Glavna→Categories Uncategorized Log in

“Motornim sankama uznemiravao divljač” – Dan

 

Bivši direktor NP „Prokletije“ je na prostor Bogićevice otišao sa grupom od 10 osoba i oni su se sankama na motorni pogon kretali parkom i u rezervatu prirode „Hridsko jezero“, čime su direktno i grubo prekršili pravila ponašanja uznemiravajući i ugrožavajući zaštićene životinjske vrste i one koje su u stanju hibernacije i odmora, istakla je Pupovićeva u saopštenju za javnost Drešković nije htio da komentariše navode Pupovićeve, i kroz smijeh je odgovorio: „Bili smo u pot

PLAV – Di­rek­tor­ka Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je“ Ir­ma Pu­po­vić okri­vi­la je svog pret­hod­ni­ka na če­lu NP Ene­sa Dre­ško­vi­ća da je sa dru­štvom na pla­ni­ni Bo­gi­će­vi­ca vo­zio mo­tor­ne san­ke i na taj na­čin uz­ne­mi­ri­vao di­vljač. Pu­po­vi­će­va ka­že da su Dre­ško­vić i nje­go­vo dru­štvo sve to sni­ma­li i ob­ja­vi­li na dru­štve­nim mre­ža­ma. Opsirnije

Zemljotres 5,1 stepeni potresao Plav Gusinje i sire podrucje (Video)

 

Zemljotres jačine 5,1 stepeni Rihterove skale potresao je danas Crnu Goru, saopštio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. Zemljotres se dogodio u blizini Plava, a iz lokalne Službe zaštite i spašavanja za Portal RTCG su kazali da su na starijim kućama popucale fasade i dimnjaci. TVCG javlja da je oštećeno oko 70 objekata, te da se za desetak porodica traži alternativni smještaj. Iz Direktorata za vanredne situacije saopšteno je da će tokom dana obići područje Plava i drugih opština pogođenih zemljotresom. Premijer Duško Marković je poručio da će Vlada pomoći ugroženima.

 

Opsirnije

Dan – KRIZA VLASTI U GUSINJU NAKON ODLUKE

PZGNapuštaju koaliciju s DPS-om Iz­vr­šni od­bor Par­ti­je za Gu­si­nje (PzG), ko­ja je dru­ga po sna­zi u vla­sti, zbog ne­po­što­va­nja do­go­vo­ra od stra­ne DPS-a pri skla­pa­nju ko­a­li­ci­je, za­tra­žio je od Glav­nog od­bo­ra da ras­ki­ne vla­da­ju­ći sa­vez. Ka­ko je za „Dan” pre­ci­zi­rao pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra PzG Fa­hru­din Der­vi­še­vić, pri­li­kom skla­pa­nja ko­a­li­ci­o­nog do­go­vo­ra sa DPS-om, bi­lo je pre­ci­zi­ra­no da nji­ma pri­pad­ne pet funk­ci­o­ner­skih mje­sta, dva sa­vjet­nič­ka i jed­no ru­ko­vo­di­o­ca jed­ne jav­ne usta­no­ve. Ta­ko­đe, … Opsirnije

ODRZANA JAVNA RASPRAVA U PLAVU VEZANO ZA GRADNJU HIDROELEKTRANA NA PLAVSKOJ RIJECI

  Message 20.12.2017.GODINE PLAV – Nezadovoljni gradjani su i danas iskazali odlucnost da ce vodu plavske i drugih rijeka na svojoj teritoriji cuvati kao zenicu oka svog, te da nikakva gradnja hidrocentrala ne dolazi u obzir, tim prije sto je konstatovano da se plavska rijeka u periodu suse gubi i umanjuje njena voda, koja i bez gradnje hidrocentrala nije dovoljna da podmiri potrebe stanovnistva sa pijacom, tehnickom i vodom za … Opsirnije

Auto-put Bar- Boljari – arhitektonsko cudo Crne gore

 

Novi Pazar: Tito bio samo jednom, a Erdogan nam dolazi drugi put

  Grad je okićen crvenim i bijelim trakama dok Recep Tayyip Erdogan s bilborda ‘pozdravlja’ stanovnike Novog Pazara. NOVI PAZAR – Recep Tayyip Erdogan ove sedmice dolazi u Srbiju. Turski predsjednik trebao bi se sastati sa svojim kolegom Aleksandrom Vučićem u Beogradu, a potom posjetiti Novi Pazar. To je druga Erdoganova posjeta ovom gradu. Atmosfera euforije i pozitivnog iščekivanja evidentna je među stanovnicima Novog Pazara, kojima dolazak turskog predsjednika, bez prikrivanja … Opsirnije

Preselio na Ahiret Nuki – Nusret Lucevic

  S neizmjernom tugom i bolom, obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi Nusret Isa Lucevic – Nuki preselio na ahiret 12.09.2017. godine, u 57. godini zivota. Dzenaza ce se obaviti 13.09.2017. god. u 13 casova u Gusinju.
Ozalosceni: supruga Sanija, cerke: Anela, Ilma i Selma, sin Haris, majka Igbala, brat Orhan, sestre Ismeta i Sefika, snaha Sadeta, zetovi, unucad i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

 

Bajramska cestitka

Poštovani citaoci islamske vjeroispovijesti, želimo da dane Kurban Bajrama provedete u miru, zdravlju, sreći i međusobnom poštovanju, da trenutke radosti podijelite sa najbližima, prijateljima i komšijama.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

U ime redakcije GUSINJE-INFO.COM

Urednik, Safet Koljenovic

EKOLOŠKI INCIDENT U BREZOJEVICAMA KOD PLAVA

 Građevinski otpad na obali jezera PLAV – Na sa­moj oba­li Plav­skog je­ze­ra, po­red ma­gi­stral­nog pu­ta Plav-Gu­si­nje u Bre­zo­je­vi­ca­ma, na lo­ka­li­te­tu zva­nom Ušće, oda­kle Lim iz­vi­re iz je­ze­ra, na op­šte za­pre­pa­šće­nje, od­la­že se gra­đe­vin­ski ot­pad. Oni ko­ji po­sje­ću­ju to mje­sto, a po­go­to­vo ži­te­lji ape­lu­ju na nad­le­žne da već jed­nom po­ve­du ra­ču­na o ko­mu­nal­nom (ne)re­du ba­rem na atrak­tiv­ni­jim mje­sti­ma, tim pri­je što se pri­pre­ma­ju ak­tiv­no­sti za­šti­te Plav­skog je­ze­ra. -Du­ži niz go­di­na su­o­če­ni … Opsirnije

Uredjenja gradskih zelenih površina i lokacija

GUSINJSKI OSNOVCI OČISTILI STARU PIJACU GUSINJE – Veoma toplo vrijeme izmamilo je ljubitelje pirode da pokrenu akije čišćenja i uredjenja gradskih zelenih površina i lokacija u užem gradskom jezgru u Gusinju. Medju njima, prvi su organizovali akciju učenici Osnovne škole „Džafer Nikočević“ u Gusinju u okviru plan i programa pod nazivom „Vrijednosti prostora“ i očistili lokaciju stare gradske pijace u Gusinju. Nastavnica Remzija Kojić, koordinatorka akcije je kazala , da … Opsirnije

Nove donacije za lijecenje Bisenije Dervisevic

 NOVIH $8,450.00 ZA LIJECENJE BISENIJE DERVISEVIC

 • Hoti (Nezira) Brahim sa sinovima Enverom i Omerom $3,000.00
 • Hoti (Nezira) Becir                                                      $500.00
 • Koljenovic Igbala                                                         $200.00
 • Haxhaj Zenel                                                               $100.00
 • Selmanaj Agim i Alban                                               $3,000.00
 • Alliu Ylli i Sofia                                                          $1,000.00
 • Toskic Rasim                                                               $200.00
 • Omeragic Esko                                                             $100.00
 • Omeragic Suljo                                                               $50.00
 • Hot Hiljmo                                                                     $100.00
 • Feratovic Ismet                                                              $100.00
 • Hodza Demirovic Mehdija                                                 $50.00
 • Kocan Esad                                                                     $50.00

Akcija je jos uvijek u toku, te vas molimo da svojim donacijama pomognete da dodjemo do cilja tj. uputimo Biseniju na lijecenje u Moskvi. Vise informacija kao i kompletan spisak donatora mozete pogledati ako pritisnete “Opsirnije o akciji” u gornjem lijevom uglu pod naslovom Spisak donatora za lijecenje Bisenije Dervisevic” 

Opsirnije

Vratili se s trofejima

NA „ĐETIĆ LIGI 2017”. SJEVERNE REGIJE PLAVSKI DJEČACI OSTVARILI ZNAČAJAN USPJEH PLAV – I ove go­di­ne, kao svih pret­hod­nih, mla­đe ge­ne­ra­ci­je FK „Je­ze­ro” (2005., 2006., 2007.  i 2008./09.) uče­stvo­va­le su na tur­ni­ru „Đe­tić li­ga 2017” Sje­ver­ne re­gi­je Cr­ne Go­re, odr­ža­nom mi­nu­log vi­ken­da u Be­ra­na­ma i ostva­ri­li su zna­ča­jan uspjeh. Me­đu oko 300 dje­ča­ka, ge­ne­ra­ci­je 2007. i 2006. osvo­ji­le su pr­vo mje­sto, a dru­go je za­u­ze­la ge­ne­ra­ci­ja 2005. go­di­šte. Na tur­ni­ru je … Opsirnije

Nakon Trumpove zabrane: Zapaljena džamija u Texasu potpuno uništena u požaru

Samo nekoliko sati nakon odluke američkog predsjednika o zabrani ulaska u SAD za državljane iz sedam većinski muslimanskih zemalja zapaljena je džamija u Teksasu. Američki mediji navode da su dim i plamen u islamskom centru primijećeni oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu, nakon čega su na teren izašli vatrogasci. No, prije dolaska vatrogasaca džamija je potpuno izgorjela. Požar je potpuno ugašen oko četiri sata kasnije. Nema izvještaja o povrijeđenim … Opsirnije

Prirodni resursi – potencijal ekonomskog razvoja opštine Gusinje

LJETNO-ZIMSKI, ZDRAVSTVENO-REKREATIVNI  TURIZAM, POLJOPRIVREDA  I HIDROPOTENCIJAL  – RESURSI ZA BRŽI PRIVREDNI RAZVOJ OPŠTINE GUSINJE GUSINJE – Atraktivne doline Grebaje i Ropojana, prirodni biseri kojih je vrlo malo ne samo u Evropi – kao što su Alipašini izvori, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, visoki vrhovi Prokletija, medju kojima i najviši „Zla Kolata 2.534 mnv) na planini Bjelič nedaleko od Gusinja – koji je i „krov Crne Gore“, osam hiljada hektara … Opsirnije

Nezadovoljstvo gusinjskih stočara zbog niskih otkupnih cijena

NAKUPCI SKIDAJU KAJMAK GUSINJE – Po mišljenju brojnih individualnih proizvodjača  država bi morala pod hitno da obezbijedi  i posveti više pažnje i brige poljoprivredi i stočarstvu ako želi da se u ovoj oblasti uvede više reda. Oni naglašavaju da je sve prisutnija kriza, slaba kupovna moć gradjana i pojava odredjenih bolesti uslovila slabu prodaju stoke i da u cijeloj priči najviše profitiraju nakupci koji cijene formiraju kako njima odgovara.  Takva … Opsirnije

Jedan dan života ispod Prokletija

SNIJEG OD BJELINE I NJEGOVE VRLINE
GUSINJE – Sreća je ovih gusinjskih gorštaka što je snijeg koji je napadao prije nekoliko dana i sa sobom povukao sibirske temperature (-25 C) bio dosta suv i prašinast .
Gradske ulice su očišćene, prigradska naselj takodje, kao i veliki broj lokalnih puteva za seosko područje.
Sreća je takodje velika, što su sva djeca na školskom raspustu – jer bi ne daj bože, mnoga od njih promrzla na ovako niskim temperaturama.
Sreća je ovih gorštaka što ni jedne sekunde u toku dana nije falilo struje ni vode za piće. Svako je u okviru svojih mogućnosti obezbijedio drva za grijanje i drugu potrebnu zimnicu.
Stočari su za ovaj zimski period obezbijedili dosta stočne hrane – tako da će stočni fond bii očuvan u ovim ekstremnim vremenskim uslovima.

Opsirnije

Humanost na djelu- akcija prkupljanja novcanih sredstava za lijecenje Buisenije Dervisevic

Kad je zdravlje u pitanju nasi sugradjani su tu  da odmah priskoce u pomoc u pomognu u domenu svojih mogucnosti.Za samo tri dana prikupljeno je $3,200.00 . Novi donatori koji su se prikljucili ovoj akciji i time dali svoj doprinos u njenom buducem lijecenu su: Dervisevic Braha Esad-Esko  $500 Saljanin Jesara Esad-Esko     $100 Jarovic Edin                           … Opsirnije

Gusinjski dio Prokletija idealan za razvoj zimskog sportskog turizma

PROKLETIJE SE MOGU UPOREDITI SA NAJVEĆIM SKI-CENTRIMA U ALPIMA

Površina smučarskih terena samo na Boru Radončića kod Gusinja iznosi 550 hektara, što zadovoljava potrebe 27.500 smučara

GUSINJE – Snijeg na stazama u gusinjskom dijelu Prokletija se neprekidno zadržava šest mjeseci u godini, što predstavlja garanciju za rentabilnost ulaganja u uredjenje i opremanje zimskog sportskog centra. Posebno je važno što je, zahvaljujući preovladavajućem sjevernom vjetru, na ovim stazama snijeg uglavnom prašinast i suv, idealan za smučanje, kaže profesor fizičkog vapitanja i poznati gusinjski smučar Ismet Brdakić-Brda.
Prema studiji OECD-a, gusinjski dio Prokletija, posjeduje najbolje uslove za razvoj zimsko sportskog turizma i najviše potencijalnih skijaških staza na teritoriji bivše Jugoslavije. Po dužini takvih ski-staza, njihovoj denivelaciji i kapacitetu, gusinjski dio Prokletija se može uporediti sa najvećim ski-centrima u Alpima, ističe profesor Brdakić.
On podsjeća da samo bruto površina smučarskih terena planine Bor Radončića kod Gusinja iznosi 55. Hektara, što zadovoljava potrebe 27.500 smučara.

Opsirnije

Zanimljivosti sa Prokletija

 

PRVI PLANINARSKI USPON

GUSINJE – Prvi planinarski uspon na Sjeverni i Srednji vrh Karanfila, koji se nalaze iznad doline Grebaje, izvršen je 2.jula 1957.godine, a ekspediciju su činili Ž.Gradišar, D.Vidanović, B.Mitrašinović i B.Kotlajić. U toku 1957.godine obavljeni su prvenstveni alpinistički usponi na Očnjak, Južni vrh (smjer preko Kotlova), sjevernoistočnu stijenu Sjevernog vrha i sjeverni (žlijeb) Južnog vrha.
Prvi zimski uspon na vrh Očnjak izveden je 12.marta 1964.godine a ekspediciju su činili (Z.Blažina i B.Petrić).  Sjeverna padina Karanfila smatra se alpinističkom stijenom vrhunskog kvaliteta u bivšoj Jugoslaviji.

Opsirnije

UKRAO DA BI SE OZENIO

 Autor: Ibrahim Husejnovic

Nije voleo da radi, da doprinosi kuci i da je od hajra. Najvise je voleo da krade i cini druga slicna losa djela. Bio je neposlusan prema svojim roditeljima. Kao takav je nebitan i ne moze sluziti za primjer drugima. Ali, oni drugaciji od njega mogu iz svega onoga sto je cinio izvuci pouku da tako ne valja ni pomisliti, a kamoli nesto poput njega ciniti. Prezirao je i skolu u koju se oprobao i dokazao kao los u svakom pogledu, kako u dijelu ocjena i obrazovanja, tako i u dijelu vaspitanja. Ne bi bio problem da je bio izdvojen slucaj, buduci da je imao dosta drustva koji su poput njega bili. Njegovi su roditelji na svaki nacin pokusavali da ga odvarate od loseg zanata, ali za bad’ava. Svoj je zanat snazio i kalio, koliko je vise mogao. Predmet njegove kradje bile su razne pokretne stvari, odijevni predmeti, odjeca, obuca…

Opsirnije

PRIJATELJSTVO STECENO PREKO FEJZBUKA

Autor: Ibrahim Husejnovic

facebook-friend-request-600Fejzbuk i druge mreze su postale pravi mamac kako za djecu jos od ranih godina, tako i za omladinu i starije osobe. Jedna osoba sa kojom sam se upoznao preko fejzbuka i koja mi je kasnije postala kucni prijatelj, najprvo je skrenula moju paznju svojim predstavljanjem na fejzbuk mrezi. Rijec je o Arditu Radoncicu, ali ne iz Gusinja plavskogusinjske Ljuge, vec iz novog Gusinja u blizini Skadra, kojeg su nasi emigranti iz Plava i Gusinja formirali i koji, sto se ono kaze, jednom dusom disu, postuju se i medjusobno uvazavaju. Ardit se na fejzbuku predstavio kao Albanac sa svojim imenom i prezimenom Ardit Radoncic.

Opsirnije

DOBRI KOMSIJA SE VAZDA RAVNAO SA BRATOM

 Autor: Ibrahim Husejnovic Postoji jedna izreka u drevnoj Ljugi plavskogusinjskoj da se dobar komsija uvijek sa dobrim bratom u istu ravan dovodio. Ako ste imali dobrog susjeda sa kojim ste izgradjivali iskreno i u ime Allahovog zadovoljstva prijateljstvo, takvim jednim cinom ste bili ispunjeni i zadovoljni, a susreti i druzenja sa susjedom su vas snazila i ulivala vam vjeru u jos bolje sjutra. I obrnuto, ako ste ne daj Boze … Opsirnije

Za 13 sati zakazana je sjednica Skupština na kojoj će mandatar Duško Marković da predloži sastav i program Vlade. Portal Antena M donosi ko će biti Markovićevi potpredsjednici te ko su budući ministri. Potpredsjednici: Milutin Simović, Zoran Pažin, Rafet Husović. Ministri: Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović Ministar sporta Nikola Janović Ministar kulture Janko Ljumović Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić Ministarka javne uprave Suzana Pribilović Ministar pravde Zoran Pažin … Opsirnije

Potencijalne mogućnosti bržeg razvoja gusinjskog turizma

ŠIROK DIJAPAZON PONUDE GUSINJSKOG TURIZMA GUSINJE – Prirodni potencijali gusinjskog kraja – garantuju da uz stručnu analizu i uz nesebičnu saradnju i pomoć poznatih turizmologa – ovaj kraj može vrlo brzo postati turistička „MEKA“ na Balkanu. Svakako, veliki potencijal predstavlja  Nacionalni park „Prokletije“, koji u velikoj mjeri može pomoći da se gusinjska turistička ponuda može naći na turističkoj mapi Crne Gore, regije i Evrope. -Visoki vrhovi Prokletija, medju kojima najviši … Opsirnije

Preko 3.000 ulaza dnevno na Gusinje-info.com

GUSINJE-INFO.COM PROSLAVLJA 1. GODINU OD OSNIVANJA Za samo godinu dana broj ulaza na web stranici Gusinje-info.com je dostigao cifru od preko 3.000 ulaza dnevno. Ocekujemo da ce se broj ulaza u najmanju ruku duplirati u narednoj godini. Po broju i kvalitetu tekstova gusinje-info preuzima ulogu vodeceg medija koji informise nase citaoce iz zavicaja i dijaspore. Gusinje-info je osnovan da informise citaoce o aktuelnim: desavanjima, informacijama, obavjestenjima, oglasima, reklamama itd., od … Opsirnije

IN MEMORIAM

Dana 22.novembra 2016.godine – je 15 godina od kako nije sa nama, naš jedini ENES Hajrudinov OSMANOVIĆ Nema te znamo, ali nije to zauvijek, zauvijek ne postoji. Vraćaš se TI nama kroz snove, sjećanja i uspomene, vraćaš se svaki put kad pomislimo na tebe. Postojiš u svakoj suzi koja padne , u svakom trenu, u svakom osmijehu. Nisi nestao samo si zaspao i znamo da sanjaš. Bio si naš život, … Opsirnije

DRUZENJA I PRIJATELJSTVA U IME STVORITELJA I NJEGOVOG ZADOVOLJSTVA

 Autor: Ibrahim Husejnoviq   Kroz ovodunjalucki zivot pokusavamo napraviti sto je moguce vise prijateljstava, kako bismo uvjerili sebe i druge da nijesmo ka bijela vrana, vec stvorenja koja cijene druzeljubivost, podsticu je i pripadaju toj skupini ljudi. Iskustvo i metri naseg zivota, uce nas da mnoga nasa prijateljstva i druzenja nijesu otisla putem i smjerom koje smo zamislili, usled spleta raznih okolnosti. Neko u druzenja i prijateljstva ulazi radi licnog … Opsirnije

DPS razmišlja o ponovnim izborima

U DPS-u se još nadaju da će do kraja mjeseca sastaviti Vladu, a ukoliko ne uspiju u tome, razmotriće i druge opcije De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta raz­ma­tra mo­guć­nost ras­pi­si­va­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra uko­li­ko ma­njin­ske stran­ke i So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re ne sma­nje za­htje­ve u pre­go­vo­ri­ma po pi­ta­nju bro­ja re­so­ra ko­je že­le da za­u­zmu u bu­du­ćoj iz­vr­šnoj vla­sti. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, tom va­ri­jan­tom se sve če­šće spe­ku­li­še unu­tar DPS-a iako još ni­je utvr­đe­na zva­nič­no … Opsirnije

Ponude za docek nove godine u luksuznim hotelima u Sarajevu

Poštovani,   Pozivamo Vas da budete dio spektakularnog dočeka Nove godine u prestižnom hotelu Europe ***** i poznatom olimpijskom hotelu Holiday ****.   Osjetite čari našeg grada, ljubaznost našeg osoblja, i vrhunsku uslugu u jednom od najprestižnijih hotela u gradu.   Za sve dodatne informacije i rezervacije kontaktirajte nas putem maila, ili putem telefona. rajevu Hotel Europe*****                           … Opsirnije

Troje mrtvih u poplavama u Albaniji

  Agencija AFP prenosi da se u Albaniji troje ljudi udavilo u poplavama, od kojih jedan u automobilu koji je voda odnela s planinskog puta kod mesta Klosa. Jedan čovek se udavio u Tirani, a jedan u selu na jugu Albanije, prenela je agencija AFP i dodala da je šteta velika, a hiljade domaćinstava su večeras bez struje. Albanske vlasti uputile su vojnike i pripadnike drugih snaga bezbednosti da evakuišu … Opsirnije

Znam zašto Trump neće pobijediti

Nažalost, naučio sam da su vladari ove zemlje, znani i neznani, isuviše ozbiljni da bi tako važnu odluku, kakva je izbor predsjednika, prepustili tek običnim glasačima. Piše knjizevnik: Fahrudin Zilkić   Dakle, Amerika će u srijedu dobiti novog predsjednika. Poznato je: s jedne strane je Donald Trump, koji, prema mom dubokom ubjeđenju, precizno oslikava sva mentalna oštećenja američkog društva, konačno i zato što Trump nije uzrok već posljedica tih poremećaja; s druge strane je Hillary … Opsirnije

COVJEK I MAGARAC ZNAJU VISE, NEGO COVJEK SAM

Autor: Ibrahim Husejnovic   Jedan cestiti covjek koji je bio primjer drugima po svom ponasanju, karakteru i moralu, ni kriv ni duzan je upao u krv, posto je u njegovo vrijeme krvna osveta bila jako aktuelna. U tradicij je balkanskih naroda da je ta nesrecna krva osvjeta i danas aktuelna, te da se krv vraca i time se sveti osoba koja je ubijena. Karakterni covjek je upao u krv jer … Opsirnije

Saobraćajna nesreća kod Plava: Audijem pokosio konja

 U Plavu je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Naime, vozač ”audija” plavskih registarskih oznaka je, očigledno zbog neprilagođene brzine, naletio na konja koji je od siline udara odbačen preko automobila. Vozač koji je svojim nemarom izazvao udes i usmrtio životinju, pretrpio je veću materijalnu štetu. Nije poznato da li je vozač pretrpio povrede u ovom udesu.

U NP „Prokletije“ – Centar za posjetioce

ŽILA KUCAVICA GUSINJE – Izgradnjom objekta Centra za posjetioce Nacionalnog parka „Prokletije“ čija je vrijednost iznosila oko 100.000 eura, i koji je završen 2013.godine, Gusinje je sa okolinom dobilo jednu značajnu ustanovu – koja predstavlja žilu kucavicu predstavljanja NP „Prokletije“ , postojeće turističke lokalitete i druge sadržaju. Objekat Centra za posjetioce NP „Prokletije“ smješten je na desnoj obali rijeke Dolje, na raskrsnici gdje se račvaju putevi za Alipašine izvore i … Opsirnije

Planinarenje može postati glavni nosilac turističkog razvoja u Plavu

Iz kafića, pravo na Visitor Pogled koji se pruža sa vrha Visitora (vrh Plana, 2211mnv) na Plav i Plavsko jezero ostavlja bez daha svakog planinara i posjetioca. Sa ovog mjesta Plav i okolina kao da su vam pod nogama, a oblaci tu, na dohvat ruke. Nekoliko planinarskih staza koje iz Brezojevica vode do vrha i Visitorskog jezera, kao i dobar makadamski put, koji iz Pepića vodi do katuna Mramorje, čine … Opsirnije

POZIVNICA

EURHO Consulting vas poziva 11. novembra  2016. (petak ) na jednodnevni seminar u Podgorici, te u prilogu dostavljamo  program, poziv i prijavnicu:                                                                EU FONDOVI: „PRILIKE I IZAZOVI ZA CRNU GORU U NAREDNOM RAZDOBLJU“ Mjesto: Hotel Philia, Cetinjski put bb, Podgorica Vrijeme: petak , 11.11.2016. od 9.00 do 16.00   KOJI JE CILJ SEMINARA? Europska Unija objavljuje natječaje gdje pozivaju kandidate da predlože u određenom roku, prijedlog za projekt koji odgovara … Opsirnije

Zdravstveni turizam zauzima prvo mjesto u strategiji uspješnijeg razvoja turizma u Crnoj Gori

 UMJETNIČKE FOTOGRAFIJE GUSINJSKIH PRIRODNIH BISERA NALAZE SE U UMJETNIČKIM GALERIJAMA U LONDONU, PARIZU, STOKHOLMU , DALEKOM JAPANU I DRUGIM ZEMLJAMA  SVIJETA GUSINJE – Prelijepa i neistražena priroda, prirodni potencijali i resursi čine Gusinje i okolinu prepoznatljivim širom svijeta. Svjedoci smo ove godine da je veliki broj turista tokom turističke ljetnje sezone boravio u gusinjskom kraju. Prirodni dragulji kao što su vodopad i kanjon Grlja, čuveni Alipašini izvori koje u toku … Opsirnije

Udes na magistralnom putu Gusinje – Plav

POVRIJEDJENA ALINA ŠEHOVIĆ IZ GUSINJA   GUSINJE – Upravljajući putničkim vozilom marke „KIA“ na magistralnom putu Gusinje – Plav, Alina Šehović(19) iz Gusinja, u mjestu Brezojevice, nedaleko od objekta Ribarska stanice, iz zasad nepoznatih razloga sletjela je s puta i vozilo se zaustavilo u obližnjem voćnjaku. Tom prilikom zadobila je teže povrede, ali koje nijesu opasne po život. Medicinsko osoblje Hitne pomoći  joj je    ukazalo potrebnu pomoć na licu … Opsirnije

Snimci ranjenog dječaka rastužili svijet

Nekoliko sati nakon posljednjeg vazdušnog napada na sirijski grad Alepo, sirijske opozicione snage objavile su potresnu fotografiju i snimak dječaka izvučenog ispod ruševina. Na snimku je preplašeni dječak kojeg pripadnik hitne pomoći unosi u ambulantna kola ostavljajući otvorena vrata za unos još povrijeđenih osoba. Dječak, prekriven krvlju i prašinom u potpunosti, mirno sjeda na stolicu zaprepašteno gledajući u fotoreportere ispred sebe. U jednom trenutku dlanom briše krv sa lijevog obraza … Opsirnije

Kuriozitet i legenda o prirodnom dragulju na Popadiji

CRTEŽ IZ 8.VIJEKA PRIJE NOVE ERE    GUSINJE – Na planini Popadija, nedaleko od Gusinja, u blizini planinskog katuna Volušnica, pronadjena je gravura na kamenom bloku. Na njoj je prikazana scena borbe muškarca i žene sa vukom kpji je napao dječaka. Pretpostavlja se da ova gravura nazvana „Velika majka“ (Magna mater), potiče iz srednjeg bronzanog doba, oko 600 godina prije naše ere. Pećinski crteži Jedna od tri pronadjene pećine u … Opsirnije

Evropsko „Čudo od prirode“

PRIRODNI BISER „OKO SKAKAVICE“ JEDINSTVEN U SVIJETU   GUSINJE – Oko Skakavice ili Savino oko, ili SINI i SKAKAVČIT, je prirodni biser jedinstven u svijetu i nalazi se nedaleko od vodopada Grlje. Ovo „čudo od prirode“ je jedno od najjačih vrela u podnožju Prokletija. U obliku je lijevkaste i duboke vrtače, u kojoj voda stalno vri kao u kazanu. Dubina vode u njemu je oko deset metara. Voda je veoma … Opsirnije

TRADICIJA TRINAESTOJULSKO OKUPLJANJE NA ALIPAŠINIM IZVORIMA

 Susreti sportskih veterana u dolini Grebaje GUSINJE – Nostalgija za zavičajem, za Crnom Gorom – najljepšom državom na svijetu, želje da se sretnemo sa rodjacima, prijateljima i komšijama, potrebe da nam djeca ne zaborave maternji jezik, da održe i produže vezu sa zavičajem – povuku nas da svake godine sa porodicama dodjemo iz Njujorka ovdje, gdje caruje ljepota netaknute prirode, priča Safet Koljenović, Gusinjanin koji sa porodicom dugo godina živi … Opsirnije

Skupštine opštine Gusinje prestala sa radom

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela odluku o raspuštanju Skupštine opštine Gusinje. Funkciju SO Gusinje, do njenog konstituisanja, vršiće Odbor povjerenika u sastavu: Saša Šćekić, Said Čekić, Demor Bajrović, Elvis Omeragić i Ruždija Balić. Vlada Crne Gore je na sjednici, održanoj 21. aprila ove godine, donijela Odluku o upozorenju Skupštini opštine Gusinje zbog neizvršavanja svojih obaveza duži vremenski period. Tom odlukom je bilo propisano da SO u roku … Opsirnije

Turističke, sportske i kulturne manifestacije u plavsko-gusinjskom kraju

 ZA UŽIVANJE ZA NEKOLIKO HILJADA ZAVIČAJACA Organizatori su „pogodili“ osnovne programe kulturno-sportskog i zabavnog života u Gusinju i Plavu GUSINJE/PLAV – Utisak je da su turističke, sportske i kulturne manifestacije, uprkos teškoj finansijskoj situaciji i ove godine više nego potrebne za desetine hiljada zavičajaca , turista i drugih gostiju, koji će i ovog  ljeta boraviti u plavsko-gusinjskom kraju. Organizatori su „pogodili“ osnovne programe kulturno-zabavnog života. I pored mnogih okolnosti, i … Opsirnije

REKONSTRUKCIJA PUTA DO NAJLJEPŠEG GUSINJSKOG IZLETIŠTA ULAZI U ZAVRŠNICU

Sad i autobusi mogu na Grebaje Posebno moram zahvaliti našem Bekiju Bekiću, poznatom estradnom imenu, koji je prilogom od 2.500 eura i najveći donator radova i koji nikad ne zaboravlja svoj kraj –istakao je Rusmin Laličić   GU­SI­NjE – Ra­do­vi na re­kon­struk­ci­ji pu­ta Gu­si­nje – Gre­ba­je ušli su u za­vr­šni­cu. Sred­stva za re­kon­struk­ci­ju da­li su mje­šta­ni ko­ji na tom naj­ljep­šem gu­sinj­skom iz­le­ti­štu ima­ju vi­ken­di­ce ili ugo­sti­telj­ske kom­plek­se, a pred­sjed­nik or­ga­ni­za­ci­o­nog … Opsirnije

Najmanje 28 mrtvih i 60 pvrijedjenih na istambulskom aerodromu “Ataturk”

Na istanbulskom aerodromu Ataturk večeras iza 21 sat odjeknule su tri odvojene eksplozije, a prema informacijam koje je objavio CNN u 23 i 15 sati 28 osoba je poginulo, a 60 povrijeđeno. Bozdag, ministar pravde Turske je kazao: “Napadač samoubica je prvo pucao iz kalašnjikova, a zatim je aktivirao bombu na ulazu u aerodrom.”, javlja N1, prenosi novinska agencija Patria. Jedna od eksplozija dogodila se na dolaznom terminalu, a čula … Opsirnije

Topli dani u plavsko-guinjskom kraju utiču na smanjenje dotoka u vodovodnim mrežama

MANJA POTROŠNJA, VIŠE RAZUMIJEVANJA ILI RESTRIKCIJE PLAV/GUSINJE– Veoma toplo vrijeme poljednjih nekoliko dana i prekomjerna potrošnja vode znatno utiču na smanjenje dotoka u vodovodnim mrežama na području plavske i gusinjske opštine. Zbog toga su u JP za komunalne djelatnosti u Plavu primorani da svakodnevno preventivno upozoravaju stanovništvo da što rcionlnije troši vodu i da je ne koristi za navodnjavnje vrtova, zelenih površina i u posljednje vrijeme pranje prostora ispred poslovnih … Opsirnije

Turska televizija TRT je uzivo prenosila Iftar u gusinju (video)

Gusinje-info.com

Moj Najbolji drug Haljilj Rizov i moj stariji sin efendija Nermin

Autor: Ibrahim Huseinovic Postoji jedna izreka koja kaze da je na zemlji drug to jest vjerni prijatelj, a na Nebu Bog. Imati i steci vjernog druga je ideal kojem stremi svako od nas. Svi se mi trudimo da imamo ne jednog vec sijaset drugova i prijatelja, medjutim kroz vrijeme kao reseto najbolje dodjemo do spoznaje da u zivotu ne mozemo imati puno vjernih i pravih drugova te da se na … Opsirnije

Legenda boksa i jedan od najboljih svjetskih sportista ikada Muhammad Ali preminuo je u 74. godini života.

Legenda boksa i jedan od najboljih svjetskih sportista ikada Muhammad Ali preminuo je u 74. godini života. Prema zvaničnim informacijama glasnogovornika porodice, Muhammad Ali je preminuo u bolnici u Phoenixu gdje je bio smješten prije dva dana zbog problema sa respiratornim organima. Zdravstveno stanje Muhammada Alija godinama je komplikovala Parkinsonova bolest. Porodica je saopćila da će Ali biti sahranjen u svom rodnom mjestu u Louisvilleu (Kentucky). … Opsirnije

Poziv za ucesce u akciji “Let’s do it Gusinje”

 

Kliknite na sliku da uvecate.

Gusinje-info.com

Nova kolumna Ibrahima Huseinovica na Gusinje-info.com

 Kratka biografija Ibrahima Huseinovica
Autor kolumne: Ibrahim Huseinovic

Autor kolumne: Ibrahim Huseinovic

 Ibrahim Husejnovic je rodjen 29.01. 1957. godine u Hotima opstina Plav, od oca Rustema i majke Nailje rodjene Jahdadic. Osnovnu skolu zavrsio je u Plavu, srednju u Plavu, Peci i Baru, a pravni fakultet u Pristini 1980.godine. Ima polozen strucni i poravosudni ispit. Zaposlen je na radnom mjestu Generalnog sekretara srednje skole u Plavu,profesor je i pravne grupe predmeta, a u proslosti se bavio profesionalno i advokaturom. Ozenjen je i ima suprugu, kcerku i dva sina. Kcerka Nora mu je zavrsila nakon srednje medrese, pravni fakultet u Kuala Lumpuru (Maleziji) na engeskom jeziku, stariji sin Nermin mu je profesor islamskih nauka a mladji sin Arben student likovne akademije. Njegove kolumne uglavnom daju opis stanja u Zavicaju(Plavu i Gusinju) i preko istih zeli da pravi sponu izmedju Zavicaja i Dijaspore. Zagovornik je slobode govora i javne rijeci, te da se katkad kriticki treba odnositi prema stvarima i dogadjajima.

Gusinje-info.com

Let’s do it! Gusinje nova prosirena lista ucesnika u akciji i programu

 Podrska akciji Let’s do it! Gusinje se povecava. Organizatori akcije dobijaju sve vecu podrsku lokalnih poslodavaca, biznismena, javnih lica i NVO udruzenja. Akcija je humano-kulturnog karaktera a odrzace se 20-og Maja ujutru. Predstavljeni program organizatora zapocece sa ciscenjem lokalnih kriznih tacaka smetlista i odredjenih javnih povrsina u prijepodnevnim satima. Poslije toga ce uslijediti rucak za ucesnike akcije u restoranu “Kula Nekovica” u Gusinje. Nakon toga ce se izvesti zabavno-kulturni dio … Opsirnije

Redovne aktivnosti plavskog Crvenog krsta

ZA KVALITETNIJI ŽIVOT U TREĆEM DOBU Plav/Gusinje – Osnovne aktivnosti koje svih ovih godina realizuje plavski Crveni krst uz nesebičnu pomoć učenika SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu i drugih mladih volontera u plavsko-gusinjskom kraju  – su posjete starim iznemoglim licima, nabavka namirnica, plaćanje računa, pratnja prilikom odlaska kod ljekara, sitni kućni poslovi, manje pomoći oko higijene i slično. -Ovo je jedna od najvažnijih aktivnosti koje redovno sprovodi plavski Crveni krst, … Opsirnije

Sjutra iz Gusinja krece 8. Karavan prijateljstva

Iniciraće otvaranje graničnog prelaza GU­SI­NjE – Iz Gu­si­nja će sju­tra kre­nu­ti 8. po re­du „Ka­ra­van pri­ja­telj­stva”, ko­ji će star­to­va­ti s pla­toa biv­še ka­ra­u­le na Ci­jev­ni u 11,55 sa­ti. Or­ga­ni­za­to­ri su Op­šti­na Gu­si­nje, Grad­ska op­šti­na Tu­zi, Fon­da­ci­ja „Gu­si­nje“ iz Nju­jor­ka, hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je „Euro Gu­si­nje Inc“ iz Nju­jor­ka, NVU „Green mo­un­ta­ins“ i NVU „Euro za Gu­si­nje“ iz Gu­si­nja. Cilj ka­ra­va­na, ka­ko je u svoj­stvu čla­na or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra ka­za­la pred­sjed­ni­ca NVU „Euro za … Opsirnije

ODBORNICI OPOZICIJE IZ GUSINJA PRIZIVAJU UPRAVNU INSPEKCIJU DA ISPITA RAD LOKALNE UPRAVE

Ustav i zakoni krše se u kontinuitetu Nepravilnosti nijesu mimoišle ni instituciju konkursa i zapošljavanja jer se zaposlenja vrše isključivo po rodbinskim i partijskim vezama, tvrde opozicionari, pa zahtijevaju provjeru diploma koje se, kako tvrde, u Gusinje donose vrećama GU­SI­NjE – Od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je u Skup­šti­ni op­šti­ne Gu­si­nje po­zi­va­ju Uprav­nu insp­ekciju i dru­ge nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da što hit­ni­je po­sje­te ovu op­šti­nu i is­pi­ta­ju za­ko­ni­tost ra­da lo­kal­ne upra­ve. Is­ti­ču, da je … Opsirnije

Načisto” sa Slavkom Perovićem: Da je naroda, vladali bi 25 sekundi

Osnivač bivšeg Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović gostovao je u emisiji “Načisto” na TV Vijesti. Perović je gostujući kod Petra Komnenića rekao da izbori treba samo da produže Đukanovićevu diktaturu u Crnoj Gori i da Đukanovića treba mijenjati na način na koji je došao na vlast. “50.000 ispred parlamenta. Miči se! To je jedini način. Drugoga načina nema, svaki drugi način je prevara. Ne vjerujte DPS-u, ne vjerujte opoziciji”, kazao je Perović. … Opsirnije

U Plavu odrzana Manifestacija “Dani Behara” 2016 (video)

   Manifestacija koja najavljuje proleće, najavu turističke sezone, i ostale brojnih manifestacije kao što su “Dani borovnice” i dr. odrzana je danas u Plavu u organizaciji TO Plav. Svake godine “Dani Behara” obogaćuju svoj program novim sadržajima u kojima se prepoznaje kultura, tradicija, običaji ali i gastronomija ovog kraja i naroda koji žive na ovom prostoru, što i jeste glavni cilj ove manifestacije. Tokom održavanja ove manifestacije u defileu ulicama … Opsirnije

post image

HOROR U NOVOSADSKOJ OSNOVNOJ ŠKOLI: Dečaka premlaćivali, gnječili mu prste i terali ga da pije URIN!

Učenik šestog razreda Osnovne škole „Branko Radičević“ Ž.J. pretučen je kaišem u školskom toaletu, a terali su ga da pije urin. Četvorica učenika osmog razreda Z.M., D.R., B.K., i Đ.B. od septembra prošle godine konstantno zlostavljaju ovog učenika i još nekoliko njegovih vršnjaka. Kako kaže Z.J., majka Ž.J., premlaćivali su ga više puta, gnječili mu prste, terali ga da pije urin, a svoja iživljavanja posle objavljivali na Jutjubu. Sve je … Opsirnije

U GUSINJU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU OPŠTINSKE KASE ZA 2016

GU­SI­NjE – U su­sret sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne u Gu­si­nju je odr­ža­na jav­na ras­pra­va o Na­cr­ti od­lu­ke o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu. Pred­lo­že­no je da bu­džet Op­šti­ne Gu­si­nje bu­de 866.010 eura, od če­ga je za te­ku­će iz­dat­ke pred­vi­đe­no 512.660 eura, tran­sfe­re 69.500, ka­pi­tal­ne iz­dat­ke 256.850, te­ku­ću bu­džet­sku re­zer­vu 10.000 i stal­nu bu­džet­sku re­zer­vu 17.000 eura. Di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Šem­so Ja­ro­vić is­ta­kao je da je uku­pan ka­pi­tal­ni bu­džet pla­ni­ran na mi­li­on … Opsirnije

Jos jedan autogol!

Kada smo davne 2004.godine krenuli u realizaciju projekta formiranja lokalnog radija Radija Gusinje mnogi su sumnjicavo vrtjeli glavom,vjerovatno misleci da je to nemoguce ili je to samo za tatine i mamine sinove koji “visoke skole” zavrsavaju tako sto umjesto njih(plave,bijele i neke druge boje) pune koverte dobijaju ocjene.Medjutim nasa upornost je dala rezultata.Nakon zaista duge i iscrpljujuce procedure,a nakon sto smo ispunili sve zakonom predvidjene procedure 2005.godine od strane Agencije … Opsirnije

NEISKORIŠĆENO RUDNO BOGATSTVO GUSINJA

I pored dva rudnika zlata narod siromašanU listu „Pravda“, iz avgusta 1936. godine, navedeno je da je područje Gusinja veoma bogato rudnim blagom, ali da to bogatstvo leži neiskorišćeno zbog njegove saobraćajne izolovanosti U Prostornom planu Crne Gore do 2020. godine navodi se da na području Plava i Gusinja postoje ležišta mineralnih sirovina, ali je na stručnjacima da ocijene da li treba zainteresovati investitore za istraživanja na tom polju – … Opsirnije

Radončić: Lokalni izbori jedini način da Gusinje prevaziđe probleme

 Lokalni izbori, koje bi trebalo organizovati istovremeno sa parlamentarnim, jedini su način za prevazilaženje neodržive situacije u kojoj se Gusinje nalazi, a nesposobnost političkih partija koje su zastupljene u lokalnom parlamentu da skoro 11 mjeseci postignu dogovor, pretvorilo je građane Gusinja u taoce nimalo prijatne socioekonomske realnosti, smatra predsjednik Socijaldemokrata u ovoj opštini Džeko Radoncic. “Činjenice da se lokalna skupština nijednom nije sastala u pomenutom periodu, kao i najave pojedinih partija … Opsirnije

Somalija: 150 mrtvih u napadu drona SAD

Mogadiš — Više od 150 ljudi ubijeno je u napadu američkog drona na Al Šabab u Somaliji, navode zvaničnici SAD, prenosi BBC. Svi ubijeni su članovi terorističke grupe, navodi Pentagon. Portparol Džef Dejvis kaže da je napadnut kamp za obuku u kojem je pripreman „veliki napad“. „Znamo da su nameravali da napuste kamp i predstave ozbiljnu pretnju za SAD i snage Afričke unije“, kaže Dejvis, navodeći da je prema prvim … Opsirnije

Eksluzivno-Most na Vruji vapi za re-konstrukcijom (GUSINJE)

 Povratkom statusa opstine Gusinju mnogo je stvari koje treba napraviti, popraviti ili pak zakrpiti. Ako bismo pravili neki spisak prioriteta sigurno nebismo znali odakle da pocnemo. Putevi,mostovi,brane itd. Ako vec pomenusmo mostove jedan od njih i to onaj kojim je premoscena rijeka Vruja je mozda prioritet. Kad kazem mozda, to je zato sto je to zelja i potreba dijela stanovnistva koji ga svakodnevno koriste, posebno se to odnosi na djecu. … Opsirnije

Tužna vijest – Umro je Ekrem Jevric-gospoda

Jutros smo dobili tužnu vijest da je Ekrem Jevric-gospoda pronađen mrtav u kolima oko 5 časova u  jutro. Ekrem (55) je krenuo na posao i po svemu sudeći u autu je doživeo srčani udar koji je bio smrtonosan za njega, konstatovalo je osoblje hitne pomoći. Vijest o omiljenom zabavljacu i poznatom učesniku rialitija je šokirala našu redakciju i dijasporu u Njujorku. Gusinje-iGusinje-info.com  … Opsirnije

Hamburg: “Srpska banda” silovala devojčicu

Hamburg — Nemački mediji prenose da je “srpska banda“ silovala 14-godišnju devojčicu, a da je tome prisustvovala još jedna devojčica koja je to snimila kamerom. Napastvovana devojčica je bila ostavljena polugola na ulici u Hamburgu gde se umalo smrzla, a prethodno je bila u stanu 15-godišnje Srpkinje. Navodi se da je ona odlučila da ode tamo bez pomisli da se radi o zamci, devojčica srpskog porekla je iskorišćena kao mamac … Opsirnije

Medresa u Rožaja bedem islama u južnom Sandžaku

 Rožaje – Sandžak Televizija u Rožajama. Između ostalog i u posjeti odjeljenju ženske medrese Gazi Isa-beg. Sandžačko muftijstvo pokazalo, bezbroj puta koliko ni bilo koja vlast ni bilo koja vjerska zajednica neće uspjeti pokolebati nijednu instituciju i nijednog njenog člana. I ova priča potvrda je za to. Zna se da je 2015. prema mnogo čemu bila prekretnica na jugu Sandžaka. Međutim, propali su svi udari pa čak i na žensku … Opsirnije

Policija u vozilu Nikšićanina pronašla 1,1 kg heroina i 60 kg skanka

“Vrijednost 1,1 kg heroina na uličnom narko tržištu, nakon miješanja i sječenja, je oko 75.000 eura, dok vrijednost 60 kg skanka iznosi oko 300.000 eura”, saopšteno je iz Uprave policije. Policija je u Podgorici zaplijenila 1,1 kilogram heroina i 60 kilograma skanka u podgoričkom naselju Zabjelo. Droga je pronađena u vozilu “Toyota Rav 4” kojim je upravljao P.D. (37) iz Nikšića. “Službenici Odsjeka za borbu protiv droge su 26. februara 2016. … Opsirnije

Albanski državljani pokušali da prokrijumčare osam kilograma skanka

Na Graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, otkriveno je oko osam kilograma skanka koja je bila sakrivena u vozilu u kojem su se nalazila tri državljanina Albanije. Dva su osumnjičena da su namjeravala da prokrijumčare drogu u našu zemlju i dalje, u države okruženja. “Naime, službenici Regionalnog centra granične policije Centar – Odjeljenja bezbjednosti Tuzi i Carinske ispostave Božaj su, 13. februara u jutarnjim časovima, kontrolisali vozilo “VW … Opsirnije

JAČI OD RUSIJE – Crnogorci zabranili Dmitriju Rogozinu ulaz u zemlju

Potpredsjednik Vlade Rusije i jedan od najbližih saradnika Vladimira Putina, predsjednika Ruske Federacije, Dmitrij Rogozin nalazi se na listi ruskih državljana kojima nije dozvoljen ulazak na teritoriju Crne Gore, prenose crnogorski mediji. Kako prenosi Radio-televizija Crne Gore, Rogozina je u posjetu Crnoj Gori, bez prethodnih konsultacija sa državnim organima, pozvao tokom višednevne posjete Moskvi predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.   Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija crnogorskom … Opsirnije