Decenija bez proslavljenog književnika Huseina Bašića

 

Od smrti istaknutog romanopisca, pjesnika i pripovjedača Huseina Bašića prošlo je deset godina.

Bašić je rođen u selu Brezojevice u Plavu, pa su ga i s pravom nazivali slavujem iz plavskog gnijezda. Završio je Filozofski fakultet, a duže vremena radio je kao gimnazijski profesor i u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu Crne Gore.

Ostao je upamćen kao pokretač i prvi urednik časopisa “Almanah”, a njegov roman “Tuđe gnijezdo” uvršten je u programe lektire za srednje škole, kao i u programe studija književnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

O njegovom radu i djelu pisao je i Šerbo Rastoder koji je zapisao “da čovjek ne umire sve dok traju sjećanja na njega”.

 

Opsirnije

Akademik Jasar Redzepagic 1929-2010

 

Jasar Redzepagic 1929 – 2010

Akademik Jašar Redžepagić rođen je u Plavu 1929. godine, gdje je učio osnovnu školu, dok gimnaziju u Beranama i Peći. Studirao je pedagošku grupu predmeta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1953. godine i doktorirao, također, u Zagrebu 1965. godine. Bio je prefesor Učiteljske škole i Gimnazije u Prizrenu, potom profesor i direktor jedne škole u Prištini, prefesor Više pedagoške škole u Prištini. Na Filozofskom fakultetu u Prišitni je radio do 1991. godine i do tada je imao zvanje redovnog preofesora. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Kosova od njenog osnivanja. U toku profesionalne djelatnosti bavio se historijom pedagogoije (općom i nacionalnom), problemima teorijske i komprativne padagogije i metodologije pedagoških i albanoloških istraživanja. Akademika Redžepagića zanimaju i neka susjedna područja, npr. iz psihologije, književnosti za djecu i slično, poodavno se bavi iranološkim istraživanjima ovog dijela Blakana. Privlači ga poezija i književna kritika. Autor je dvadestak knjiga i više od 400 naučnih i stručnih radova. U toku radnog vijeka proučavao je i teme značajne za kosovsku i susjedne sredine. Bio je vrsni poznavalav Kongresa Prizrenske lige, dok se uporedo bavio i složenijim teorijskim istraživanjima iz pedagogije te nekim fenomenima iz drugih društveno-historijsklih nauka. O položaju Bošnjaka i bošnjačke kulture na Kosovu i u Sandžaku i o ulozi odgojno-obazovnih institucija je dosta pisao. Svoje naučne radove i saopštenja je, između ostalog, objavljivao i u našem Alemu, a prije i u Selamu. Koliko je rahmetli Redžepagić bio predan nauci i koliko je njegov istraživački duh bio nemiran govori i jedna njegova rečenica: „Za intelektualnog radnika su čitanje i pisanje, ona intelektualna znatiželja i, koliko god je moguće, organiziran istraživački rad – najveći sadržaj i neuporediva vrijednosna kategorija s kojom, uz druge ciljeve i težnje, vezujemo i smisao postojanja.”

Pročitajte više na: http://www.info-ks.net/clanak.php?id=564&naziv=redzepagic&nav_id=1&pod_nav=1

Ibrahim Ibro Rekovic – umjetnik i politicar

 

Ibrahim Rekovic

Ibrahim Reković,  rođen  je 3. marta l94l. godine u Plavu, gdje je završio osnovnu školu.
Srednju umjetničku školu učio u Herceg Novom i Peći.  Višu pedagošku školu završio u Prištini. Bavi se slikarstvom. Izlagao je samostalno i zajednički sa zavičajnim slikarima u: Plavu, Peći, Prištini, Sarajevu, Škofjoj Loki /Slovenija/, Podgorici i drugim mjestima. Bio je u dva mandata Poslanik Skupštine Crne Gore. Aktivno se bavio politickim radom i obavljao najodgovornije funkcije na nivou Opštine Plav I to:
Predsjednik  OK  Saveza omladine, predsjednik OK SSRN-a, Sekretar  Komiteta SK-a,predsjednik  opštinskog Vijeća Sindikata, predsjednik Vijeća  mjesnih Zajednica  SO-e,. U nekoliko mandata je biran za odbornika  Skupštine Opštine Plav.

– Bio je direktor SIZ-a za komunalno-stambenu djelatnost.
– Bio je delegat Republickog SIZ-a za zaposljavanje, SIZ-a za vode i SIZ-a za PTT usluge.
– Sada je savjetnik za kulturu , obrazovanje i sport u organu lokalne  Uprave SO-e Plav.
– Kao vojnik je odlikovan “ Ordenom za vojničke vrline “.
– Odlikovan je“ Ordenom Zasluga za narod sa srebrnom Zvezdom “
– Dobitnik je sve tri nagrade na javno raspisanom Konkursu, za likovno rješenje grba Opštine  Plav.

Opsirnije

Ismet Marković Plavnik, pjesnik i eseista.

 

Ismet Marković Plavnik rođen je 1948. godine u Plavu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsjek Filozofija.
Jedan dio života proveo je u egzilu u zemljama Zapadne Evrope.
Pisao je poeziju i eseistiku i prevodio s alabanskog i turskog jezika.
“Mimohod”, “Stablo u snovima”, “Raboš” i “Tegobnik” su neke od knjiga koje je objavio tokom svog stvaralačkog života.

Ismet Markovic je umro 2017 godine u Vitomirici.

Odlomak iz druge knjige pod nazivom „LEDENI TREPTAJ TUDJINE“ autora Rifata Grude

 KAD SE ODGRNU SJEĆANJA Došli su gusinjski zavičajci da obidju đedovska ognjišta, otvore vratnice svoje mladosti, pendžere sa komšija i prijateljima. Odgrnu se sjećanja , poteče priča puna nostalgije i pritajene sjete. Svaki detalj, sitnica iz zavičaja postaje interesantna. Tudjina je hladna, nema one naše srdačnosti i širine gorštačke, ljudima gospodari interes. Brat zaboravi na brata u svakodnevnoj trci za kapitalom. No, eto, moralo se tako, ispovijedaju se tiho zemljaci, … Opsirnije

Odlomak iz romana Rifata Grude pod nazivom : „IZ KAMENA SUZA KANU“ PONOĆ U SELU

 Čitavo selo obavio je gusti mrak, samo što u maloj sirotinjskoj kućici još treperi slaba  s vjetlost. To se mala svijeća lojanica bori sa smrću. Dogorjela je skoro do kraja, pa se onaj plavi i zlaćani bič povija i dršće i osvjetljuje onaj dio sobička, gdje na poderanom dotrajalom dušeku leži stara iznemogla baka. Na drugoj strani ove odaje u ćošku od sobe, kroz malu rešetku na foruni, gore bukova … Opsirnije

Bajram Andjelo Koljenovic govori o svojim životnim pricama iz Crne Gore, Italije, Turske, Amerike…

 

EKSKLUZIVNO ZA WEB SITE IZ LAS VEGASA – PRILOZI, PISMA I DISKUSIJE -Odlomak iz romana IX  Krv Crne Gore – autora Bajrama Andjela Koljenovica

MOJ SUSRET SA MILOVANOM DJILASOM 23 Jan 2007

… Jedno popodne, mnogo vremena nakon što sam poceo raditi za Carlija, morao sam odvesti moj
” mercedes” u radionicu zbog servisa, pa sam sjeo na podezemnu željeznicu krenuvši da malo razgledam grad. Nakon što sam obišao susjedne kvartove, našao sam se u baru hotela Dubrovnik na Menhetnu. Mada nikada nijesam bio barmen, znao sam kako se i od cega prave uobicajni kokteli, ali umjesto necega od toga ja sam narucio šljivovicu i izmijenio nekoliko rijeci sa barmenom na jeziku moje domovine.
Iznenadio sam se otkricem kako mnogo Jugoslovena ima u Njujorku, i kako cesto sretnem neke koji su poznavali moju porodicu, ili nekoga ko je bio iz moje familije. Kako sam sjedio u relativnoj tišini bara, mogao sam cuti djelove razgovora ljudi koji su me okruživali i koji su dopirali u ujednacenim valovima kao jaci ili slabiji mrmor.

Opsirnije

Nova knjiga mr Halila Markišića o Gusinju

 Halil Markišić je rođen 1. januara 1948. godine u Vojnom Selu kod Plava, od majke Mejreme Markišić, rođene Musić, i oca Rama Markišića. Osnovnu školu završio je u Plavu, a srednju u Peći 1966. godine. Završio je grupu za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini 1970. godine i od tada radi kao profesor biologije i hemije, a zatim biologije, u Gimnaziji „30. septembar“ u Rožajama. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u … Opsirnije

Monografija „Kulturne vrijednosti Plava“ – autor mr Halil Markišić

 LJUBAV I DUG PREMA ZAVIČAJU   PLAV – U ovoj monografiji se prožimaju naučno, tematski i raznovrsni sadržaji, od geografskih, istorijskih, kulturoloških te strateških priloga, što ovoj knjizi daje karakter multidisciplinarne studije.  Autor mr Halil Markišić, posebno naglašava da je plavsko-gusinjki krj izuzetno bogat kulturno-itorijskim nasljedjem. -Ljubav i osjećaj duga prema zavičaju motivisali su me da se poslije višegodišnjih botaničkih istraživanja , posvetim kulturološkom  i etnološkom istraživanju plavsko-gusinjskog kraja.  Iz … Opsirnije

BAJRAM KOLJENOVIĆ IZMEĐU GUSINJA I LAS VEGASA

 Autor: Bajram Koljenović    Isječci iz dvije knjige Bajrama Anđela Koljenovića napisane u Las Vegasu. Prva nosi naslov ,,Krv Crne Gore,,. Druga ,,Zaboravljeni vojnici,,.Sve do 1969. godine njegova adresa je: Federativna Jugoslavija, republika Crna Gora, zadnja pošta Gusinje iznad Plava.Već tri decenije nastanjen je u Sjedinjenim Državama, federalna država Nevada, zadnja pošta: svjetski kockarski centar Las Vegas.Majka Nurija ga je u Gusinju uvijek zvala ,,Anđele moj mili,,. Kad se ,,amerikanizirao,, … Opsirnije

“DŽAFER-PAŠA KOLJINDAR” – Nova knjiga autora Avda Metjahica

 “DŽAFER-PAŠA KOLJINDAR” ĆE OSVOJITI LJUBITELJE PISANE RIJEČI Avdo METJAHIĆ: “ Dobio sam iz arhiva iz osmanskog vakta veliki broj dokumenata, ali mi je bio problem kako prevesti dokumenta do kojih sam došao, sa osmanskog na turski, pa tek onda na bosanski jezik. Ali preko poznanika i prijatelja, od Istanbula do Sarajeva, uspio sam prevesti one najvažnije, tako da sam posljednje četiri godine aktivno radio na knjizi, pa iako sam je … Opsirnije

Promocija romana „Elma i vrh igle“ autora Rasima Gutića iz Plava

 ŽIVOT NA VRHU OD IGLE PLAV – Roman „Elma i vrh igle“, autora Rasima Gutića ima razvijenu romanesknu strukturu, tematsko bogatstvo, veliki broj likova. Romaneskne situacije prikazuju se nagovještajem i detaljnim opisivanjem, te se priča odvija na akcionom, verbalnom i psihološkom planu. U njemu su razvijena dva fabularna toka: jedan je istorijski, koji  prati ratna dešavanja na prostoru plavsko – gusinjskog kraja, drugi je ljubavni  koji prati sudbinu dva mlada … Opsirnije

Odlomak iz pripremljene knjige za štampu „VRATNICE NAŠE MLADOSTI“ autora Rifata Grude

 KAD KRENEŠ POŠTUJ DOGOVOR SA TIŠINOM   Gore, visoko, u svijetlo-zelenoj izmaglici su strmine i obronci Visitora. Tamo su plavski katuni i Visitorsko jezero koje je okruženo visokim stablima bora, jele, molike i smrče. Svjesni da je nemoguće provocirati osjećaj boravka u ovom divnom dijelu prirode, pokušaćemo bar da vam pomognemo u izboru mjesta za uživanje. „Nikada do sada nijesam osjetila ljepotu prirode, srdačnost i gostoprimstvo kao u ovim krjevima. … Opsirnije

Profesor Rizah Gruda

  Profesor Rizah Gruda, rodjen je u Gusinju 1946.godine. Završio je prirodno-matemtički fkultet u Prištinigrupa za geografiju. Radio je kao profesor geografije u OŠ „Rifat Burdžević – Tršo“ u Novom Pazaru, gdje je i penzionisan. Živi u Novom Pazaru i Gusinju, naizmjenično. Objavio je knjige: Privredne aktivnosti Plavsko-gusinjske kotline“, „Sandžak“, „Muslimanska bratstva u Crnoj Gori“, „Gusinje od kapetanije do mjesne zajednice“, „Nacionalno biće Sandžaka“ i najnoviju šestu knjigu „Istaknuti Bošnjaci … Opsirnije

Akademik, prof. doktor Bajram Redžepagić

 Akademik, prof. doktor Bajram Redžepagić, rođen je 23. novembra 1939. godine u Plavu u Crnoj Gori. Studirao je na Medicinskom fakultetu u Skoplju, gdje je diplomirao 1970. godine. Godine 1976. magistrirao je na Vojno medicinskoj akedemiji u Beogradu, a internu medicinu specijalizirao na Univerzitetsko kliničkom centru u Sarajevu. Intezivno se bavio i knjiženošću i naučno istraživačkim radom. Doktorsku disertaciju odbranio je na Univerzitetu u Sarajevu 1981. godine. Držao je predavanja … Opsirnije

Biografija Huseina Basica – najpoznatiji pisci iz Plavo-gusinjskog kraja

   Rođen je 1938. godine u Brezovicama, opština Plav, Crna Gora. Završio je Filozofski fakultet. Duže vremena radio je kao gimnazijski profesor i u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu Crne Gore. Piše poeziju i prozu. Bavi se prikupljanjem, istraživanjem, proučavanjem i objavljivanjem usmene književnosti Bošnjaka/Muslimana u Crnoj Gori i Srbiji. Pokretač je i prvi urednik časopisa “ALMANAH”. Njegov roman “Tuđe gnijezdo” uvršten je u programe lektire za srednje škole, … Opsirnije

Kratka biografija Zuvdije Hodzica

 Osnivac “Almanaha” i clan redakcije Zuvdija Hodzic rodjen je 1944. godine u GUSINJU. Osnovnu skolu je ucio u Gusinju, Peci i Plavu, gimnaziju u Ivangradu. Studirao na Pedagoskoj akademiji u Niksicu, a zatim u Pristini, gdje je zavrsio Filoloski fakultet. Od 1962. zivi u Titogradu ( Podgorici ). Bio je novinar »Titogradske tribine«, saradnik Doma omladine »Budo Tomovic«, novinar i urednik »Titovog pionira«, zatim urednik INDOK – Centra, »Tribine«, predsjednik Skupstine … Opsirnije

Biografija Mustafe Memica

 Mustafa Memić rođen je 24. augusta 1924 godine u Gusinju, gdje je 1935. završio četverogodišnje osnovno školovanje. Od septembra 1935. do kraja marta 1941. godine učio je u Velikoj medresi kralja Aleksandra u Skoplju. Rat ga je zatekao u VI razredu. Pripadao je organizovanoj antifašističkoj omladini (SKOJ). Bio je jedan od organizatora i rukovodilaca učešća učenika ove škole na demonstracijama 26. i manifestacijama 27. marta 1941. godine, kada je škola … Opsirnije