Nova vlast u Gisinju biće formirana kroz koalicije, jer na lokalnim izborima u nedjelju gotovo sve partije nastupaju samostalno. U trci za 30 odborničkih mjesta učestvuje devet partija, od kojih samo DUA i Albanska alijansa nastupaju u koaliciji. Liste su prijavili i Partija za Gusinje, DPS, … Opsirnije

ODRŽANA ZAVRŠNA KONVENCIJA PARTIJE ZA GUSINJE

Večeras je u prepunoj Sali Doma kulture u Gusinju održana završna pobjednička konvencija Partije za Gusinje. Uz veliko prisustvo Gusinjana kako iz Gusinja tako i Dijaspore, dom kulture je bio premali da primi sve naše simpatizere i članove. Partija za Gusinje je salu napunila Gusinjanima, a ne kao neki koji su mislili da su veliki sa gostima iz okolnih gradova. Oficijelni spiker na konvenciji je bio Samin Radončić a na … Opsirnije

Donijeli smo slobodu našoj državi, donijećemo i našem narodu

Tribina SDP u Plavu Ostvarili smo temeljne državotovorne ciljeve zbog kojih je Socijaldemokratska partija Crne Gore osnovana prije četvrt vijeka. Crna Gora je nezavisna, građanska i Evroatlanska država. Vratili smo državi slobodu – vratićemo slobodu svima u našoj državi.Vrijeme je da Crna Gora postane slobodna država za sve svoje građane, udoban dom, jednaka i pravična prema svima. Pokazali smo tokom prethodnih 25 godina da smo partija koja sledi svoje ideale, … Opsirnije

U suret zimskim danima

 POTREBAN SNJEGOČISTAČ ZA OPŠTINU GUSINJE GUSINJE – U ovom, kako     kažu geografi, brdsko -planinskom kraju, snijeg u oktobru mjesecu može da iznenadi i preko noći. Na pragu smo zime, i treba se, kaže narod dobro spremiti i obezbijediti. Prije svega, stočari su obezbijedili dovoljne količine stočne hrane, dobri (imućni) domaćini na vrijeme spremili drva za ogrijev, a sada je pitanje – kako obezbijediti mašinu – snjegočistač. Opština Gusinje još … Opsirnije

Mjestanin Dosudja Fero Redzematovic ljut na destribuciju

 Prekopali tuđe imanje GU­SI­NjE –Mje­šta­nin Do­su­đa Fe­ro Re­dže­ma­to­vić po­ža­lio se, u ime svog kom­ši­je Dže­me Đon­ba­la­ja či­je ima­nje nad­gle­da i odr­ža­va dok je on u Ame­ri­ci, ka­ko je eki­pa Elek­tro­di­stri­bu­ci­je Be­ra­ne -je­di­ni­ca u Pla­vu, ko­ja ra­di na za­mje­ni dr­ve­nih stu­bo­va, na če­lu sa Al­ma­zom Če­ki­ćem, bez sa­gla­sno­sti, ko­pa­la ru­pe za stu­bo­ve na ima­nju Đon­ba­la­ja, dok im Re­dže­ma­to­vić ni­je za­bra­nio. Re­dže­ma­to­vić je oba­vi­je­stio svog kom­ši­ju u Ame­ri­ci, a on mu je … Opsirnije

KOGA IZABRATI KADA SE BIRA ZA MJESTO SRCU DRAGO?

U jeku mnogih predizbornih kampanja, ne mogu, a da se ne osvrnem na sve te ljude koje svakodnevno gledamo na izbornim plakatima, sa “sudbonosnim brojevima” pored njihovih imena… i naravno, na njihovu prošlost, i šta su iza sebe ostavili. Da bi smo gledali na buducnost, i tekako se moramo podsjetiti ranijih koraka kako bi pravili nove. Kao student prava, izucavajuci mnoge grane istog, shvatio sam da je realnost i te … Opsirnije

Podrška razvoju životne sredine kroz prekograničnu saranju

 SVRHA SVIH PROJEKATA JE DOPRINOS UPRAVLJANJU ODRŽIVIM RAZVOJEM GUSINJE – U toku ove godine organizovali smo nekoliko seminara i radionica pod nazivom „Znanjem do očuvanja životne sredine“ kao i projekat „Pružanje podrške održivom razvoju životne sredine u prekograničnom regionu kroz zajedničke inicijative“, koje sprovode lokalne zajednice u partnerstvu sa NVU DIDCK iz Albanije i njenom opštinom Kukeš, ističe Rifat Balić, direktor  SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu. -Cilj svih orgnizovanih seminara … Opsirnije

Vijesti: Zloupotrebe državnih resursa za potrebe DPS-a

“Zaposljavati strogo partijski, studente placati 30 eura… Zloupotrebe državnih resursa za potrebe DPS-a pred izbore u nedjelju, uključujući i strogo partijsko zapošljavanje, isplate studentima po 30 eura u zamjenu za glas i pritisak na birače preko crnogorske ambasade na Kosovu, dokumentuje radni dnevnik predsjednice opštine Gusinje i istaknutog funkcionera Demokragske partije socijalista Anele Čekić, koji je “Dan” objavio. Dan piše da je u tom dnevniku predsjednica opštine Gusinje bilježila sve svoje partijske … Opsirnije

Stara praksa i navika – i uvijek novi problemi

 ODLAGANJE SMEĆA NA SVAKOM KORAKU Ugroženi turistički lokaliteti na području gusinjske opštine   GUSINJE – Dugo godina na području gusinjske opštine, odnosno i prije povraćaja statusa opštine, razna udruženja, planinarski klubovi, nevladine organizacije, gradjani, učenici gusinjske osnovne škole i mnogi drugi – su uvijek prije početka turističke sezone organizovali redovne akcije čišćenja od spomenika u selu Dolja do kraja četvrte livade , kao i dionica puta od Gusinja do doline … Opsirnije

Konvencija Partije za Gusinje Oktobar 14 2016

Konvencija “Gusinjani za Gusinje“ Partije za Gusinje dr Rusmin Laličić

GUSINJE-PETAK, 14. Oktobar 2016. god. sa početkom u 20 časova.

VELIKA KONVENCIJA POBJEDNIČKE LISTE “PARTIJE ZA GUSINJE“ Velika sala Doma kulture u Gusinju.

Na konvenciji će govoriti: nosilac liste dr Rusmin Laličić, predstavnici FONDACIJE GUSINJE i dijaspore, g.Refik Refko Radončić, Began Benny Čekić, kandidati za odbornike, privrednici i uspješni pojedinci iz Gusinja i dijaspore.

Uz Konvenciju je planiran i muzički program, gdje će prisutne zabavljati naš Gusinjanin, prijatelj i estradni umjetnik BEKI BEKIĆ. DOBRO DOŠLI !