Glavna→Author Admin1 - Page 2 1 2 3 4 10 11 Log in

MARKO ŠOŠKIĆ PRIZNAO PLJAČKU, A ZA ZLOČIN U PLAVSKOM SELU BREZOJEVICE OPTUŽIO ALEKSANDRA KONATARA

 Ako krene po zlu, pobiću ih! Osumnjičeni za surovo ubistvo starice Gordane Dašić i nanošenje teških povreda njenom suprugu, Marko Šoškić i Aleksandar Konatar pred tužiocem međusobno se optužili za zločin Pla­vlja­nin Mar­ko Šo­škić (24) i Bje­lo­po­ljac Alek­san­dar Ko­na­tar (35) na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu op­tu­ži­va­li su se me­đu­sob­no za su­ro­vo ubi­stvo sta­ri­ce Gor­da­ne Da­šić (84) iz plav­skog se­la Bre­zo­je­vi­ce. Šo­škić, ko­ji je dan na­kon ubi­stva tu­ži­o­cu u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu … Opsirnije

KRATKA RAMAZANSKA PRICA

Autor: Ibrahim HusejnovicSveta uputa Kur’an nas o mnogo cemu lijepom i poucnom uci, izmedju ostalog kako da postupamo, sta da radimo, sta da izbjegavamo itsl. Ali jedna njegova sura ( jedno poglavlje) naglasava da je Stvoritelj htio svi bi ljudi bili vjernici i sledbenicima bi nas jedne vjere ucinio. Medjutim On nas je ucinio razlicitima kako po izgledu, znanju, boji koze, vjerovanju…., kako bismo u mnostvu ljudskoga roda prepoznavali dobre … Opsirnije

U GUSINJU OZVANIČENA INICIJATIVA O FORMIRANJU MEĐUNARODNOG NACIONALNOG PARKA

 Cijele Prokletije jedan kompleksOno što želimo da uradimo jeste da kompletno upravljanje zaštićenim područjem, odnosno čitavim planinskim masivom Prokletija, bude sinhronizovano i na jedan adekvatan i zajednički način da se odvija kako bismo napravili najbolje moguće rezultate za ovo područje, istakla je Azra Vuković GU­SI­NjE – Po­vo­dom ini­ci­ja­ti­ve da cje­lo­kup­ni ma­siv Pro­kle­ti­ja, ko­ji se pro­sti­re u tri re­gi­je – Cr­noj Go­ri, Al­ba­ni­ji i Ko­so­vu, bu­de me­đu­na­rod­ni na­ci­o­nal­ni park. Taj pro­je­kat, … Opsirnije

Priznao da je učestvovao u pljački, ne priznaje ubistvo

 Noć ranije, on je pred državnom tužiteljkom Milicom Rmandić tvrdio da nije vezao starce, dok je danas priznao da jeste, ali da su samo željeli da ih zaplaše Marko Šoškić (24) iz Plava, osumnjičen za  teško ubistvo iz koristoljublja 84. godišnje starice Gordane Dašić  i pokušaj ubistva njenog supruga Vuka, nije priznao ubistvo, ali jeste učestvovanje u pljački, saznaju “Vijesti”. Šoškić je ponovo saslušan na njegov izričiti zahtjev. Noć ranije, … Opsirnije

Ubice priznali zlocin!

 Uhapšene ubice starice kod Plava: Tukli nesrećnu ženu, pa je udavili krpom! Policija rasvetlila svirepi zločin u Brezojevicama kod gde su razbojnici ubili Gordanu Dašić (84). Uhapšene tri osobe iz Plava i jedna iz Bijelog Polja, a policija traga za još nekoliko lica ZA svega nekoliko sati policija je uspela da rasvetli svirepi zločin u Brezojevicama kod Plava, kada je u sredu oko dva sata u svojoj kući ubijena Gordana … Opsirnije

Plavljani nakon zločina u šoku, bračni par Dašić živio povučeno

 

Nakon zločina koji je izvršen protekle noći u Plavu, u kojem je ubijena Gordana Dašić, a njen suprug Vuk teško povrijeđen, mještani te opštine na sjeveroistoku Crne Gore su u šoku.

Podsjetimo, nešto poslije ponoći dvije za sada nepoznate osobe su upale u kuću Dašića, u selu Brezojevica, vezale bračni par, i zahtijevale da im predaju novac, a usljed mučenja Gordana je preminula, a Vuk teško povrijeđen.

Vuko je radio u nekadašnjem AD Šik “Bor”, a ovaj bračni par je živio povučeno u rodnoj Brezojevici i bavio se stočarstvom. Vlasnici su velikog broja pašnjaka i grla stoke.

Vuk Dasic i njegova kuca u Brezojevicama

Mještani, sa kojima je razgovarao reporter FOS-a, su izjavili da su u šoku, da im nije poznato da su Dašići bili u lošim odnosima sa bilo kim, te da je jasno da je zločin izvršen radi iznude novca.

Njihova kuća se nalazi na magistrali Plav-Gusinje, i okruženi su kućama rođaka.

Istragom rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, i policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog zločina.

Za ovakav zločin kazna od 40 godina zatvora

Kako su FOS-u saopštili pravnici sa kojima je razgovarao o kvalifikaciji ovog krivičnog djela, najvjerovatnije je da će državni tužilac ovo kvalifikovati kao krivično djelo teško ubistvo izvršeno iz koristoljublja.

Za to krivično djelo je predviđena najstroža kazna od 40 godina zatvora.

Opsirnije

ZASTO NAM JE PROPISAN POST?

 Autor: Ibrahim Husejnovic Post je obaveza koju nam je naredio Uzviseni Stvoritelj svjetova Bog. Obavljajuci post postajemo blizi dragom Allahu jer On za post daje posebnu nagradu. Svaki nas post mora biti nanijecen u ime Boga i Njegovog zadovoljstva. Ako smo kojim slucajem u postu da bi smo smrsali, usparali na hrani i slicno, neispravno smo postupili. Kada odlucimo da postimo moramo zanijetiti (odluciti) da to cinimo u i ime … Opsirnije

RAMAZANSKA POSJETA KOMSIJI, SLJEDBENIKU DRUGE VJERE

 Autor: Ibrahim Hysenaj Sveta uputa Kur’an nas uci da i sledbenike knjige tj. neislamiste, koji vjeruju u onaj Svijet, koji cine dobra djela i cestiti su, kao takve smo duzni da ih prihvatimo, postujemo i uvazavamo. Upravo takvog komsiju sam imao cast posjetiti danas u ovim ramaznskim blagdanima, 30.maja 2017.godine u selu Djuricka Rijeka. Rijec je o mojoj posjeti Djuricanin Radoslavu koji ima 87 godina i koji se prije izvjesnog … Opsirnije

Sulejman Bugari za AA: Ramazan je ponuđen čovjeku da na najbrži način nađe svoju originalnost

 Muslimanski sveti mjesec ramazan je mjesec tokom kojeg se omogućava čovjeku da na najbrži način dođe do onoga što će učiniti njegov život smisaonim, poručuje u intervjuu za Anadolu Agency (AA) hafiz Sulejman Bugari PODGORICA (AA) – Muslimanski sveti mjesec ramazan je mjesec tokom kojeg se omogućava čovjeku da na najbrži način dođe do onoga što će učiniti njegov život smisaonim. To u intervju za Anadolu Agency (AA) poručuje hafiz … Opsirnije

Video u kojem cete svi uzivati

 

BASTA ME TRAZI A JA NE MOGU

Autor: Ibrahim Husejnovic
Drugi je dan Ramazana na izmaku. Postimo el hamdulilah sa puno lakote, ljubavi i ponosa, svjesni da je post spas za sve nas postace. Dosla nam je iz Njemacke u ovom svetom mjesecu sestra Fata u zijaret, starija od mene cetiri ljeta. Duze nije bila ovamo, jer joj porodicne prilike nijesu to dozvoljavale, tako da nije mogla biti ni na dzenazu nasoj rahmetli majki, koja je na bolji Svijet preselila prije petnajest mjeseci.
Moja sestra Fata je trazila da posjetimo danas mezar mase majke i naseg rahmetli oca Rustema na mezarju Hrankovica, sto smo i ucinili. Suze ju nijesu pitale tokom boravka pored grobova nasih najmilijih i ucenja dova pred dusom njihovom. Trazila je halalek od svoje majke sto joj nije mogla biti na poslednji njen ispracaj. One su jako bile vezane jedna za drugu, a nasa se majka cesto zalila i isticala bi da se njena kcerka Fata rano odvojila od nje, jer je sa svojih petnajest ljeta otisla na rad u Njemacku kod svoje tetke koja je tamo radila i zivjela.

Resoran “Abas” u Plavu spremno docekuje ovogodisnju sezonu

 Tuisticka ponuda u Plavu bice bogatija za jos jedan turisticki objekat – restoran “ABAS”. Plav- “Dana 26.05.2017 god. pocinje turisticka sezona u Plavo-Gusinjskom kraju, koja ce nadamo se uveseliti sve nase znane domace kao i neznane strane goste. Svima njima ponudicemo kvalitetnu uslugu uz specijalitete Mediteranske kuhinje i sve vrste jela sa rostilja kao i domaca jela iz Plavo-Gusinjskog kraja.Osim ovoga restoran “Abas” stoji na raspolaganju za organizovanje raznih svecanosti … Opsirnije

ORHAN REDŽEPAGIĆ ISTIČE DA ĆE SE VIŠE RADITI NA VALORIZACIJI NP „PROKLETIJE”

 

 

“Mo­je raz­mi­šlja­nje je i da se za­bra­ni upo­tre­bu auto­mo­bi­la kroz pro­stor na­ci­o­nal­nog par­ka, a ne znam ho­ću li us­pje­ti u to­me”

PLAV -U Na­ci­o­nal­nom par­ku „Pro­kle­ti­je“, ko­jim od­ne­dav­no ko­or­di­ni­ra Or­han Re­dže­pa­gić, ko­ji je i član Uprav­nog od­bo­ra pred­u­ze­ća Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re, pred­sto­ji pu­no ak­tiv­no­sti ka­ko bi taj pro­stor od­go­vo­rio na­mje­ni zbog ko­je je i for­mi­ran, i ka­ko bi bio jed­na zna­čaj­ni­ja po­lu­ga za raz­voj op­šti­na Plav i Gu­si­nje. Jed­no od gu­ru­ćih pi­ta­nja tog pro­sto­ra je nje­go­vo eko­lo­ško sta­nje, jer je pri­mjet­no da se ta­mo la­ge­ru­je ka­men za ne­či­je po­tre­be, ima do­sta sme­ća i sve­ga ono­ga što jed­nom ta­kvom pro­sto­ru ne pri­li­či, a što ne­pri­jat­no uti­če i na po­sje­ti­o­ce.
-Ka­da sam stu­pio na ovu du­žnost, kao ko­or­di­na­tor, da­kle pre­la­zno rje­še­nje do iz­bo­ra di­rek­to­ra, vi­dio sam taj la­ger ka­me­na kod sa­mog ula­znog punk­ta u na­ci­o­nal­ni park u Gre­ba­ja­ma. Od­mah sam oba­vi­je­stio nad­le­žnu eko­lo­šku in­spek­ci­ju ra­di pred­u­zi­ma­nja mje­ra po tom pi­ta­nju u skla­du sa za­ko­nom, s oče­ki­va­njem da će in­spek­ci­ja po­stu­pi­ti iz svo­jih nad­le­žno­sti, i na osno­vu za­pi­sni­ka sa li­ca mje­sta na­re­di­ti ukla­nja­nje tog ka­me­na i to pri­je po­čet­ka zva­nič­ne ljet­nje se­zo­ne, ko­ja ov­dje u prin­ci­pu po­či­nje po­čet­kom ju­na. Da ­li će se us­pje­ti da se to uklo­ni do 1. ju­na ni­sam si­gu­ran ali oče­ku­jem da će in­spek­ci­ja od­ra­di­ti svoj dio po­sla i do­sta­vi­ti mi rje­še­nje. Ina­če, gra­ni­ca na­ci­o­nal­nog par­ka u Gre­ba­ja­ma tre­ba da bu­de na Ška­li, da­kle is­pred pu­ta ko­ji skre­će pre­ma Po­pa­di­ji, gdje bi tre­bao da bu­de i ula­zni punkt, a ne tu gdje je –is­ti­če Re­dže­pa­gić.

Opsirnije

U OŠ „HAJRO ŠAHMANOVIĆ ZASIJALO 25 „LUČA”

 

Đak generacije Arijan Musić

OS “Hajro Sahmanovic” u Plavu

PLAV -Po­lu­ma­tu­ran­ti­ma Osnov­ne ško­le „Haj­ro Šah­ma­no­vić”, ko­ji su bes­pre­kor­nim uče­njem i pri­mjer­nim vla­da­njem za­vri­je­di­li da bu­du iz­nad osta­lih, di­rek­tor ško­le mr Igor Vu­ka­nić uru­čio je di­plo­me „Lu­ča“ i na­gra­dio ih knji­gom.
Lu­če su do­bi­li: Ah­med Ko­la­ši­nac, Ir­ma Fe­ra­to­vić, Sa­mra Ci­ko­tić, Amra De­lja­nin, Šej­la Ce­cu­nja­nin, Sa­med Meh­me­do­vić, Se­li­ma Mu­sić, Se­mra Mar­ki­šić, Lej­la De­šić, Amil Đe­še­vić, Nej­la Ja­sa­vić, El­ma Kr­cić, Bel­ma Mar­ki­šić, Ari­jan Mu­sić (đak ge­ne­ra­ci­je), De­nis Ole­vić, Ade­li­sa Hu­se­i­no­vić, De­nis Dže­maj­lo­vić, Ad­nan Šah­ma­no­vić, Emir Še­ho­vić, Aj­la Re­dže­pa­gić, Og­njen Bo­ško­vić, Da­mjan Raj­ko­vić, Mla­den No­vi­će­vić, Ste­fan No­vi­će­vić, Ah­met Si­na­naj.
Vu­ka­nić je po­zdra­vio lu­čo­no­še, ro­di­te­lje i na­stav­ni­ke,

Opsirnije

SKOLSTVO U PLAVO-GUSINJSKOM KRAJU

 

Koliko je poznato, jedan broj građana iz ovih krajeva završio je najveći stepen obrazovanja ondašnjeg vremena. Neki od njih su zauzimali visoke položaje na Porti, ipak dva čovjeka koja su najpismenija bila u ovom kraju su: Mulla Jaho Musić „Jahja-efendija“ i Smajlje-Smaka efendija Nikočević. Mulla Jaho je bio najpismeniji čovjek u plavsko-gusinjskoj krajini u to doba. On je završio najviše škole toga doba a učio je na univerzitetima u Istanbulu i Kairu i poznavao je više stranih jezika.

 

Manastiri, crkve i džamije su bili zadugo jedina mjesta gdje se moglo nešto naučiti. Mektebi su jedno vrijeme egzistirali kao samostalne obrazovne institucije, ali su zadugo programski bili opredijeljeni samo za vjersko obrazovanje. Inače su zamjenjivali osnovne obrazovne institucije (osnovne škole).

Status osnovnih škola u tom periodu imali su “Sibijan mektebi“ ili “Mahalle mektebi”. Mekteb (Mejtef ili Mejtep) je riječ arapskog porijekla i označava mjesto gdje se stiče osnovno obrazovanje (pisanje). Učitelji u ovim školama su se zvali “Muallimi” – obično lokalne hodže, odnosno imami. U mekteb se počinjalo sa 7 godina, a sa 13-15 godina se dobijalo priznanje o sticanju osnovnog obrazovanja. Pored učenja Kur’ana, u mektebima se izučavalo još: lijepo pisanje, književnost, istorija, geografija, račun i kasnije strani jezici. Nastava se vršila na lokalnim jezicima. Dobro poznavanje turskog jezika se nije podrazumijevalo. Ali pismo koje se učilo i kojim se pisalo je bilo arapsko i tursko pismo. Petak je bio praznik.

Opsirnije

Skandal na NATO samitu: Trump grubo odgurnuo crnogorskog premijera

 Američki predsjednik Donald Trump danas je tokom NATO samita u Briselu izazvao pravi diplomatski skandal. Naime, Trump je u jednom trenutku grubo odgurnuo premijera Crne Gore Duška Markovića kako bi se “progurao” ispred njega, a sve su zabilježile kamere brojnih svjetskih medija koji su ovaj potez ocijenili kao još jednu u nizu bahatosti predsjednika SAD-a. Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer rekao je da nije vidio snimak, ali kako pretpostavlja da … Opsirnije

RAMAZANSKI IBADET

 Autor: Ibrahim Husejnovic Na samom smo pocetku mjeseca Ramazana, mjeseca milosti, rahmeta, oprosta i bericeta; Mjeseca u kome je pocelo objavljivanje Kur’ana kao putokaza ljudima i odvajanja dobra od zla. U mjesecu Ramazanu nam je naredjen post u trajanju od trideset dana, a njega su duzni izvrsiti svi pametni i punoletni muslimani i muslimanke, osim onih koji su tesko oboleli i koji imaju besare da su u smrtnom miljeu. Sveti … Opsirnije

OBILJEŽEN DAN OŠ „DŽAFER NIKOČEVIĆ“ IZ GUSINJA

 Ponosni na 153 godine postojanja i rada GU­SI­NjE –Osnov­na ško­la „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ iz Gu­si­nja pro­sla­vi­la je 153 go­di­ne po­sto­ja­nja i plo­do­no­snog ra­da. Pro­sla­vi su pri­su­stvo­va­li pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Gu­si­nje Ane­la Če­kić, di­rek­to­ri osnov­nih i sred­njih ško­la i jav­nih usta­no­va, pred­stav­ni­ci Fon­da­ci­je „Gu­si­nje“ i „Euro Gu­si­nje“, pred­stav­nik pro­svjet­ne in­spek­ci­je, kao i pen­zi­o­ni­sa­ni na­stav­ni­ci i čla­no­vi škol­skog od­bo­ra, sa­vje­ta ro­di­te­lja… Di­rek­tor Še­rif Fe­ra­to­vić is­ta­kao je da je po­tvr­da uspje­šno­sti u obla­sti vas­pi­ta­nja i … Opsirnije

Vlasti tokom noći srušile džamiju u Beogradu

  Prilikom rušenja objekta Islamske zajednice asistiralo je nekoliko stotina pripadnika Žandarmerije, kažu mještani. Predstavnici komunalnih službi, uz podršku žandarmerije, jutros oko tri sata srušili su objekat Islamske zajednice u Zemun Polju u Beogradu. Tu je vijest za Al Jazeeru potvrdio Muhamed Jusufspahić, predsjednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije. Mještani navode da je nekoliko stotina pripadnika Žandarmerije blokiralo građanima pristup objektu kako bi vlasti izvršile rušenje. Jusufspahić je rekao da je … Opsirnije

Defile Maturanata iz Plava i Gusinja

 

Predstavnici opstine Gusinje obiljezili dan nezavisnosti Crne Gore

 

Na danasnji dan 21 Maj Crna Gora je 2006 god. povratila svoju nezavisnost a praznik drzavnosti se obeljezava u svim opstina sirom regiona.

Gradjani Gusinja kako u zavicaju tako u dijaspori su mamasovno glasali i podrzali projekat nezavisnost Crne Gore.

Gusinje– Delegacija opštine Gusinje na čelu sa predsjednicom Anelom Čelić i predsjednikom SO Gusinje Džaniadinom Radončićem, te  Saveza SUBNOR-a i antifašista iz Gusinja na čelu sa Hakijom Nikočevićem položili su ,danas cvijeće i vijence na bistu  narodnog heroja Džafera Nikočevića čije ime nosi škola u Gusinju, zatim na spomeniku prvoborcima Jusufu Redžepagiću, Beću Bašiću, Voju Novoviću i Alju Hotu i Amiru Omeragiću u mjestu Dolja, te ispred Veziropve džamije u Gusinju.

“Ovaj veliki praznik današnje Crne Gore svakako je prilika, da ukažemo veliko poštovanje prema prvoborcima iz naše opštine, jer smo svjesni žrtve koju su oni dali za slobodu.Crna Gora se temelji na antifašizmu, te samim tim svaki važni trenutan kao što je ovaj dan moramo iskoristiti kako bi našu omladinu podsjećali na to, kako ne bi zaboravili važne ljude i datume naše istorije.SVim građankama i građanima želim srećan Dan nezaviusnosti Crne Gore” , kazala je predsjednica opštine Anela Čekić.

Gusinje-info

U ZNAK SJEĆANJA NA PLANINARA ZIJA IBRAHIMAGIĆA

 Pohod na Karaulu GU­SI­NjE – U znak sje­ća­nja na Zi­ja Ibra­hi­ma­gi­ća, jed­nog od osni­va­ča i vi­še­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka Pla­ni­nar­skog dru­štva „Ka­ran­fil“, čla­no­vi klu­ba, pri­ja­te­lji i po­ro­di­ca, 20. ma­ja or­ga­ni­zu­ju po­hod na vrh „Ka­ra­u­la“ (1915 mnv). Po­hod se od 2007. go­di­ne re­dov­no or­ga­ni­zu­je i stal­no do­bi­ja na zna­ča­ju i ma­sov­no­sti, ka­ko klu­bo­va, ta­ko i po­je­di­na­ca. Or­ga­ni­za­to­ri is­ti­ču da je sta­za, po­zna­ta kao Zi­jo­va sta­za, du­ga oko šest ki­lo­me­ta­ra i ci­je­lom du­ži­nom pro­la­zi … Opsirnije

MINISTAR PROSVJETE DAMIR ŠEHOVIĆ U PLAVU I GUSINJU

Obećana ulaganja u škole i vrtiće PLAV/GU­SI­NjE -Mi­ni­star pro­svje­te dr Da­mir Še­ho­vić, sa sa­rad­ni­ci­ma, po­sje­tio je u uto­rak vaspitno- obrazovne usta­no­ve u op­šti­na­ma Plav i Gu­si­nje –osnov­ne ško­le „Pe­tar De­do­vić“, „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ i „Haj­ro Šah­ma­no­vić“ -u Mu­ri­nu, Gu­si­nju i Pla­vu, kao i Sred­nju mje­šo­vi­tu ško­lu „Be­ćo Ba­šić“ u Pla­vu i dječ­ji vr­tić u Gu­si­nju, a su­sreo se i sa pred­stav­ni­ci­ma op­šti­na.Še­ho­vić je na­gla­sio da će mi­ni­star­stvo ima­ti in­ten­ziv­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­me­nu­tim vas­pi­to-obra­zov­nim … Opsirnije

Šabović: Nećemo prećutati

Funkcioner SDP-a iz Plava i direktor Dnevnog centra u Plavu, Mirza Šabović, saopštio je da bi eventualno ”gašenje” Osnovnog suda u tom gradu bio svojevrstan udarac na sudsku tradiciju, te da bi ovaj čin direktno i dodatno degradirao građane Opštine Plav i Gusinje. Šabović ističe da je Strategijom reforme pravosuđa 2014-2018 predviđena racionalizacija pravosudnog sistema Crne Gore, koja podrazumijeva i ”gašenje” Osnovnog suda u Plavu. Na nedavno održanoj Nacionalnoj konferenciji o … Opsirnije

Bićemo ponosni domaćini svjetskog takmičenja u mušičarenju

 Sa­vez sport­skih ri­bo­lov­nih or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ne Go­re bi­će or­ga­ni­za­tor Evrop­skog pr­ven­stva u ri­bo­lov­noj di­sci­pli­ni fly fis­hing za 2019. go­di­nu i to u Pla­vu, od­lu­če­no je na 38. Kon­gre­su Svjet­ske sport­sko ri­bo­lov­ne or­ga­ni­za­ci­je (CIPS) u Pra­gu. Tim po­vo­dom raz­go­va­ra­li smo sa čel­ni­ci­ma SSRO CG, pred­sjed­ni­kom Ni­ko­lom Mi­li­ćem i pot­pred­sjed­ni­kom Oma­rom Ba­ši­ćem, o do­sad ne­za­bi­lje­že­nom ri­bo­lov­nom spek­ta­klu ka­da je ri­ječ o mu­ši­ča­re­nju u Cr­noj Go­ri. Ovo pr­ven­stvo će ima­ti ve­li­ki zna­čaj za raz­voj … Opsirnije

Pomoć školama Plava i Gusinja: Plan obilazak svih obrazovnih ustanova

Sa obrazovnim ustanovama u Plavu i Gusinju Ministarstvo prosvjete će imati intenzivnu komunikaciju sa ciljem zajedničkog rješavanja njihovih infrastrukturnih problema kroz, između ostalog, Fond za kvalitet i talente čije se osnivanje očekuje. To je, kako navode iz ministarstva prosvjete, poručio Damir Šehović koji je  posjetio obrazovno –vaspitne ustanove u ovim opštinama: OŠ „Petar Dedović“,  OŠ „Džafer Nikočević“, Dječiji vrtić u Plavu,  OŠ „Hajro Šahmanović“ i Srednju mješovitu školu „Bećo Bašić“, … Opsirnije

EKOLOŠKI INCIDENT U BREZOJEVICAMA KOD PLAVA

 Građevinski otpad na obali jezera PLAV – Na sa­moj oba­li Plav­skog je­ze­ra, po­red ma­gi­stral­nog pu­ta Plav-Gu­si­nje u Bre­zo­je­vi­ca­ma, na lo­ka­li­te­tu zva­nom Ušće, oda­kle Lim iz­vi­re iz je­ze­ra, na op­šte za­pre­pa­šće­nje, od­la­že se gra­đe­vin­ski ot­pad. Oni ko­ji po­sje­ću­ju to mje­sto, a po­go­to­vo ži­te­lji ape­lu­ju na nad­le­žne da već jed­nom po­ve­du ra­ču­na o ko­mu­nal­nom (ne)re­du ba­rem na atrak­tiv­ni­jim mje­sti­ma, tim pri­je što se pri­pre­ma­ju ak­tiv­no­sti za­šti­te Plav­skog je­ze­ra. -Du­ži niz go­di­na su­o­če­ni … Opsirnije

SOPSTVENO PROBIJANJE PRTINE

 Autor: Ibrahim HUSEJNOVIC Mnogi tatini i mamini sinovi nijesu iskoristili sanse i povoljnosti koje su imali da bi na taj nacin uspjeli u zivotu. Imali su sve povoljnosti, bezbrizno djetinstvo, dobru ishranu, odjecu i obucu, pozamasni dzeparac da bi trosili i uzivali i da ne bi bili bez drustva, zabave i razonode. Rodjeni su zdravi i pametni, ali su ih pomenute i druge povoljnosti pokvarile, ucinile ih bajatim i lijenim, … Opsirnije

VAKAT JE DA IDEM MOJIM PUTEM, DA VAS OSLOBODIM I ODRIJESIM VI RUKE

 Autor: Ibrahim Husejnovic Vec je druga godina od preseljenja moje majke Nailje na bolji Svijet. Moj otac, rahmetli Rustem – Rusto preselio je prije vise od dvije decenije, tacnije 1993.godine. Mezari mojih roditelja su na samom kraju mezarja Hrankovica sa njegove sjeverne strane. Molim Uzvisenog Allaha, Gospodara Nebesa i Zemlje da im se smiluje i uvede ih u dzennet, amin. Danas sam bio na njihov mezar, kao i mnogo puta … Opsirnije

FANTASTIČNI DINO UVEO REAL U POLUFINALE, ŽIŽIĆ NAREDNI RIVAL

  Crnogorski reprezentativac Dino Radončić uveo je juniore Real Madrida u polufinale završnog turnira prvenstva Španije koje se održava u Bilbaou. Fantastično izdanje mladog krila ”kraljevskog kluba” bilo je ključno za tijesan trijumf nakon produžetka (69:64) u 1/4finalnom okršaju protiv Gran Kanarije. Dino je za 43 minuta u igri zabilježio 28 poena i 15 skokova, ostvarivši indeks korisnosti 29. U poraženoj ekipi Jovan Kljajić je protiv starijih kolega bio veoma … Opsirnije

Petnjicani svecano otvorili zgradu u kojoj ce biti opstinska administracija

 Nova zgrada opštine u Petnjici treba da podstiče administraciju i menadžment da kreiraju nove inicijative, kako bi one bile pretvorene u projekte koji će doprinositi napretku bihorskog kraja i kvalitetu života građana, poručio je premijer Duško Marković. On je danas prisustvovao svečanom otvaranju zgrade opštine u Petnjici, čija je vrijednost 1,6 miliona eura, a za koju je novac obezbijedila Vlada. Kako je saopšteno iz Vlade, Marković je naveo da će … Opsirnije

AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVALAŠTVA ORGANIZOVANA U SMŠ „BEĆO BAŠIĆ”

 Krv dao 41 maturant PLAV – U or­ga­ni­za­ci­ji Udru­že­nja do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi Plav, na či­jem če­lu je mr Ra­mo Gu­tić, u SMŠ „Be­ćo Ba­šić“ iz­ve­de­na je ak­ci­ja do­bro­volj­nog da­va­la­štva pod na­zi­vom „Ma­tu­ran­ti Plav -2017“. Ak­ci­ji se oda­zva­lo 52 ma­tu­ra­na­ta, a krv je da­lo 41. Ak­ci­ju je ko­or­di­ni­ra­la dok­tor­ka Ku­mri­ja Ci­ko­tić iz Do­ma zdra­vlja u Pla­vu, a iz­ve­la je eki­pa Za­vo­da za tran­sfu­zi­ju Be­ra­ne na če­lu sa dok­to­rom Bu­dom Iva­no­vi­ćem. -Da­va­nje kr­vi … Opsirnije

Do Gusinja i Plava preko Albanije

 Prizori si izuzetni, naročito u ovom dijelu godine. Neizvjesnost čekanja na granici, potencijalni odroni i drveni mostići nisu preporuka za češće odlaske Ideja o skraćivanju puta između Podgorice i NP Prokletije čeka na realizaciju decenijama. Više puta je bilo “samo što nije”. Koliko se puta obećalo pa slagalo? Koliko puta su iseljenici iz ovih krajeva darežljivo davali donacije samo da ova ideja postane stvarnost? Broja se ne zna. Ni obećanjima, … Opsirnije

Zabrana eksploatacije

 U CILJU OČUVANJA RJEČNIH NANOSA Ka­ko bi se stvo­ri­li uslo­vi za efi­ka­snu kon­tro­lu spro­vo­đe­nja mo­ra­to­ri­ju­ma na eks­plo­a­ta­ci­ju šljun­ka i pje­ska u cr­no­gor­skim vo­do­to­ci­ma, Vla­da je ju­če do­ni­je­la ured­bu ko­jom se dio po­slo­va Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve po­vje­ra­va Glav­nom gra­du Pod­go­ri­ca i op­šti­na­ma Be­ra­ne, Bi­je­lo Po­lje, Gu­si­nje, Ko­la­šin, Moj­ko­vac, Nik­šić i Ro­ža­je. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, za vri­je­me tra­ja­nja mo­ra­to­ri­ju­ma, dio po­slo­va ko­ji su u nad­le­žno­sti vo­do­pri­vred­ne in­spek­ci­je … Opsirnije

PETOCLANU DELEGACIJU MJESTANA KOJI SE PROTIVE GRADNJI MINI HIDROELKTRANA NA PLAVSKOJ RIJECI PRIMIO GRADONACELNIK OPSTINE PLAV

  Autor: Ibrahim Husejnovic Gradonacelnik Opstine Plav Orhan Sahmanovic, primio je 28.04.2017.godine petoclanu delegaciju u sastavu Hadzi Omer Music, Ibrahim Husejnovic, Esad Purisic, Sokolj Hadzaj i Surovic Halit, koja se ispred ogromne vecine mjestana protivi gradnji  mini hidroelektrana na Plavskoj rijeci i njenim pritokama. Petoclana delegacija je takodje zelela da iz prve ruke dobije validne informacije po pitanju pripremnih radnji za gradnju pomenutih hidroelektrana. Na ovom sastanku je bio oprisutan i … Opsirnije

JAVNI RAZGOVOR U PLAVU I GUSINJU NA TEMU ODNOSA RODITELJA I DJECE

 Porodica je temelj ličnosti PLAV/GU­SI­NjE -U sklo­pu kam­pa­nje UNI­CEF-a i Vla­de Cr­ne Go­re „Za­u­sta­vi­mo na­si­lje“, uz po­dr­šku EU i Te­le­nor fon­da­ci­je, u Pla­vu i Gu­si­nju or­ga­ni­zo­van je jav­ni raz­go­vor na te­mu od­no­sa ro­di­te­lja i dje­ce, a u ho­lo­vi­ma do­mo­va kul­tu­re otvo­re­na je i iz­lo­žba „Mu­zej po­ro­dič­nih sje­ća­nja“. U ime pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plav Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća, pri­sust­ne je po­zdra­vio pred­sjed­nik SO Izet Ha­dži­mu­šo­vić, za­hva­liv­ši se po­seb­no go­sti­ma ko­ji su go­vo­ri­li na ovu … Opsirnije

MOJE MOLBE I ZELJE UZVISENOM BOGU DA LJUDI RAZUMOM OBDARENI BUDI I VJERNICI

Autor: Ibrahim Hysenaj Prilikom posjete svojoj uzoj rodbini u Pristini u vremenu od 15. do 17. aprila 2017. godine , ukazala mi se prilika da se sretnem sa intelektualcem rodom iz Plava, nastanjenim u Pristini, Ragipom Rugovom, kojeg ranije nijesam poznavao, iako smo razmjenjivali odredjene stavove na fejzbuk mrezi i na istoj postali prijatelji. Vecinu njegovog bratstva poznajem od ranije, jer pleme Rugova nije proslavio samo moj imenjak, rijec je … Opsirnije

Cijelu platu daje u humanitarne svrhe

 Prvu platu od oko 960 eura daću kao donaciju Zeku Laliću iz sela Vrela, čija kuća na sve strane prokišnjava i neophodna je zamjena krovnog pokrivača, a o svakoj narednoj donaciji javnost će biti upoznata, ističe Dženadin Radončić GU­SI­NjE – Od kon­sti­tu­i­sa­nja no­vog sa­zi­va Skup­šti­ne op­šti­ne Gu­si­nje 14. no­vem­bra pro­šle go­di­ne na če­lu lokalnog par­la­men­ta na­la­zi se Dže­na­din Ra­don­čić, pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra So­cijal­de­mo­ka­ra­ta. Pr­va re­dov­na sjed­ni­ca no­vog sa­zi­va odr­ža­na je … Opsirnije

Ibrahim Rekovic hronicar Plava i Gusinja

  Treba pamtiti i dobre graditelje i nemilosrdne rušitelje Iza njegovih projekata su zvanjem i znanjem stali akademici Husein Bašić, Jašar Redžepagić i Alija Džogović, te Šerbo Rastoder, Zuvdija Hodžić, Adnan Čirgić i Faruk Dizdarević Bojom, olovkom, tušem, stihom, riječima i foto objektivom sedamdesetšestogodišnji Ibrahim Reković iz Plava nastoji da „otrgne od zaborava makar dio onoga što je preostalo, a bilo je lijepo i karakteristično za Plav i Gusinje“. Nekadašnji … Opsirnije

MJEŠTANI GREBAJA RAZOČARANI ODNOSOM NADLEŽNIH U OPŠTINI GUSINJE PREMA NAJLJEPŠEM IZLETIŠTU

 

GU­SI­NjE – Put ko­ji od Gu­si­nja vo­di do po­zna­tog iz­le­ti­šta Gre­ba­je, je­se­nas su po­pla­ve ošte­ti­le je do mje­re da se nji­me bez­bjed­no ne mo­že pro­ći ni­jed­nim pre­vo­znim sred­stvom. Usled bu­jič­nih uda­ra put je do­brim di­je­lom pot­ko­pan s obje stra­ne, a ko­lo­voz je ostao bez as­falt­nog za­sto­ra pa su na tra­si sa­o­bra­ćaj­ni­ce osta­le ru­pe ko­je mo­gu bi­ti ve­o­ma opa­sne za auto­mo­bi­le. U or­ga­ni­za­ci­ji od­bo­ra ko­ji je pred­vo­dio Šef­ki­ja Še­lja Vu­kelj, put je pri­je dvi­je go­di­ne sa­ni­ran i pro­ši­ren pa su nji­me ne­sme­ta­no mo­gli sa­o­bra­ća­ti i auto­bu­si. Sred­stva za te ra­do­ve, u iz­no­su od oko 15.000 eura, da­li su mje­šta­ni ko­ji na tom naj­ljep­šem gu­sinj­skom iz­le­ti­štu ima­ju vi­ken­di­ce ili ugo­sti­telj­ske kom­plek­se. Put je sad lo­ša sli­ka i mo­ra se do­sta na­po­ra i sred­sta­va ulo­ži­ti u nje­go­vu sa­na­ci­ju. Mje­šta­ni i vi­ken­da­ši oče­ku­ju od Op­šti­ne i upra­ve Na­ci­o­nal­nog par­ka „Pro­kle­ti­je“ da im po­mog­nu u sa­na­ci­ji ošte­će­nja ka­ko bi put do po­čet­ka tu­ri­stič­ke se­zo­ne bio u pri­stoj­nom sta­nju.

Opsirnije

NEPROMISLJENI I PRAVNO NEUTEMELJENI POSTUPCI DRZAVE CRNE GORE

Autor: Ibrahim Husejnovic Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore ogromnom brzinom sprovodi postupak djelimicne eksproprijacije odredjenih parcela u privatnoj svojini s namjerom gradnje malih hidroelektrana na djurickoj( citaj: Plavskoj rijeci) i na njene dvije pritoke Jasenickoj i Hotskoj rijeci. Vec nekoliko dana u kontinuitetu se pozivaju gradjani da daju svoje izjave, kojom prilikom im se urucuju i rjesenja koja ce biti konacna po isteku roka za zalbu od 8 dana. Predstavnik … Opsirnije

Sarajevski heroji: Zamo (Abdulj) Dučić iz Plava 08.02.1967. – 24.09.1994.

  Zamo Dučić je rođen 08.02.1967. godine u Plavu. Poginuo je 24.09.1994. na Jasenu-Vareš, kao vojnik, na dužnosti komadanta manevarskog bataljona u 101. motorizovanoj brigadi. Posthumno je 1995. godine odlikovan najvišim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan”. Na početku agresije na grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu živio je na Šancu, na Hrasnom brdu gdje sa svojim sugradjanima, komšijama, prijateljima i suprugom organizuje odbranu u ovom dijelu grada pružajuči otpor četnicima koji … Opsirnije

IZ SARAJEVA JADRANSKOM MAGISTRALOM I PUTEM PREKO SKADRA, TAMARE I GUSINJA ZA PLAV

Autor: Ibrahim Husejnovic Dana 2.aprila 2017.godine na bolji je svijet preselio u mjestu Tarcin opstina Hadzici( BiH), nas zet Preljevic Vehbije Nedzib u svojoj 52 godini zivota. Da mu se Allah smiluje, oprosti mu sitne grijehe i uvede ga u dzennet, amin ja Rabbi. Zanimljivo je spomena da su cetiri odive iz bratstva Husejnovica (Hota) udate za cetiri rodjena brata Preljevica koji su rodom iz Brvina kod Brodareva. Imalo se … Opsirnije

Azra Jesavic u Skupstini CG -“Necemo vise da cutimo”

Izlaganje Azre Jasavić o siromašnom i bogatom sjevernom dijelu Crne Gore i politici naših poslanika u Skupštini Crne Gore. Poruka Jasavić o masovnim raseljavanjima naših građana jasna: “Nećemo da ćutimo!”

Izvjestaj aktivnosti Fondacije “Gusinje” od pocetka osnivanja do danas

 

Uvecaj

Fondacija “Gusinje” je od pocetka osnivanja 2006 do 2017 god. prikupila blizu 800,000.00 ili tacnije 799,751.00 dolara. Ukupno je imala 722 donatora. Od prikupljenih sredstava u zavicaju je ulozila 454,185.00 dolara u razlicitim aktivnostima i projektima. Detaljni podaci o svim aktivnostima i utrosenim sredstvima je prilozen i dostupan svim clanovima Upravnog odbora kao i svojim vjernim donatorima koji se po uobicajenom protokolu i pravilniku rada organizacije anlizira na godisnjoj Skupstini.

Vise detalja o aktivnostima rasporedjeni hronoliski i tabelarno, dostavljeno je nasoj redakciji od secretara UOFG, kako bi bilo dostupno siroj javnosti.

Prema dostavljenim podacima Fondacija “Gusinje” pokazuje kapacitet najuspjesnije organizacije u dijaspori. Navedene sprovedene aktivnosti su odraz povjerenja njenih donatora: transparentnost, pozrtvovanost i zajednicka ljubav prema zavicaju.

 

 


 

Spisak donatora Fondacije “Gusinje” sa Donatorske veceri 2016 god.

 

FONDACIJI GUSINJE JE ZA 2017 GOD. DONIRANO 56,250.00 DOLARA

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” je objavio spisak svojih clanova i donatora za 2016 godinu.

Upravni odbor Fondacije “Gusinje” zeli jos jednom da se zahvali svojim donatorima na povjerenju koji joj pruzaju.

Avdovic Mirza500$ 
Ahmetaj Jusef200$(za groblje)
Ahmetaj Jusef300$
Balic Esko500$
Balic Almir1,000$
Balic Ermin500$
Balidemaj Dema1,000$
Brdakic Dzafer500$
Brdakic Asmir500$
Bektesevic Murat100$
Bektesevic Zama Kemal200$
Bicic Dzeka200$
Bicic Nedzad300$
Bicic Dzenad500$
Bicic Amel100$
Cekic Brgan500$
Cekic Medin100$
Cecunjanin Sukrija500$
Curanovic Novo Daniel500$
Djombalic Sulja500$
Dervisvic Husko200$
Dervisevic Aljo200$
Dervisevic Naser500$
Dervisevic G. Safet100$
Deljanin Safet1,000$
Deljanin Hadzi Suljo500$
Deljanin Pajo, Ibrahim200$
Deljanin Izet200$
Deljanin Iso400$
Durakovic Medo300$
Djokovic Elvedin100$
Durakovic Nedzad100$
Euro Glas (Indors)300$
Feratovic (Fejza) Ramo300$
Feratovic Rasim100$
Feratovic Raif100$
Grisaj Djon500$
Grisaj Nikola200$
Hadziusovic Senad200$
Hot Hiljmo500$
Hot Haljilj300$
Hot (Haka) Jasmin i Mensur200$
Hot Djuka200$
Hot Hamo200$
Ibrahimagic Rifat i Anes300$
Jedadic Seko200$
Juljevic M. Nedzad500$
Kolenovic Hasa Zeko500$
Kolenovic R. Izet300$
Kolenovic Duljo300$
Kolenovic (Ramiza) Safet300$
Kolenovic Almir300$
Kolenovic Samir300$
Kolenovic Ramiz200$
Kolenovic Halim100$
Kolenovic H Seka500$
Kolenovic H. Safet300$
Kolenovic Hadzi Ago200$
Kolenovic Etem500$
Kolenovic Husov Safet, Bajram300$
Koljenovic Dzeko100$
Kolenovic Haljim100$
Koljenovic Redzepa Safet500$
Kastrat Dzavid500$
Kastrat Anes500$
Kastrat Senad500$
Lalicic Sabahudin300$
Loncarevic Ekrem300$
Mulamekic Safet500$
Music Zijo500$
Music Zijo300$
Mrkulic Eldan, Elisa i Adnan500$
Muminovic Rasim100$
Muminovic Bernard100$
Muminovic Hafiz100$
Novaj Teufik100$
Novaj Fadilj100$
Novaj Sefket100$
Nikac Djon100$
Nikocevic Juso200$
Nikac Djelos100$
Omeragic Enis500$
Osmanovic Huso500$
Omeragic Ermin500$
Omeragic Mino500$
Pjetrovic Ruzdo500$
Pjetrovic Ljuljo200$
Pjetrovic Zuvdo200$
Pirovic Ibrahim500$
Pirovic Muhamed500$
Pjetrovic Becir300#
Piroviv Mahmuta Aljo500$
Pirovic Jazo100$
Radoncic Refko2,000$
Radonicic M. Sacir500$
Radoncic A. Hamdo500$
Radoncic Ganija500$
Radoncic Teufik500$
Radoncic Mirsad2,000$
Radoncic Ibrahim500$
Radoncic (Semsa) Rafet500$
Radoncic (Sacirov) Ferat100$
Radoncic Agrard100$
Radoncic Davud100$
Radoncic Kadro500$
Radoncic H. Dzeno200$
Radoncic (Skendov) Sead200$
Radoncic Elhan 100$
Radoncic Mersland100$
Radoncic Sead500$
Radoncic Omera Adis500$
Radoncic Sefkija250$
Radoncic O. Ismet200$
Radoncic Zlatan500$
Rasic Fajko500$
Rasic Denis500$
Rasic Enis200$
Rasic Mirsad100$
Rugovac Esad200$
Sokoli Orhan500$
Sujkovic Hamza100$
Sujkovic Rifat100$
Sujkovic Dzevahira100$
Sehovic Servet300$
Sujak Ismet500$
Sujak Suco300$
Sujak Seva200$
Kandic Abedin200$
Toskic Rasim500$
Toskic Ragip200$
Toskic Bislim200$
Toskic Zejdija200$
Toskic Senad200$
Vuckcanj Pero100$
Vucetovic Lamin2,500$
.

 

Sastanak UO Fondacije Gusinje

 

Postovani clanovi UO,

Obavjestavamo vas da ce se sastanak UO Fondacije Gusinje odrzati u Ponedeljak 04/03/2017god. sa pocetkom u 7:00pm u prostorije Fondacije Gusinje.

Prisustvo svih clanova obavezno.

 

Upravni odbor Fondacije Gusinje

Predsjednik,

Braho Radoncic

Premijer Albanije Edi Rama boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Rama je sa saradnicima danas boravio u zvaničnoj posjeti našoj zemlji, u okviru koje se susreo sa Markovićem koji mu je zahvalio na podršci Albanije na evroatlantskom putu Crne Gore.

– Današnja posjeta premijera Albanije je još jedna snažna potvrda dobrih međususjedskih odnosa i podsticaj da u budućnosti radimo na njihovom unapređenju –  rekao Marković, te najavio uspostavljanje centra za regionalnu policijsku saradnju u Plavu.

– Snažnije moramo raditi na polju ekonomske saradnje. Spoljnotrgovinska razmjena u 2016. godini bila je oko 43 miliona eura i zabilježila je rast od 10 odsto u odnos na prethodnu godinu. Zaključili smo da je neophodno što prije formirati ekonomski komitet dvije zemlje i predložili smo da se sjednica održi u Podgorici. Govorili smo i o daljem unapređenju graničnog prelaza Sukobin. Prošle godine broj prelazaka bio je dva miliona, što je ozbiljno ograničenje za putnike. Nastavićemo radove na graničnom prelazu Božaj. Dogovorili smo i da izgradimo zajedničku mapu puta i taj projekat ponudimo na samitu (Zapadnog Balkana prim. aut) u Trstu. 

NEDOSLJEDNOST U IMENOVANJIMA NA FUNKCIJE SE I DALJE NASTAVLJA U LJUGI PLAVSKO -GUSINJSKOJ!

Autor: Ibrahim Husejnovic

Nedosljednost u zaposljavanju i imenovanjima na odredjenim direktorskim i drugim funkcijama i pozicijama se i dalje nastavlja u drevnoj Ljugi plavsko -gusinjskoj. Ocekivalo se nakon Koalicije na drzavnom nivou sa manjinskim bosnjackim i albanskim partijama da ce se stanje popraviti u korist manjinskih naroda Crne Gore, medjutim od tog ocekivanja malo vajde bar kad je kadrovska politika u nasem kraju u pitanju. Takvo jedno uvjerenje potvrdjuje i izbor direktora Osnovne skole u Plavu iz redova pravoslavne konfesije, kako bi se nastavila tradicija i nepisano pravilo da ovom vaspitno- obrazovnom ustanovom decenijama rukovode uglavnom kadrovi neislamske konfesije.

Bez namjere i zelje da osporavam moralne i strucne kvalitete novoizabranog direktora, u konkretnom slucaju pravda i pravicnost nijesu zadovoljeni, iako Ministar prosvjete ima diskreciono pravo da imenuje onoga koga on zeli. Kad kazem da pravda i poravicnost nijesu zadovoljeni, prije svega mislim na protivkandidate i ucesnike konkursa koji su kao stariji i dokazani kolege sa puno radnog iskustva imali ociglednu prednost da budu izabrani na pomenutom mjestu.

Opsirnije

Druga redovna sjednica SO Gusinje u 2017. (Video)

Snimak i obrada: BEST VIDEO GUSINJE – Nuki Lucevic

KOLUMNA POSVECENA NOVINARU I BRATU U ISLAMU RIFATU GRUDI

 

Autor: Ibrahim Husejnovic

Novinar Rifat Gruda – hroničar Gusinjske zbilje

Na bolji je Svijet preselio dana 30.03.2017.godine u rodnom Gusinju Rifat Gruda u 71. godini zivota. Dzenaza je obavljena danas u petak –  31.oktobra u 14 casova na gradskom groblju Gusinje, dok se dzenaza namaz rahmetliji klanjala ispred Vezirove dzamije. Svi koji su poznavali rahmetliju su vjerovali da ce i dalje biti medju nama, iako je bio bolesljiv i imao probleme sa disanjem i bronnhijalnom asmom. Njegovo srce je prestalo da kuca  nekoliko sati nakon obavljenog razgovora sa jednim od svoja dva brata koji mu zivi u Svedskoj. Sto se ono narodski kaze imao je samo ovoliko dana koliko ih je zivjeo ponosno, casno i za primjer svima ostalima.

Opsirnije

SO Gusinje usvojila budžet u iznosu od 1.045.170 eura

Najvise para ide na plate opštinara Od ukupnog iznosa budžeta 450.000 eura, ili oko 45 odsto, opredijeljeno je za plate, a 250.000 za investicije, a priprema se najmanje još desetak, petnaest radnih mjesta u Opštini, raznih menadžera i savjetnika, naveo je OmeragićGU­SI­NjE – Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne opšti­ne Gu­si­nje, odr­ža­noj ju­če, usvo­jen je pred­log bu­dže­ta op­šti­ne za 2017. go­di­nu, pro­jek­to­van na iz­nos od 1.045,170 eura, kao i plan in­ve­sti­ci­ja, ko­ji se … Opsirnije

Umro je Rifat Gruda novinar i dopisnik Gusinje-info

 

Poslije duže bolesti danas je na Arhiret preselio Rifat Gruda iz Gusinja. Veteran Crnogorskog novinarstva i autentični visokokvalifikovani novinar, pisac i hroničar iz Plavo-gusinjskog kraja. U poslednje vrijeme Gruda je pisao za Crnogorski list “Pobjedu” i portal “Gusinje-info.com” i bice upamćen kao novinarska legenda u našem kraju za koji je pisao sa nemjerljivom ljubavlju i patriotizmom.

Gruda je kroz svoje dugogodisnje bavljenje pisanjem dao ogromni doprinos promocijom Plavogusinjskog kraja, njegovih običaja, kulture, ljudi, tradicije, prirodnih ljepota, promocije turizma itd. Glavni je “krivac” za predstavljanje rodnog mjesta čitaocima  sire javnosti u regionu i van njega, izvlačeći ga iz medijske izolovanosti i pridajući mu pažnju koju zaslužuje.

Rifat Gruda sa omiljenim nadimkom “Novinar” bice upamcen u historiji Plava i Gusinja kao vrijedan i koristan gradjanin, dobar drug i prijatelj.

Redakcija portala Gusinje-info iskreno žali za gubitkom  strucnjaka i  saradnika u svojem timu .

Urednik, Safet Koljenovic

SO Plav na slijedecoj sjednici raspravljace o budzetu

PLAV – Pred­sjed­nik plav­skog par­la­men­ta Izet Ha­dži­mu­šo­vić za da­nas je za­ka­zao pr­vu ovo­go­di­šnju re­dov­nu sjed­ni­cu, na ko­joj je pla­ni­ra­no da se ras­pra­vlja o se­dam ta­ča­ka.
Na­kon pred­lo­ga od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju i ime­no­va­nju čla­no­va stal­nih ti­je­la Skup­šti­ne op­šti­ne, ras­pra­va će se usred­sri­je­di­ti na pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu za te­ku­ću go­di­nu, ko­ji je pro­jek­to­van na iz­nos od 3.253.300 eura, a di­je­li se na ope­ra­tiv­ni dio u iz­no­su od 2.050.300 eura, ka­pi­tal­ni 1.123.000 eura i na stal­nu i te­ku­ću re­zer­vu na po 40.000 eura. Plan ukup­nih in­ve­sti­ci­o­nih ula­ga­nja za 2017. go­di­nu iz sred­sta­va bu­dže­ta Op­šti­ne Plav, sa sred­stvi­ma za ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti, pla­ni­ran je na iz­nos od 1.105.500 eura, dok bi sred­stva Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va, mi­ni­star­sta­va i dr. tre­ba­lo da iz­no­se 2.955.000 eura.Pla­ni­ra­no je da se ras­pra­vlja i o pred­lo­gu od­lu­ke o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u Op­šti­ni Plav, iz­vje­šta­ju o sta­nju ure­đe­nja pro­sto­ra za 2016. go­di­nu, kao i o jed­no­go­di­šnjem pro­gra­mu ure­đe­nja pro­sto­ra op­šti­ne Plav za 2017. go­di­nu.Pred­vi­đe­na su i pi­ta­nja i od­go­vo­ri od­bor­ni­ka.N.V.

Senat ratifikovao Protokol za ulazak Crne Gore u NATO savez

Američki Senat večeras je ratifikovao Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u Ratifikaciju je podržalo 97 senatora dok su republikanci Rend Pol i Majk Li bili protiv. Procedura predviđa da sada svoj potpis na odobrenje Sjedinjenih Američkih Država da Crna Gora postane dio Alijanse treba da stavi američki predsjednik Donald Tramp. Protokol je do sada ratifikovan u 27 parlamenata zemalja članica NATO-a, dok se ubrzo okončanje ratifikacije očekuje i u Španiji. … Opsirnije

KOLUMNA POSVECENA SVOM DAIDZI RAHMETLI HASANU MALJINOM JADADIC

 Autor: Ibrahim Hysenaj Na bolji je Svijet preselio dana 21.marta 2017.godine Hasan Jadadic od oca Mahmuta – Malje i majke Emine rodjene Canovic, u 80 godini zivota. Dzenaza namaz se rahmetliji klanjala ispred dzamije Sabovica u prisustvu velikog broja dzematlija, dok je sahranjen na mezarje Sehovica kod svoje najuze rodbine , roditelja i brace. Rahmetli Hasan Maljin, voljom Uzvisenog Allaha nije imao poroda, dok mu je hanuma preselila ranije, tacnije … Opsirnije

Primjer za pohvalu-Kako treba urediti mezarje svojih najmilijih

 Uredjenje gusinjskog groblja je u zavrsnoj fazi koja ce biti zavrsena ove godine. Novi izgled poslije dvo-godisnjeg izvodjenja radova na njemu poprima jedan novi – bolji utisak i sliku uredjenog groblja na kojemu ce mnogi pozavidjeti. Zavrsna vaza koja ce obuhvatiti postavljanje klupa za sjedenje, elektricne prikljucke, vodu, kolica za transport i jos neke dekorativne elemente zaokruzice u cijelosti uspjesno izvodjenje projekata, koji su zajednicki uradili IZ i Fondacija Gusinje. … Opsirnije

Ruzne navike bacanja otpada na nedozvoljena mjesta i dalje prate pojedine gradjane gusinja.

 

Nasoj redakcija su pristigle slike na kojima se vidi odraz ruznih navika pojedinih nesavjesnih gradjana gusinja koji svoj otpad bacaju i dalje neposredno u blizini gradskog groblja.

Vec nekoliko decenija se “muci muka” oko ciscenja “najosetljivijeg” terena pred ulazom u gradsko groblje u gusinju, na kojem su gradjani navikli da ostavljaju iza sebe gradjevinski materijal i razni otpad, narusavajuci prirodni ambijenat, ugled carsije i njenih gradjana. Lokalna uprava i komunalne sluzbe i ako su pocinioci ovih nereda “javna tanja”, zatvaraju oci i ne rade svoj dio posla, kako bi se pocinioci pronasli, adekvatno sankcionisali i kaznili, sto naravno ukazuje na njihovu neodgovornost i nestrucnost u radu.

Da slika bude jos gora i ruznija, pored otpada vidi se stajsko djubrivo i prazni mrtvacki sanduci koji po svemu sudeci nikome ne smetaju, mirno se posmatraju i zajedno daju izgled ovom dijelu grada kao mjesto za snimanje horor filmova. Predpostavljamo da danas u lokalnoj upravi u gusinju vlada totalna konfuzija, u cijoj je nadleznosti  ciscenje ovog terena i sklanjanje praznih mrtvackih sanduka.

Podsjetimo da je prije neku godinu  jedan gusinjski patriota iz dijaspore sam finansirao sklanjanje otpada pore groblja, kao i da je Fondacija Gusinje utrosila blizu 100,000 dolara za uredjenje groblja ali uprkos ovom humanom trudu i radu pojedini gradjani u gusinju svojim nedolicnom i nesvjesnim ponasanjem i bacanje otpada ne pokazuju ni minimum postovanja prema pomenutim aktivnostima i sredini u kojoj zive.

Gusinje-info.com

RIJEC SMRT NE DOGONI

Autor teksta: Ibrahim HUSEJNOVIC

Jedna je tazbina u Ljugi plavsko-gusinjskoj dobila zeta po volji, jer su svoju kcerku sa zavrsenom srednjom skolom udomili za fakultetski obrazovanog mladica koji je dosta obecavao i bio uzor drugim vrsnjacima u svom okruzenju. Istini za volju i kcerka im je bila marifetna i karakterna osoba koja je kao takva imala puno prosaca i prilika za udaju, jer se svako otima i stremi za onim sto je najbolje, najkvalitetnije i najmoralnije. Kako su im kcerka i zet bili u radnom odnosu, sto je u to doba bilo dosta neuobicajeno da u Ljugi rade oba bracna druga, tazbina se obavezala da ce kcerki i zetu pruziti svaku neophodnu pomoc sto bude bilo u njihovoj moci, sve sa ciljem kako bi sto prije stali na svoje noge i okucili se. Prva prilika za to je bila da cuvaju novorodjence nakon sto bude rodjeno, buduci da im je kcerka vec bila u drugom stanju.

Opsirnije

OPSIRNO: NAJMRAČNIJE ZAVERE ROKFELERA: Virusima hteo da kontoliše svet, povezan sa NAPADOM 11. SEPTEMBRA!

 Kao i za ostatak porodice Rokfeler, i za Dejvida Rokfelera se vezivale su se brojne teorije zavere. Jedna od najpoznatijih je da je aktivno podržavao eugeniku, kao pokušaj da se bolestima  kontroliše broj stanovnika na planeti. Tu je za svog saveznika navodno imao i Bila Gejtsa, kome je i upućena poslednja poruka na tviter nalogu Rokfelera. Dejvid Rokefeler je bio najstariji živi porodice Rokfeler koja dosledno finanasirao eugeniku. Prema pisanju … Opsirnije

U 101. godini preminuo David Rockefeller, milijarder i filantrop!

 

Milijarder i filantrop David Rockefeller preminuo je danas u 101. godini. Član posljednje generacije svjetski poznate porodice umro je mirno, u snu u svom domu u Pocantico Hillsu u New Yorku, potvrdio je njegov glasnogovornik. David je bio šesto dijete Johna D. Rockefellera Jr. i unuk suosnivača kompanije Standard Oil, slavnog Johna D. Rockefellera.

Bio je vrlo moćan i utjecajan čovjek u SAD-u. On je 2015. godine, kako bi obilježio svoj 100. rođendan, poklonio je 404 hektara zemlje nacionalnom parku u Maineu. Prema podacima magazina Forbes, vrijednost njegove imovine je oko dvije milijarde dolara. Prije dvije godine imao je šestu transplantaciju srca, a to je bilo sedmo srce sa kojim je živio od svog rođenja.

On je od 2004. godine bio glava i najstariji živi član porodice Rockefeller koja se smatra najmoćnijom na svijetu.

NIKAD POSJEĆENIJI PLANINARSKI ZIMSKI TABOR NA GREBAJAMA

 Oborili rekord u masovnosti GU­SI­NjE – Na tu­ri­stič­kom iz­le­ti­štu Gre­ba­je kod Gu­si­nja, pro­šlog vi­ken­da, u or­ga­ni­za­ci­ji Pla­ni­nar­skog klu­ba „Vi­so­ko­gor­ci Cr­ne Go­re’’, odr­žan je tra­di­ci­o­nal­ni, osmi po re­du, zim­ski ta­bor, na kom je uče­stvo­va­lo vi­še pla­ni­nar­skih klu­bo­va, sa sto­ti­nak pla­ni­na­ra iz Cr­ne Go­re i re­gi­o­na. Do­ma­ćin ta­bo­ra, kao i pret­hod­nih go­di­na, bio je PK „Rad­nič­ki“ iz Be­o­gra­da či­ji dom „Bran­ko Ko­tla­jić“ u Gre­ba­ja­ma je uvi­jek na uslu­zi tim za­lju­blje­ni­ci­ma pla­ni­ne. Ka­ko … Opsirnije

ZASTO MANJINSKI NARODI U CRNOJ GORI NE UZIVAJU TRETMAN KOJI IM PRIPADA ?!?

Autor: Ibrahim Hysenaj Manjinski narodi u Crnoj Gori ne uzivaju prava koja im pripadaju medjunarodnim Konvencijama i Ustavom, a koja bi uzivali u svakoj iole demokratskoj drzavi Svijeta. Manjine su u svakoj ozbiljnoj drzavi zamisljene kao most prijateljstva izmedju drzave u kojoj manjine zive i drzave cijeg su porijekla. Glavni manjinski narodi u Crnoj Gori su Bosnjaci i Albanci, medjutim korpus njihovih prava je na jednoj nezavidnoj i unizenoj razini, … Opsirnije

Predstavnici Ambasade Crne Gore se susreli sa Izvrsnim odborom Fondacije Gusinje u Njujorku

 Izvrsni odbor Fondacije Gusinje na celu sa novim predsjednikom UO gos.Brahom Radoncicom se sastao sa osobljem Ambasade C.G. u Njujorku. Pocetkom ovog mjeseca u prostorijama generalnog konzulata C.G. u Njujorku je odrzan prijateljski sastanak izmedju Izvrsnog odbora Fondacije Gusinje i Generalnog Konzulata Crne Gore koji je predvodio Ambasaor gos. Zeljko Stamatovic, novi zamjenik doskorasnjeg gos. Zorana Jankovica. U prijateljskom razgovoru predstavnici obje strane su razmijenili misljenja i izrazili spremnost za … Opsirnije

NE CEKAJMO DA O NAMA PISU DRUGI, JER SVRAB TUDJA RUKA POCESAT NE MOZE

Autor: Ibrahim HUSEJNOVIC

Pisana je rijec vazna kao sto je vazan hljeb nasusni. Sve nekako ostavljamo od sutrisa do sutrisa, pa i ono sto se moze odraditi zanemarujemo i cekamo da nam neko drugi napise o nama. A davno je receno da tudja ruka svrab ne cese. Ili, ako drugom prepustimo da se o nama izjasnjava, onda to ne bude onako kako treba i objektivno, vac sa puno subjektivnosti i sa vidjenjem iz ugla te osobe koja je o nama pisala.

Osjecam za potrebu da se opisu neki posebni likovi iz drevne Ljuge plavskogusinjske, specificna desavanja i dogodovstine iz nje, ko to moze bolje nego mi sami. Jedan mi brat u Islamu, citajuci moje tekstove preko drustvenih mreza, onako u povjerenju i bez zelje da me bilo sta povrijedi, kaze da jesu dobri ali ne i idealni, a ja mu se zahvaljujem i molim ga da ne ocekuje od mene nesto nevjerovatno i nemoguce. Velim ja njemu da jesam po struci pravnik kao sto je bio i Arbert Kami, te da bih voleo da su moja stiva pitka i britka kao Kamijevo stivo “Stranac” za koje je dobio Nobelovu nagradu i koje se moze procitati za samo jedno popodne ako mu se siktilje pridje. Predmet nase paznje trebaju biti lijepi adeti i maniri ljudi drevne Ljuge plavskogusinjske, kao i potreba da se sve to pretoci u price koje nose poruke i pouke.

Opsirnije

Održana sjednica Skupštine opštine Gusinje

IZABRANI ODBOR Nakon prihvatanje ostavke odbornika OO DPS-a Srđana Pavićevića i verifikacije mandata odborniku Adelu Damjanoviću, koji ga nasleđuje na toj tužnosti kao sledeći po redosledu sa te odborničke liste, utvrđena je prisutnost odbornika, nakon čega je riječ dadena odborniku i predsjedniku PzG Rusminu Laličiću, prigovorio je da odbori, i ako je to prošlo kroz stari Savjet, nijesu predloženi u skladu sa Statutom SO Gusinje –proporcionalno broju odbornika u SO, … Opsirnije

Uredjenja gradskih zelenih površina i lokacija

GUSINJSKI OSNOVCI OČISTILI STARU PIJACU GUSINJE – Veoma toplo vrijeme izmamilo je ljubitelje pirode da pokrenu akije čišćenja i uredjenja gradskih zelenih površina i lokacija u užem gradskom jezgru u Gusinju. Medju njima, prvi su organizovali akciju učenici Osnovne škole „Džafer Nikočević“ u Gusinju u okviru plan i programa pod nazivom „Vrijednosti prostora“ i očistili lokaciju stare gradske pijace u Gusinju. Nastavnica Remzija Kojić, koordinatorka akcije je kazala , da … Opsirnije

U srijedu u Gusinju

SJEDNICA GUSINJSKOG PARLAMENTA GUSINJE – Predsjednik Skupštine opštine Gusinje, Dženadin Radončić, sazvao je za 15.mart ove godine (u srijedu) sjednicu Skupštine opštine Gusinje na kojoj će guinjski odbornici razmatrati desetak tačaka dnevnog reda. Lokalni gusinjski parlament razmotriće deset odluka o izboru Odbora za lokalnu samoupravu, prijedlog odluke o izboru Odbora za stambeno-komunalnu oblast, zaštitu životne sredine, razvoj, privredu i finansije, Odbora za društvene djelatnosti, izbora savjeta za praćenje otvarivanja ustava … Opsirnije

Dokumentarna Emisija: Nadira – Žrtva dvije ljubavi

 

Kakva se cijena plaća kada čovjek nije spreman da se odrekne svojih uvjerenja? Pogledajte priču o Nadiri Đurković Muminovic.

Nadira Djurkovic-Muminovic je istaknuta revolucionarka i aktivistkinja iz naseg kraja u Narodno-oslobodilackom ratu a kasnije zrtva rezolucije infor-biroa. Njeni uspjesni rad i znacajne aktivnosti koje je obavljala tokom rata kao i njeno stradanje i golgote koje je prezivjela, je vrijedno pogledati i znati.

Zene proslavile 8Mart u Njujorku

 Njujork – Nekoliko stotina zena se okupilo 9 Marta u Njujorku kako bi proslavile svoj praznik 8Mart. Svecanost je uprilicena u poznatom restoranu “Riccardo’s” u organizaciji Dzaka Radoncic-a i voditeljice programa Kumrije Koljenovic. Nekoliko stotina zena je uzivalo u veseloj atmosferi bez svoje jace polovine,za koje je priredjena vecera, pice i muzicka iznenadjenja vrsnih pjevaca. Voditeljica programa je u uvodnom dijelu naglasila znacaj 8 marta i izrecitovala nekoliko stihova iz … Opsirnije

Haris Koljenovic – maratonac iz Gusinja nastavlja da nize uspjehe

 IZDRZAO DO KRAJA I OSVOJIO DRUGO MJESTO Ko drugi do Haris Koljenovic zvani “Maratonac” iz Gusinja je medju onima koji su izdrzali smrzavajucu temperaturu na takmicenju u Polu-maratonu u Njujorku i tako pretrceci 21 km i 200m, osvajajuci drugo mjesto medju dvije hiljade takmicara.  U Nujorku je odrzan NYCRUNS “Frozen Penguin” Half Marathon ili “Smrznuti Pingvin” Polu-Maraton duzine 21,200m  na kojemu su se takmicili 2,000 takmicara a medju kojima je … Opsirnije

Javni poziv Ministarstva poljoprivrede

 PODRŠKA PLANINSKIM KATUNIMA GUSINJE – Ministarstvo poljoprivrede objavilo je prije dv dana javni poziv za dodjelu podrške investicijama  u adaptaciji planinskih katuna. -Kroz ovaj javni poziv poljoprivredni proizvodjači imaju mogućnost da ostvare podršku za investicije u adaptacije koliba na planinskim katunima, kao i regulisanje vodosnabdijevanja na okolnim planinama Boru Radončića, Boru Koljenovića, Bjeliču, Bradi Vezirovoj, Popadiji, Volušnici, Trojanu, Lazama Mrkulića, Lipovici, Zeletinu, Čardaku i drugim planinama, kao i regulisanju vodosnabdijevanja, … Opsirnije

Javna rasprva o budžetu opštine Gusinje

 BUDŽET 1.167.370 EURA GUSINJE –  U Gusinju je održana javna rasprava na Nacrt budžeta za opštinu Gusinje u tekućoj godini, čiji je ukupan iznos  predvidjen na 1.167,370 eura. Primici kao operativni dio iznose 818.170 eura, kapitalni dio je 322.200 eura.  Tekuća i stalna rezerva su 10, odnosno 17.000 eura. Rakib Radončić, sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije opštine Gusinje, objašnjava da realizacija budžeta ne zavisi samo od lokalne uprave. … Opsirnije

EKOLOZI UPOZORAVAJU NA ŠTETE OD PROLJEĆNJEG PALJENJA BAŠTA, LIVADA I PAŠNJAKA

  POŽARI UNIŠTAVAJU VOĆE, LJEKOBILJE I ŠUMSKO VOĆE GUSINJE – Ekolozi, ljubitelji prirode i mnoge druge nevladine organizacije upozoravaju ovih dana  na štetnost proljećnjeg paljenja nepokošenih livada i pašnjaka naglašavajući da na taj način gradjani uništavaju prirodu , prvenstveno zemljište, floru i faunu, rijetko ljekovito, aromatično i medicinsko bilje. Posebno ekolozi upozoravaju da s ovakvim ponašanjem prema prirodi onemogućava da se time na tim površinama i po nekoliko decenija ne … Opsirnije

U NEW YORKU NA GENERALNOJ PREMIJERI FILMA „BOŠNJACI – GENOCID U KONTINUITETU“ autora Avde Huseinovica (video)

 U New Yorku, u Bošnjačkom islamskom kulturnom centru na Richmond Hillu, u nedjelju večer (5.mart), u organizaciji Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije (BANA) i u sradnji sa Odborom Islamske zajednice Plav-Gusinje, obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 104 godine od javnog strijeljanja 12 plavskih prvaka (5.mart 1913.), u vremenu genocida nad Bošnjacima i Albancima u Plavu i Gusinju 1912. – 1913. Također, održana je generalna premijera dokumentarnog filma „Bošnjaci – … Opsirnije

Bruno Selimaj iz Gusinja -potvrdjena legenda Njujorkskog ugostiteljstva

 Bruno Selimaj je rođen i odrastao u malom selu Vusanju na albanskoj / crnogorskoj granici  i počeo svoj život kao obican poljoprivrednik.Kao odrasli momak sa 18 godina uz dogovor sa svijim roditeljima  krenuo je na put u Ameriku u potrazi za novim životom. Po dolasku u Americi početkom 1970-ih, i bez ikakvog znanja engleskog jezika, on je ubedio bliskog prijatelja da mu obezbedi posao u čuvenom Nani restoranu u Njujorku. … Opsirnije

Njujorcanin odbio da skine pantalone

 

“Ide maca oko tebe. A ON ne da hlače i tačka”!

Njujork – Poznata srbijanska pjevacica Jelena Karleusa se predstavila svojim fanovima na koncertu u Njujorku i u jos nekoliko gradova Amerike. Kako se govori U Njujorku je bila fantasticna atmosfera u prepunoj dvorani na Astoriji. Karleusa je poznata po svom izazovnom stilu odijevanja i izvarednom performansu za svoje obozavaoce. Medjutim jedna od njenih uobicajenih tacaka u svojem nastupu moze se reci,  da nije bila uspjesna i ocekivana. Rijec je o pjesmi “Ide maca oko tebe”.

Naime momak iz Njujorka kojeg je odabrala za kanidata izvodjenja svoje tacke dodirujuci, oblijetale su ga tri izazovne plavuse gdje je trebao zavrsiti pred publikom samo u gacama, a sto je on odbio da uradi. Momak je na kraju neuspjele tacke takodje naglasio da je ozenjen i da je njegova zena u publici, sto je pjevacicu i prisutne iznenadilo. Na FB se pojavio naslov Ide maca oko tebe.A ON ne da hlače i tačka!

Pogledajte video kako je to izgledalo.

Ne-odgovornost opstine placaju gradjani Gusinja

 

Njujork – Ambijenat za stvaranje uslova za investicione projekte u gusinju jos uvijek su mrtvo slovo na papiru, kao i dekorativni dio, koji u svojim govorima i medijskim intervijuima koriste najodgovorniji subjekti u opstini Gusinje. Mnogi ce reci da je slicno stanje i u ostalim opstinama u Crnoj Gori i sto nosi neku (nazalost) tezinu, ali da su sami celnici u opstini Gusinje najodgovorniji za takvo stanje je nesto za pravu osudu i kritiku. Paradoksalno je, ne samo da nijesu u mogucnosti stvoriti uslove za ulazak stranog kapitala, vec svojim (ne) postupcima ili (ne)potezima smisljemo odvracaju potecijalne investitore, kako one u svojstvu pojedinaca tako one u svojstvu organizacija. Slavlje gradjana gusinja u zavicaju i dijaspori koja su se desavala u vremenu povratka statusa opstine nam govore, da se ovakav nacin rada lokalnih vlasti nije ocekivao i da se njihovo povjerenje iznevjerilo.

Svi smo danas svjesni da je Gusinje poslije dobijanja statusa opstine u jos kriticnijoj situaciji nego prije i da su lokalne politike napravile jaz izmedju zavicaja i dijaspore kao jednog od najvecih oslonaca gusinja i potencijalnog ulagaca.

Analizirajuci strukturu i situacije na tertenu, dijaspora najvecim dijelom u Njujorku se pribojavala abijenta u kojem bi visepartijski politicki sistem u zavicaju doveo do ovakvog stanja, pa je i blagovremeno reagovala i pripremila svoj plan za nesmetano funkcionisanje opstinske administracije i za prevazilazenje problema u kojima se danas nalazi.

Opsirnije

Proslava Dana zena 8. Mart u Njujorku

 

Detalj sa proslave iz predhodnih godina

Desetogodisnji Jubilej proslave 8. Marta koji vazi za najmasovnije okupljanje zena u toku poslednjih 10 godina u dijaspori, odrzace se 11. Marta u Njujorku u orgnizaciji Dzaka Radoncica i voditeljice programa Kumrije Koljenovic.

Kada se prije deset godina pocelo sa ovom manifestacijom u Njujorku broj okupljenih pripadnica ljepseg pola je brojao izmedju 200-300 osoba, medjutim iz godine u godinu ovaj broj se duplirao, privlaceci i zene iz drugih krajeva.

Opsirnije

AMERIČKI PROFESOR PITA EVROPU: DA LI JE RADOVAN KARADŽIĆ KRŠĆANSKI TERORISTA?

Američki profesor u Švedskoj u ovom tekstu ukazuje na licemjeran odnos Evrope, ali i cijelog svijeta posebno medija prema zločinima Srba u Bosni i Hercegovni i potpunog izostanka termina “kršćanski terorizam” što je u svojoj suštini bio genocid nad Bošnjacima. … Radovan Karadžić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici 1995. godine, i osuđen na 40 godina zatvorske kazne. To vam je Radovan Karadžić: lider bosanskih Srba, političar iz reda … Opsirnije

“Prijatelj Suljo i Nazif”

 

Ovaj video ce vas sigurno nasmijati.

MJESTO DJE SE DOMUZ TRAVA IJE

Autor: Ibrahim Husejnovic -Prije dolaska Osmanlija na prostoru Plavsko- Gusinske Ljuge nije bilo Islama na ovom podrucju, pa samim tim ni dzamija u kojima bi se izucavala Allahova vjera i Allahov zakon. Za potrebe turskih nizama tj. turskih vojnika koji su cuvali novoosvojene teritorije pocele su se praviti dzamije, kako bi mogli da klanjaju dnevne namaze. Nizami su bili zaprepasceni stanjem i halom u kojem se nalazilo domicilno stanovnistvo plavsko-gusinjske … Opsirnije

Fondacija “Gusinje” je izabrala novo rukovodstvo (spisak clanova)

 

BRAHO RADONCIC
Predsjednik UO Fondacije Gusinje

Braho Radoncic ce biti novi predsjednik UO Fondacije “Gusinje”

Braho Radoncic je rodjen u Gusinju u uglednoj familiji iz Dosudja, prije odlaska u SAD je sa svojom porodicom zivio i radio u Tivat. Otac je poznatog rukometasa Damira Radoncica a djed nadaleko poznatog mladog kosarkasa Dina Radoncica. Jedan je od najvecih aktivista u nasoj zajednici u Njujorku. Obavljao je razlicite funkcije u udruzenjima i organizacijama koje su bitisale u Njujorku sve do pristupanja u humanitarnu organizaciju Fondaciju “Gusinje”. Sa sobom nosi dugogodisnje iskustvo u radu organizacije i odlican je poznavalac prilika u drustvu. Jedan je od osnivaca Fondacije “Gusinje” i u istoj je jedan od glavnih stubova organizacije. Desetogodisnje djelovanje u Fondaciji “Gusinje” je ostavilo za njim mnogo predloga i ideja kao i rada, sto je svakako velikim dijelom  ucinilo ovu organizaciju jos vise prepoznatljivom u nasoj dijaspori i zavicaju.  

Opsirnije

Plavski Crveni krst počeo raspodjelu pomoći koju je uputila porodica Glendža

  NAMIRNICE ZA 60 PORODICA GUSINJE – Plavska opštinska organizacija Crvenog krsta dobila je od Crvenog krsta iz Podgorice donaciju u vidu osnovnih životnih namirnica za 60 porodica koje su najugroženije i nalaze u stanju socijalne potrebe. Paketi sadrže brašno, pasulj, tjestenine u ulju, higijenska sredstva – deterdžent za veš, tečnost za sudje i šampon. Kako je kazala sekretarka plavskog Crvenog krsta Elvira Mulić, Crveni krst Crne Gore je dobio … Opsirnije

Poljoprivrednim poizvodjačima upućen javni poziv za projekat IPARD LAJK 2,2

 BESPOVRATNA PODRŠKA 50 ODSTO INVESTICIJE GUSINJE – Ministarstvo poljoprivrede uputilo je jvni poziv poljoprivrednim proizvodjačima za dodjelu bespovratne podrške kroz projekat IPARD LAJK 2,2. Tiječ je o programu kojim je obezbijedjeno 2,8 miliona eura bespovratne pomoći –podrške za područje Crne Gore, a minimalna vrijednost investicije kreće se od 15.000 do 250.000 eura. Cilj podrške kroz ovaj projekat jeste jačanje ektora proizvodnje hrane u Crnoj Gori. Iznos bespovratne podrške  za ovaj … Opsirnije

Tri godine od dobijanja opstine Gusinje (Video)

 

INTUZIJAZAM KOJI GUBI NADU

 Njujork- Prije tri godine Gusinje je postalo opstina. Kako u gusinju tako u dijaspori slavlju nije bilo kraja, jer se ostvario visedecenijski san gradjana gusinja. Ipak intuzijazam i ocekivanja onih koji su se nadali i radili na ostvarivanju ovog sna, danas su se pokazali kao previse ambiciozni i polako gube nadu. Aktivnosti i zelje Gusinjske dijaspore da Gusinje krene putem razvoja i prosperiteta naisla je na opste nerazumijevanje i odbojnost politickih subjekata koje je rezultiralo vec tri godine ne-funkcionisanje opstinske administracije. Sistem u kojem partijski predstavnici posmatraju prevenstveno sa strane pozicioniranja sopstvenih interesa ostavili su gradjane Gusinja da traze svoju alternativu tj. kontiuniranom iseljavanju i potrazi za boljim zivotom u drugim drzavama svijeta. U gusinju se stanje ne poboljsava – ocekivanja se neostvaruju. “Nista neobicno za taj dio svijeta”.

Video snimak koji objavljujemo ce nas podsjetiti na sav taj intuzijazam i nadu, kao i emotivni govor predstavnika Fondacije “Gusinje” povodom proslave opstine Gusinje u Njujorku.

Muslimani pomažu obnovu jevrejskog groblja u Missouriju

 

Brojni američki građani smatraju da je predsjednik Donald Trump krivac za porast zločina iz mržnje koji su, uz ostalo, doveli do oskvrnuća židovskih groblja u Sant Louisu u saveznoj državi Missouri. Američki muslimani, za obnovu su prikupili više od 120 hiljada dolara. No mnogi strahuju da će teže biti popraviti duboke rasne podjele u toj zajednici. 

Vratili se s trofejima

NA „ĐETIĆ LIGI 2017”. SJEVERNE REGIJE PLAVSKI DJEČACI OSTVARILI ZNAČAJAN USPJEH PLAV – I ove go­di­ne, kao svih pret­hod­nih, mla­đe ge­ne­ra­ci­je FK „Je­ze­ro” (2005., 2006., 2007.  i 2008./09.) uče­stvo­va­le su na tur­ni­ru „Đe­tić li­ga 2017” Sje­ver­ne re­gi­je Cr­ne Go­re, odr­ža­nom mi­nu­log vi­ken­da u Be­ra­na­ma i ostva­ri­li su zna­ča­jan uspjeh. Me­đu oko 300 dje­ča­ka, ge­ne­ra­ci­je 2007. i 2006. osvo­ji­le su pr­vo mje­sto, a dru­go je za­u­ze­la ge­ne­ra­ci­ja 2005. go­di­šte. Na tur­ni­ru je … Opsirnije

FORMULA ISPRAVNOG ZIVOTA I RADA

Autor: Ibrahim Hysenajovic Vrijeme je novac i valja ga iskoristiti na pravi nacin. Mnogi su pokusavali da ubijaju vrijeme, da leskare i da ga trose na jedan neprimjeren nacin. Rezultat toga je uvijek bio da je vrijeme te i takve ubijalo, umjesto oni njega da ubiju. Mnogi dunjalucko vrijeme svoje mladosti provedu u bahatosti, neradu, lenjstini i cemu sve ne slicnom, a to im se obije o glavu tako brzo … Opsirnije

Obavjestenje za javnost – Fondacija “Gusinje” bira novo rukovodstvo

 

ZAKAZANA IZBORNA SKUPSTNA FONDACIJE “GUSINJE”

Njujork- Humanitarna organizacija Fondacija”Gusinje” sa sjedistem u Njujorku u skladu sa pravilnikom rada organizacije ce Februara 25-og tekuce godine odrzati Izbornu skupstinu na kojoj ce se birati novo rukovodstvo. U saopstenju F.G. se navodi da ce se na glasackim listicima birati novi: Predsjednik, Podpredsjednik, Sekretar, Administrator, Blagajnik, Pomocnik blagajnika, Koordinator za zavicaj, Koordinator odbora za omladinu, sport i kulturu, Koordinator odbora za humanitarno-socijalnu djelatnost i Koordinator za informativno-uredjivacku djelatonost. Pozivaju se clanovi i donatori koji zele participirati u rukovodjenju organizacije da prisustvuju izbornoj skupstini u Subotu  25. Februara u prostorijama Fondacije Gusinje.

Opsirnije