Glavna→Author Admin1 - Page 10 1 2 8 9 10 11 Log in

Odrzana redovna Skupstina Fondacije “Gusinje” – izvjestaj sa Skupstine

    Fondacija “Gusinje” je odrzala svoju redovnu Skupstinu za 2016god. 20. Marta u Njujorku u prostorijama Fondacije “Gusinje”. Skupstini je prisustvovalo cetrdesetak clanova i donatora. Oni su se blize  upoznali sa nacinom poslovanja i planovima Fondacije “Gusinje”. Prisutnima je blagajnik Esko Omeragic predocio financijski izvjestaj za proslu godinu i detaljno objasnio prihode i rashode za 2016 godinu. Clanovi su ocijenili da je Fondacija “Gusinje” 2016 god. veoma uspjesno poslovala … Opsirnije

U GUSINJU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU OPŠTINSKE KASE ZA 2016

GU­SI­NjE – U su­sret sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne u Gu­si­nju je odr­ža­na jav­na ras­pra­va o Na­cr­ti od­lu­ke o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu. Pred­lo­že­no je da bu­džet Op­šti­ne Gu­si­nje bu­de 866.010 eura, od če­ga je za te­ku­će iz­dat­ke pred­vi­đe­no 512.660 eura, tran­sfe­re 69.500, ka­pi­tal­ne iz­dat­ke 256.850, te­ku­ću bu­džet­sku re­zer­vu 10.000 i stal­nu bu­džet­sku re­zer­vu 17.000 eura. Di­rek­tor Di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je Šem­so Ja­ro­vić is­ta­kao je da je uku­pan ka­pi­tal­ni bu­džet pla­ni­ran na mi­li­on … Opsirnije

Džaba sve kad nema otkupa-Dan

 PLAV/GU­SI­NjE – Mi­ni­str­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, u skla­du s agro­bu­dže­tom za 2016. go­di­nu i pra­te­ćim bu­džet­skim li­ni­ja­ma, ob­ja­vi­lo je jav­ni po­ziv za una­pre­đe­nje stoč­nog fon­da, ra­tar­stva, vo­ćar­stva i pče­lar­stva. Pred­stav­ni­ci mi­ni­star­stva Mi­loš Ku­so­vac i Amra Ša­ba­no­vić, na sa­stan­ci­ma u Pla­vu i Gu­si­nju, po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma su po­ja­sni­li da svi ko­ri­sni­ci po­dr­ške mo­ra­ju bi­ti re­gi­stro­va­ni u Re­gi­stru po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va, u skla­du s pra­vil­ni­kom o toj pro­ble­ma­ti­ci. Ku­so­vac je na­gla­sio da kri­te­ri­ju­mi za … Opsirnije

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja boravili u Plavu i Gusinju

 OTKUP VIŠKOVA PROIZVODA I JAGNJADI NAJVEĆI PROBLEM Plav/Gusinje – Ministrstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu s Agrobudžetom za 2016.godinu i pratećim budžetskim linijama, objavilo Javni poziv za unapredjenje stočnog fonda, ratarstva, voćarstva i pčelarstva. Svi korisnici podrške – prije sveg moraju biti registrovani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vodjenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, poručili su dana predstavnici Ministarstva poljoprivrede i … Opsirnije

Fondacija Gusinje zakazala redovnu godisnju Skupstinu

  Njujork- Fondacija Gusinje iz Njujorka ce odrzati redovnu Skupstinu u Njujorku u Nedjelju 20. Marta na kojoj ce biti rijeci izmedju ostalog o daljim aktivnostima i projektima. Fondacija Gusinje je osnovana 2006god. u Njujorku i do sada je ostvarila vidljive rezultate u svojem zavicaju i dijaspori. Pored mnogih aktivnosti na polju infrastrukture, kulturnih, humanitarnih, sportskih i dr. aktivnosti, uredila je i gradsko groblje u rodnom mjestu . Inace Fondacija Gusinje je takodje … Opsirnije

Prva ženska posada aviokompanije Royal Brunei Airlines sletjela je u Saudijsku Arabiju – gdje ženama nije dozvoljeno ni da voze.

 Prva ikada potpuno ženska posada ove aviokompanije upravljala je letom iz Bruneja do Jeddaha u Saudijskoj Arabiji. Posada se spustila u zemlju gdje ženama još uvijek nije dozovoljeno ni da voze auto, te je to bio ogroman korak za aviokompaniju. Kako bi proslavile dan državnosti Bruneja, kapetan Sharifah Czarena Surainy i prve više oficirke Nadiah Khashiem i Sariana Nordin But letjele su avionom BI081 iz zemlje Bliskog istoka 23. februara. … Opsirnije

Planinarski pohodi na sniježnim Prokletijama

 SVAKODNEVNE LAVINE OMETALE PLANINARSKI POHOD NA VRHOVIMA Gusinje – I ove godine, iskusni beogradski planinari iz PD „Radnički“ i „Železničar“ nastavili su dugogodišnju tradiciju boravka na Prokletijama u zimskom periodu. Iako je snijeg na ovim surovim planinama i dalje veoma visok i ima ga u izobilju, oni najhrabriji su organizovali pohode i uspon na nekoliko vrhova Prokletija. Evlijan Bektešević, domar beogradkog plninarskog doma „Branko Kotlajić“, koji se nalazi u dolini … Opsirnije

Al Hot dobio veliko priznanje na 2016 NYC Soccer Gala

 NYC Soccer Gala je formirana prije nekoliko godina I u njenom sastavu su svi Fudbalski programi Divizije 1 NYC i koji imaju bogatu istoriju Fudbala New Yorka I okoline. Listu nagradjenih mozete pogledati na sledecem linku: http://www.nycsoccergala.com/honorees.html Al je sin Avda I Have Hot , fudbalski uzor bio mu je amidza Jazo Hot koji vazi za jednog od najboljih fudbalera koji je ikada izasao iz Gusinja i koji je igrao … Opsirnije

NEISKORIŠĆENO RUDNO BOGATSTVO GUSINJA

I pored dva rudnika zlata narod siromašanU listu „Pravda“, iz avgusta 1936. godine, navedeno je da je područje Gusinja veoma bogato rudnim blagom, ali da to bogatstvo leži neiskorišćeno zbog njegove saobraćajne izolovanosti U Prostornom planu Crne Gore do 2020. godine navodi se da na području Plava i Gusinja postoje ležišta mineralnih sirovina, ali je na stručnjacima da ocijene da li treba zainteresovati investitore za istraživanja na tom polju – … Opsirnije

 Ismet Cekic je rodjen 1947, godine u Gusinju. Osnovnu skolu je zavrsio u rodnom mjestu, a srednju umjetnicku skolu u Peci. Nesto kasanije je zavrsio Visu pedagosku skolu a zatim i Likovnu akademiju u Pristini. Radio je  kao prosvetni radnik u Novom Pazaru. Nakon Novog Pazara poceo je da radi u Gusinju grje zivi i stvara svoja likovna djela. Od 1976. godine zivi i radi u Gusinju. Izolovanost od mnogih … Opsirnije

Radončić: Lokalni izbori jedini način da Gusinje prevaziđe probleme

 Lokalni izbori, koje bi trebalo organizovati istovremeno sa parlamentarnim, jedini su način za prevazilaženje neodržive situacije u kojoj se Gusinje nalazi, a nesposobnost političkih partija koje su zastupljene u lokalnom parlamentu da skoro 11 mjeseci postignu dogovor, pretvorilo je građane Gusinja u taoce nimalo prijatne socioekonomske realnosti, smatra predsjednik Socijaldemokrata u ovoj opštini Džeko Radoncic. “Činjenice da se lokalna skupština nijednom nije sastala u pomenutom periodu, kao i najave pojedinih partija … Opsirnije

Izgradite azil za pse u Plavu i Gusinju

  Na Facebook stranici Društva za zaštitu životinja Kuki svakodnevno se mogu pronaći fotografije otrovanih pasa i mačaka u Plavu i Gusinju, koji su pored toga neuhranjenih i bolesni, pa je nevladina organizacija sPas apelovala na nadležne da pokušaju da riješe problem napuštenih životinja, a jedno od rješenja je i izgradnja azila. Kako su podsjetili, svaka lokalna samouprava bila je dužna da obezbijedi azil još 2012. godine. “Osim izgradnje azila, … Opsirnije

Šešelj zapalio zastave EU i NATO

 Haški optuženik, predsjednik Srpske radikalne stranke SRS Vojislav Šešelj zapalio je danas zastave Evropske unije i NATO ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu gdje se okupilo nekoliko desetina njegovih pristalica, prenose ag “Ja sam došao u sud, ali sudije nema”, rekao je Šešelj kome je prvobitno bilo zakazano saslušanje pred sudijom za prethodni postupak, ali je otkazano. Šešelj je, obraćajući se svojim pristalicama, rekao da mu je upravo rečeno da … Opsirnije

Preminuo Dragan Nikolić

 Dragan Gaga Nikolić preminuo je danas u 72. godini života poslije duge borbe, od teške i opake bolesti, pišu mediji. Velikan srpskog glumišta se dugo borio sa problemima sa debelim crijevom. Dragan i njegova supruga Milena Dravić su se upoznali 1972. godine kada su zajedno vodili šou program “Obraz uz obraz” i na jednoj pauzi između snimanja, 31. decembra, otišli su u opštini da se vjenčaju.Milena je do posljednjeg dana … Opsirnije

Biografija Huseina Basica – najpoznatiji pisci iz Plavo-gusinjskog kraja

   Rođen je 1938. godine u Brezovicama, opština Plav, Crna Gora. Završio je Filozofski fakultet. Duže vremena radio je kao gimnazijski profesor i u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i kulturu Crne Gore. Piše poeziju i prozu. Bavi se prikupljanjem, istraživanjem, proučavanjem i objavljivanjem usmene književnosti Bošnjaka/Muslimana u Crnoj Gori i Srbiji. Pokretač je i prvi urednik časopisa “ALMANAH”. Njegov roman “Tuđe gnijezdo” uvršten je u programe lektire za srednje škole, … Opsirnije

 

MJEŠTANI GORNJEG VUSANJA KUBURE S BROJNIM PROBLEMIMA

  Život je ovdje dosta težak, ovo je planinsko mjesto, udaljeno od Gusinja oko šest kilometara, tako da smo prepušteni sami sebi, ali se organizujemo i snalazimo kako možemo i umijemo, kazao je Keljmend Ahmetaj GU­SI­NjE – Mje­šta­ni Gor­njeg Vu­sa­nja su­o­ča­va­ju se ovih zim­skih da­na s broj­nim pro­ble­mi­ma…Uglav­nom ne­vo­lje rje­ša­va­ju sospstve­nim sna­ga­ma, ma­da je i Op­šti­na u ne­ko­li­ko na­vra­ta in­ter­ve­ni­sa­la… Pod­ruč­no odje­lje­nje OŠ „Dža­fer Ni­ko­če­vić“ iz Gu­si­nja po­ha­đa de­set uče­ni­ka, … Opsirnije

HRIDSKO JEZERO KOD PLAVA – LEGENDA O NJEMU JEZERO SREĆE

 Plav – Mnogi su putopisci zapisali da je Hridsko jezero jedno od najljepših u Evropi. Toliko je lijepo da se vjeruje da su ga stvorili bogovi i podarili šumskim vilama da u njemu uživaju. Kada su ga ljudi otkrili , vile su morle da odu, a bogovi su od tuge i bijesa osuli munje i gromove po okolnim planinama  i proklevši ih, pretvorili u goli krš. Od tada se planine … Opsirnije

Naša posla

 FUDBALSKE TALENTE IZ PLAVSKO-GUSINJSKOG KRAJA NIKO NEĆE ! Iako se radi o urodjenim fudbalskim talentima, desetine mladih fudbalera tavori u ovdašnjim klubovima – Iako su Plav, Gusinje i Murino, godinama pravi rasadnici veoma talentovanih mladih fudbalera, za to niko ne mari, jer nemaju svoje „menadžere“, „debele veze“ i nijesu „tatini sinovi“ da bi prešli u neki veliki klub. -Žalosno je i velika je to nepravda, kada se zna koliko je … Opsirnije

 

Fero Radoncic – ministar je došao na pravo mjesto

 STOČAR ZUFER REDŽEMATOVIĆ, KOGA JE NEDAVNO POSJETIO PETAR IVANOVIĆ, NE RAZUMIJE SUJETU KOMŠIJA Redžematović kaže da ovo nije prvi ministar koji je bio kod njega već da su dolazili i Simović i Milošević, uvijek pred izbore, i da su obećavali proboj puta do katuna što je uradio i Ivanović u kojeg se nada da će obećanje ispuniti GU­SI­NjE –Je­dan od pri­zna­ti­jih sto­ča­ra na pro­sto­ru gu­sinj­ske op­šti­ne Zu­fer Re­dže­ma­to­vić, po­zna­ti­ji kao … Opsirnije

Kratka biografija Zuvdije Hodzica

 Osnivac “Almanaha” i clan redakcije Zuvdija Hodzic rodjen je 1944. godine u GUSINJU. Osnovnu skolu je ucio u Gusinju, Peci i Plavu, gimnaziju u Ivangradu. Studirao na Pedagoskoj akademiji u Niksicu, a zatim u Pristini, gdje je zavrsio Filoloski fakultet. Od 1962. zivi u Titogradu ( Podgorici ). Bio je novinar »Titogradske tribine«, saradnik Doma omladine »Budo Tomovic«, novinar i urednik »Titovog pionira«, zatim urednik INDOK – Centra, »Tribine«, predsjednik Skupstine … Opsirnije

Opstina i Fondacija Gusinje razmatraju plan uredjenja carsije

   Predsjednica opstine Gusinje vratila je odgovor UOFG za prijedlog uredjenja carsije, izmnjenu vodovodne i kanalizacione mreze u Gusinju.  Prema izvoru Fondacije Gusinje UO  bi obezbijedio financijske troskove za ovaj projekat.Predsjednica opstine Gusinje Anela Cekic je izrazila pozitivan stav na prijedlog FG U toku su kontakti i dogovori za razradu dokumentacije kako bi se zapocelo sa ovim projektom sto prije navodi se na stranici Fondacije Gusinje. … Opsirnije

 

Pred očima ljubitelja prirode postepeno nestaje dragulj prirode izmedju Prokletija i Visitora

  PLAVSKO JEZERO „JEDU“ PIJESAK I ŠAŠ Plav – Prelijepo ledničko jezero, koje se ugnijezdilo izmedju Prokletija i Visitora, i u najbolja vremena turizma u ovom kraju, prije pet decenija, nasvoje obale privlačilo  je više turista nego Budva, polako nestaje. Površina Plavskog jezera smanjena je za deset odsto u proteklih četrdeset godina. Prema istraživanjima sedamdesetih godina prošlog vijeka , površina jezera je iznosila 199 hektara, dok po mjerenjima iz 2009.godine … Opsirnije

Plavo-gusinjska jela: Neodoljiva trpeza koju ćete poželjeti da probate odmah!

 Crnogorska kuhinja je već svima dobro poznata, pa i brojnim turistima, kojih je u našoj zemlji sve više i više. Ovog puta ćemo vam predstaviti neke od specijaliteta plavske kuhinje, koju na neki način i nije potrebno toliko predstavljati, jer fotografije govore više od riječi… Ako ste ljubitelj slatkiša, morate probati tufahije, koje zaista imaju čudesan ukus! Za njih su vam potrebne jabuke i orasi, kao glavni sastojci, kao i … Opsirnije

Srbija zvala Dina Radončića

 Radončić se još nije izjašnjavao o tome za koju bi reprezentaciju mogao da nastupa, a nedavno se pojavila spekulacija da će ga selektor Crne Gore Bogdan Tanjević zvati na okupljanje našeg seniorskog tima za kvalifikacije za Eurobasket Dino Radončić je jedan od najtalentovanijih evropskih košarkaša, sa 17 godina već je igrao za prvi tim Reala, a potencijalni je reprezentativac Crne Gore. Radončić je, međutim, danas dobio poziv za omladinsku selekciju … Opsirnije

TV Pink večeras emituje specijalni program u znak sećanja na internet zvijezdu Ekrema Jevrica

 U znak sećanja na internet zvezdu večeras će biti emitovana specijalna emisija. Internet zvezda i rijaliti učesnik, Ekrem Jevrić, poznatiji kao Gospoda, juče je iznenada, usled srčanog udara, preminuo u Njujorku, u 55. godini života. Sahrana će biti održana sutra na “Vašingtonskom groblju” na Long Islandu-u. Vest o njegovoj smrti potresla je javnost i brojne poznate ličnosti. U znak sećanja, Televizija Pink pripremila je specijalnu emisiju u njegovu čast u … Opsirnije

Smrt Ekrema Jevrica na Balkanu odjeknula kao bomba

 Ekrem Jevric-gospoda  na slici samo nekoliko sati prije vejčitog  odlaska. Iznenada vijest o smrti Ekrema Jevrica-gospode se prosirila nevjerovatnom brzinom na Balkanu. Sokirana je cijela javnost i gotovo da nema medija na prostoru Balkana a da nije prenijela ovu vijest. Kako saznajemo Ekrem je sinoć samo nekoliko sati prije njegove smrti otišao u restoranu “Mrki Place” da se vidi i ispostavilo se oprosti, sa njegovim najbližim jaranima. U jednoj uobičajenog … Opsirnije

Obavjestenje

 

Jutros u Njujorku 04. Marta 2016g.  preselio se na Arhiret Ekrem Jevric-gospoda  u 55 godini zivota. Tim povodom njegova uža Familija sa rođacima i prijateljima će primati “zdravo-glavu” danas u 3 sata poslije podne u Ali-pašinoj Džamiji na Astoriji.

Dzanaza namaz će se klanjati u Nedelju 06. Marta a nakon toga će se obaviti sahrana u Washington  groblju na  Long Islandu.

Inna Lillah ve inna ilejhi radz’uun –   Svi smo Allahovi i svi se njemu vracamo!

Tužna vijest – Umro je Ekrem Jevric-gospoda

Jutros smo dobili tužnu vijest da je Ekrem Jevric-gospoda pronađen mrtav u kolima oko 5 časova u  jutro. Ekrem (55) je krenuo na posao i po svemu sudeći u autu je doživeo srčani udar koji je bio smrtonosan za njega, konstatovalo je osoblje hitne pomoći. Vijest o omiljenom zabavljacu i poznatom učesniku rialitija je šokirala našu redakciju i dijasporu u Njujorku. Gusinje-iGusinje-info.com  … Opsirnije

U JU Dnevni centar „LIPA“ za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Plavu

  PROFESIONALAN ODNOS PREMA RADU I KORISNICIMA Plav – JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „LIPA“ u Plavu, tokom  četiri godine postojanja i rada, najveća pažnja poklanja se stvaranju uslova za kvalitetniji boravak korisnika u ustanovi – kao i boljih mogućnosti za rad svih zaposlenih. Zbog ograničenog prostora u kome radi ova ustanova, broj korisnika koji borave u njoj kreće se od 13 do 15 … Opsirnije

SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PROKLETIJAMA

 Plav – Nacionalni park „Prokletije“ je u okviru jednogodišnjeg i petogodišnjeg Plana upravljanja dao značajan akcenat na promociji speleoloških objekata u Parku. Otkako je formirana administracija Nacionalnog parka „Prokletije“, većina istraživanja i posjeta speleoloških objekata se izvodi u saradnji sa nama, a istraživači su se redovno javljali Asocijaciji speleologa CG, kao i Agenciji za zaštitu životne sredine, kaže Enes Drešković, direktor NP „Prokletije“ u Plavu. -Prokletije su vrlo interesantne sa … Opsirnije

Saopstenje privremenog odbora IZ i KC Olav-Gusinje u NJujorku

 Poštovani clanovi islamske zajednice E’selam Alejkum I pored svih obstrukcija, prijetnji policijom i sudom, zastrašivanja, lažnih dojava, odnošenja džamijskog ozvucenja, iskljucivanja grijanja i drugih nebuloza od strane ilegalnog odbora, mi koji smo vašim predlogom preuzeli odgovornost želimo vam se naiskrenije zahvalit na podršci koju ste iskazali vašim odzivom na informativnom skupu održanom u subotu, 27. februara. Vaš odziv, prisebnost, dostojanstvo i ljubav prema islamskoj zajednici ne samo da nas je … Opsirnije

U JU Dnevni centar „LIPA“ za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Plavu

 PROFESIONALAN ODNOS PREMA RADU I KORISNICIMA Plav – JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „LIPA“ u Plavu, tokom  četiri godine postojanja i rada, najveća pažnja poklanja se stvaranju uslova za kvalitetniji boravak korisnika u ustanovi – kao i boljih mogućnosti za rad svih zaposlenih. Zbog ograničenog prostora u kome radi ova ustanova, broj korisnika koji borave u njoj kreće se od 13 do 15 lica, … Opsirnije

Odrzan sastanak privremenog Odbora IZ i KC PG u Njujorku

 

U hladnim prostorijama “Alipasine Dzamije” u Njujorku,  prosle subote je odrzana informativna sjednica  dzematlija koju je sazvao privremeni Odbor IZ Plav-Gusinje. Skupu je prisustvovalo preko 200 ljudi iz nase zajednice, zabrinuti za nastale probleme u IZ Plav-Gusinje u Njujorku. S’obzirom da je u toku sudski postupak protiv clanova (kako tvrde) nelegalnog tj. postojeceg Odbora IZ i KC PG, za odrzavanje ove sjednice predhodilo je angazovanje advokatskog zastupnika privremenog odbora, kako bi otklonio prepreke odrzavanja skupa, koje je tuzena strana svojeg advokatskog zastupnika ispostavilo se obavijestila, da ce prostorije “Alipasine Dzamije” 27. Februara biti zauzete “zbog smrtnog slucaja u familiji Koljenovic”. Sastanak je prosao u relativno dobroj atmosferi i predsjedavajuci sjednice su iznijeli svoje izlaganje i stavove prisutnim dzematlijama i upoznali ih o trenutnom stanju u IZ Plav-Gusinje. Na prijedlog jednog od prisutnih dzematlija za prevazilazenje postojecih nesuglasica u IZPG, jednoglasno je usvojen predlog za odrzavanje nove izborne Skupstine u doglednom vremenu. Privremeni odbor se obavezao da ce teren za novu izbornu Skupstinu pripremiti na nacin, kako bi se omogucili fer izbori tj. angazovanjem najveceg broja clanova IZ i Kulturnog Centra Plav-Gusinje u Njujorku.

Press sluzba Gusinje-info.com

 

Turističke manifestacije u službi promocije turizma i drugih vrijednosti opština Plav i Gusinje

 BIĆE VEOMA USPJEŠNA TURISTIČKA SEZONA KAZU TURISTICKI RADNICI U GUSINJU I PLAVU Plav/Gusinje – Veliki broj planinara, ljubitelja prirode i drugih gostiju iz zemlje i inostranstva, od početka maja do avgusta   prošle godine posjetio  je Alipašine izvore, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, atraktivne doline Grebaje i Ropojanu, Plavsko, Hridsko i Visitorsko jezero, visoke vrhove Prokletija, veliki broj pećina i drugih kulturno-istorijskih vrijednosti ovog kraja. -Utisak je da su turističke, … Opsirnije

Miško Neković, sportski direktor Jezera, zadovoljan radom fudbalera u pripremnom periodu

 NAPREDAK U TAKTIČKOM DIJELU Plav – O dosadašnjem toku priprema, sportski direktor Jezera, Miško Neković, ima samo riječi pohvale, kako za igrače tako i za novog trenera Djukića. -Zahvaljujući angažovanosti Uprave plavskog drugoligaša, fudbaleri u imali sve uslove za nesmetan rad  i zimske pripreme. Drugo, moram da napomenem da u ovom trenutku imamo dobar i kvalitetan potencijal igrača, i gajimo nadu da će se neki detalji u hodu korigovati. Otišli … Opsirnije

Rekorder u plavsko -gusinjskom kraju

 GUSINJE–Farma ovaca porodice Koljenović iz sela Koljenoviće kod Gusinja jedna je od najuspješnijih u plavsko-gusinjskom kraju. Njihov kajmak i sir poznati su nadaleko. Na prezentacijama mliječnih proizvoda u zemlji Osman Koljenović je pobrao priznanja i pohvale za visok kvalitet. To potvrđuje i podatak da se već nekoliko godina mliječni proizvodi sa ove farme nalaze na trpezama u mnogim gradovima SAD, Zapadne Evrope i Skandinavije. Nema plasmana za vunu Vlasnik farme … Opsirnije

Zanati koji izumiru

 ADMIR RADONČIĆ JEDINI OBUĆAR U PLAVSKO-GUSINJSKOM KRAJU Gusinje je odvajkada bilo trgovački i zanatlijski centar. Ovdje se zna, da je prije stotinu i više godina bilo preko 200 dućana i zanatlijskih radnji. Vremenom, medjutim, mnogi stari zanati su izumrli i prosto zaboravljeni. Dugo vremena se zaboravu odupirao na ovim prostorima obućarski zanat, ali nažalost, i on se našao u zagrljaju prošlosti. Prije dvadeset godina ovim zanatom se bavilo pet-šest obućara … Opsirnije

Pomozimo Andrijani Knezevic – link za pomoc

 KLIKNITE LINK ZA POMOC  https://www.gofundme.com/9byysk Andrijana Knežević (25) iz Plava bije trenutno najtežu bitku. Prije pet godina se razboljela od sindroma hepatičnih vena i njen jedini spas jeste transplatacija jetre u Turskoj. Njena porodica nema mogućnosti da snosi sve troškove budući da nemaju baš nikakva primanja. Otac je radio na primorju, ali je zbog zdravstvenog stanja morao da prestane da radi. On se trenutno nalazi na odeljenju u KBC, nakon … Opsirnije

Na današnji dan 26 Februar – Gusinje je dobilo svoju opstinu

 Ideja povratka statusa opstini Gusinje je rezultat spleta okolnosti u periodu poslije sticanja nezavisnosti Crne Gore kao  i  nezadovoljstva građana gusinja prema tadašnjoj lokalnoj opštinskoj   upravi u Plavu. Pogodno tlo za ovaj projekat  iskoristila je  tadašnja uprava Mjesne zajednice u Gusinju na čelu sa Dr. Rusminom Lalicecem u koordinaciji sa dijasporom u Njujorku tj. Fondacijom za Gusinje koja je osnovana za sprovođenje između ostalih i ovog cilja u zavicaju, … Opsirnije

AMERIČKI POLITIKOLOG OTKRIVA: Vreme je da konačno saznate zašto je SFRJ morala da bude uništena!

 Američki politikolog Fil Batler je za napisao kolumnu u kojoj tvrdi da su razaranje i raspad Jugoslavije bili deo šireg plana NATO saveza. Namera je bila da se oslabe geopolitički protivnici zapadnog bloka u regijama Trećeg sveta i da se progutaju zdrave ekonomije naroda ovih prostora. Sažetak njegove analize je preneo i italijanski Globalist. “Možete li zamisliti Evropu danas s Jugoslavijom kao ključnim igračem među narodima? Ja mogu. Jugoslavija je … Opsirnije

Podvizi Plavljanina Dževata Šarkinovića za Ginisovu knjigu rekorda

 SPASIO SIGURNE SMRTI BLIZU 30 DAVLJENIKA U PLAVSKO JEZERO Izvadio  i šest stradalih iz Plavskog jezera Plav – Dževat Šarkinoić koji sa svojom porodicom živi na samoj obali Plavskog jezera je odavno poznat crnogorskoj javnosti  – kao jedan od najuglednijih poljoprivrednih proizvodjača u Crnoj Gori, i koji je stručnoj i laičkoj javnosti naše zemlje dokazao i da na ovim prostorima može da „rodi“ bostan, dinja, groždje, paradajz i paprika, kao … Opsirnije

Agencija: Postupci protiv opština

 PODGORICA-Agencija za sprečavanje korupcije je 19. februara, u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonomo finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, pokrenula prekršajne postupke protiv odgovornih lica u organima lokalne uprave nadležnih za poslove finansija koji nijesu donijeli odluku o visini budžetskih sredstava za redovan rad političkih subjekata za tekuću godinu do 31. januara i nijesu je objavili na svojim internet stranicama. Prekršajni postupci su pokrenuti protiv Sekretarijata za finansije opštine Bijelo … Opsirnije

U blizini Plavskog jezera otkriveno arheološko nalazištestaro oko 3.500 godina prije nove ere

 Pronašli dvije grobnice, gvozdeni nož i bronzanu iglu Plav – Prosle godine u blizini Plavskog jezerea, na dionici puta koji je u izgradnji od Plava prema Vojnom selu, prošle godine otkriveno je arheološko nalazište.   Arheološki tim Polimskog muzeja iz Berana  radio je na   istraživanjima. Rukovodilac arheološkog tima na zaštitnim arheološkim nalazištima u Ribarskoj ulici Predrag Lutovac je tada izjavio da preliminarni rezultati ukazuju na mogućnost da se možda … Opsirnije

Reklamni turistički panoi, table i druga turistička signalizacija na udaru vandala na području plavske i gusinjske opštine

 OŠTEĆENA TURISTIČKA SIGNALIZACIJA ZBUNJUJE TURISTE I DRUGE GOSTE Plav/Gusinje – Turistička signalizacija, panoi, table i prateći mobilijar, kao i punktovi NP „Prokletije“ koji su postavljeni na regionalnom putu izmedju Andrijevice i Murina, pa sve do Gusinja, kao i na mnogim raskrsnicama i udarnim mjestima na području plavske i gusinjske opštine, već duže su na meti vandala. Na nekima su ispisane političke i pogrdne poruke, druge su polomljene, treće okrenute u … Opsirnije

Ni traga ni glasa za nasega sugradjanina Ismeta Kanjizu

 Ismet Kanjiža, crnogorski državljanin, rođen 28.11.1964. godine, nestao je 21. januara u Kosovom Polju, oko 1 sat poslje ponoći, tokom posjete rođaku na Kosovu. Porodica nestalog muškarca apelovala je na sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla da pomogne u pronalaženju Kanjiže, da jave najbližoj policijskoj stanici, ili njegovom bratu i prijatelju na dole navedene brojeve. U trenutku nestanka, Kanjiža je na sebi imao crno-sivu jaknu i plave … Opsirnije

Adrijani potrebna operacija u Istanbulu

 SPASIMO JEDAN MLADI ŽIVOT Plav – U selu Brezojevice kod Plava, živi porodica Borislava Kneževića, kojoj je neophodna finansijska pomoć za liječenje njegove kćerke Andrijane Knežević. Naime, Andrijana, je veoma mlada osoba, sa 25.godina života, diplomirana informatičarka, ali veoma teškog zdravtvenog stanja. Jedini spas joj je transplantacija jetre, koju može uraditi jedino u Istanbulu, a gdje su potrebna znatna materijalna sredstva. Njen otac Borislav se ovim putem obraća Upravnom odboru … Opsirnije

Lokalnim izborima okončati agoniju

 Vlast je faktički izgubila većinu još u septembru kada je iz nje izašao odbornik DPS-a Fahrudin Dervišević, koji je stao uz grupu odbornika opozicije koji su pokrenuli inicijativu za smjenu predsjednice opštine Anele Čekić i predsjednika SO Elvisa Omeragića. Sjednica SO po toj inicijativi zakazana je bila za 19. novembar ali zbog nedostatka kvoruma nije održana i od tada više nije ni zakazivana, navodi Jovović GU­SI­NjE – Pred­sjed­nik gu­sinj­skog od­bo­ra … Opsirnije

 

sahmanovic   Gost emisije istorijske paralele gospodin Orhan Sahmanovic predsjednik opstine Plav i clan glavnog odbora Bosnjacke stranke.
Govori o istoriji o Bosnjacima u Plavo-Gusinjskom kraju kao i o zlocinu nad Bosnjacima 1912/1913.

Nikad nije kasno za Nusreta Orovcana

 “Nikad nije kasno” za Nusreta Orovcanina cobana iz Pesterskih polja koji voli da pjeva a ciji su glas prepoznale i TV kuce estrade na YU prostoru. Doskora njegov svakidasnji “auditorijum” je bilo njegovo stado i nije ni sanjao da ce jednog dana pjevati pred velikim auditorijumom ljubitelja narodne muzike. Pogledajte Nusreta (prije) u Planini, Kliknite na VIDEO A pogledajte ga sada na estradi, Kliknite na VIDEO … Opsirnije

Poziv sponzorima da podrže manifestaciju

 DRŽAVNO PRVENSTVO U POVERLIFTINGU ODRŽAĆE SE 30. APRILA U PLAVU     PLAV – Sport­sko re­kre­a­tiv­ni klub „Pla­vi­us” u sa­rad­nji sa Po­wer­lif­ting sa­ve­zom Cr­ne Go­re, 30. apri­la or­ga­ni­zo­va­će Otvo­re­no dr­žav­no pr­ven­stvo u po­wer­lif­tin­gu. Po iz­ja­vi pred­sjed­ni­ka klu­ba Mir­ze Ša­bo­vi­ća, Plav se na­šao po­red gra­do­va iz Nje­mač­ke, Fin­ske, Bo­sne i He­ce­go­vi­ne i Sr­bi­je, i ovo je po pr­vi put da se u ovom gra­du or­ga­ni­zu­je ova­kav sport­ski do­ga­đaj. – S ob­zi­rom … Opsirnije

Gusinje nekad i sad

 GUSINJANA IMA NA SVIM KONTINENTIMA Gusinje danas – velelepne zgrade koje su zamijenile stare naherene potleuše Gusinje – Priča se kako je, u davna vremena neki turski nizam, zbunjen dolaskom u Gusinje, napisao svojima : „Ja sam u jednom mjestu, na kraju svijeta“. Za mnoge koji su ovamo dolazili poslije njega, Gusinje je odavalo utisak koji je on imao. No, Gusinjani , danas, gostu namjerniku kažu : Ne, mi smo … Opsirnije

I ove godine mnoge strane TV kuće najavile dolazak i posjetu Prokletijama

 SNIMAĆE REPORTAŽE  O PRIRODNIM BISERIMA Guinje –Posljednjih godina na hiljade turista, raznih studijskih grupa, planinarskih ekspedicija iz mnogih zemalja Evrope obilaze planine Prokletije i druge prirodne dragulje ovog kraja. -Zahvaljujući grafičkom prikazu svih planinskih staza na Prokletijama, puteva za planinski biciklizam , panoramskim mapama za internet koje su predstavile prirodne bisere ovog kraja, interesovanje, turista, ljubitelja prirode, planinara-alpinista i drugih gostiju je nevjerovatno veom veliko, tako da su se već … Opsirnije

Alternativna turistička ponuda u plavsko-gusinjkom kraju – zdravstveni i rekreativni turizam

 PRIRODNI BISERI –POŽELJNA DESTINACIJA ZA OVAJ VID TURIZMA Gusinje/Plav – I prije jednog vijeka plavsko-gusinjski kraj je bio meta turista iz naše zemlje i inostranstva, prije svega zbog prelijepe prirode, čistog vazduha, vode i zdrave hrane. -Tačan je podatak , kažu dobri poznavaoci turističkih prilika u ovom kraju, da je prije pola vijeka u ovom kraju bilo više turista i gostiju nego na Budvanskoj rivijeri. Ali, mnoge okolnosti su uticale … Opsirnije

Godinama u plavskoj, a sada i u gusinjskoj opštini nema biranja sportista godine

 MNOGI SPORTSKI REZULTATI ODLAZE U ZABORAV Plav/ Gusinje – Godinama, ili bolje rečeno još do sada od kako u ovom kraju postoje razni sportski klubovi koji postižu dobre rezultate, pojedinci ili sportski kolektivi – nije orgnizovana akcija na kraju kalendarske godine da bi se proglasio sportista godine, najbolji klub , najbolji mladi sportista ili najbolji trener. Naime, još se nije desilo da neko pokrene pitanje – zašto nadležna služba u … Opsirnije

Posljednja trgedija na Prokltijama i te kako opominje planinare

 U PROKLETIJAMA SAMO OPREZNO   Guinje – Planinari, grupe ili ekspediije moraju imati stručne planinarske turističke vodiče koji će bez ikakvih problema svakog planinara ili grupu odvesti na željeno odredište, planinu ili vrh. Sada na području opština Plav i Gusinje imamo nekoliko mještana, članova planinarskih društava u Plavu i Gusinju, koji su spremni da u svakom trenutku prihvate grupu planinara i odvedu ih na bezbjedno mjesto ili željenu lokaciju, kaže … Opsirnije

Dijaspora traži uredjenje čaršije u Gusinju

 Fondacija za Gusinje iz Njujorka želi uloziti financijska sredstva iz budžeta organizacije za uredjenje užeg jezgra čaršije u Gusinju – saopštili su na portalu Gusinje-foundation.org.  U svojem dopisu predsjednik UO ove najjače organizacije u dijaspori gos. Refik Radoncic je zvanično uputio dopis vrhu lokalne uprave u Gusinju, o razmatranju predloga UO Fondacije Gusinje. Više detalja pogledate u dole navedenom dopisu;   Predsjednici Opštine Gusinje  Aneli Čekić   Postovana, obavjestavamo vas da je … Opsirnije

Fahrudin Radoncic pušten na slobodu

 Bivši ministar sigurnosti i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić izašao je iz pritvora nakon što mu je Sud Bosne i Hercegovine odredio mjere kućnog pritvora. Radončić je nakon izlaska iz pritvora kazao da provokacija s njegovim hapšenjem neće destabilizirati koaliciju SBB-a i SDA.   “Koalicija je stabilna. Provokacija s mojim hapšenjem nije destabilizirala vrlo snažnu i vrlo potrebnu bošnjačku koaliciju koja je u interesu cijele BiH, a ne samo tog naroda”, … Opsirnije

Povodom inicijative za otvaranje Područnog odjeljenja SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu za opštinu Gusinje

 JEDNO ODJELJENJE GIMNAZIJE I JEDNO ODJELJENJE STRUČNE ŠKOLE Gusinje – Na danas održanom sastanku roditelja učenika završnih razreda (IX), kojem su prisutvovali  predsjednica opštine Gusinje, Anela Čekić, direktor SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, Rifat Balić, direktor OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju, Šerif Feratović, jedin tema razgovora bila je upoznavanje roditelja sa mogućnostima i uslovima organizovanja Područnog odjeljenja SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, sa sjedištem u Gusinju. Predsjednica opštine Gusinje, Anela … Opsirnije

Živopisna dolina Grebaje kod Gusinja jedna od najljepših u Evropi

 DOLINA KAO IZ BAJKE Zapisala je Ana Liza, poznata novinarka i publicist londonske izdavačke kuće „Bradt Travel Guide“ prilikom posjete ovom dijelu Prokletija -Nikada do sada nijesam osjetila ljepotu prirode, srdačnost i gostoprimstvo kao u ovim krajevima gorštaka. A, posebno ovdje, ispod visokih vrhova Karanfila planina Prokletija, u živopisnoj dolini Grebaje, nedaleko od Gusinja, gdje je sve lijepo i tajnovito.Ovakve prirode nema nigdje na svijetu, zapisala je Ana Liza, poznata … Opsirnije

Plavsko-gusinjska dolina liči na pravo jezero

 Ukoliko kiše nastave, prijeti velika opasnost od rijeka Grnčara, Vruje, Dolje, Ljuče, Lima i Plavskog jezera Rijeke i planinske bujice izlile su se iz korita i poplavile njive, livade, lokalne puteve, ali i ugrozile nekoliko porodičnih objekata Plav/Gusinje – Dok ovo javljamo, kiše su prestale, ali prema prognozama meteorologa očekuje se natavak padavina od srijede, šo unosi strepnju kod mještana koji žive u nposrednoj blizini rijeka i jezera. Posebno je … Opsirnije

Riznica narodnog blaga u plavsko-gusinjskom kraju

 ČUVARI TRADICIJE I KULTURE Plav/Gusinje – Plavsko-gusinjski kraj – u kojem vjekovima žive u zajedništvu Bošnjaci, Muslimani, Crnogorci, Albanci, Srbi i drugi narodi, predstavlja specifičan ambijent u pogledu etnoloških elemenata , bogat etnički mozaik i pravu riznicu narodnog blaga, gdje se prepliću raznovrsni etnosocijalni motivi, preko 20 vrsta narodnih nošnji, bogatstvo folklorne muzike, i folklornih igra, razni običaji i tradicionalno razvijena domaća i zanatska radinost. Sve narodne nošnje, naročito ženska … Opsirnije

Geografska karta iz Francuske prikazuje Bosnu prije 25 vjekova

 Zanimljivo Drustvenim mrezama kruzi karta iz podrucja Balkana za koju se predpostavlja da datira cak oko 700 godina prije prvog vijeka ili nove ere. Mapa je pronadjena u Francuskoj arhivi i na njoj se jasno vidi regija sa ispisanim imenom BOSNISCHE, sto na Francuskom znaci i pokazuje na danasnju Bosnu. Sudeci po ovoj karti naziv za danasnju Bosnu je mnogo stariji nego  drzava u njenom susjedstvu.

Biografija Mustafe Memica

 Mustafa Memić rođen je 24. augusta 1924 godine u Gusinju, gdje je 1935. završio četverogodišnje osnovno školovanje. Od septembra 1935. do kraja marta 1941. godine učio je u Velikoj medresi kralja Aleksandra u Skoplju. Rat ga je zatekao u VI razredu. Pripadao je organizovanoj antifašističkoj omladini (SKOJ). Bio je jedan od organizatora i rukovodilaca učešća učenika ove škole na demonstracijama 26. i manifestacijama 27. marta 1941. godine, kada je škola … Opsirnije

Kratak opis Gusinja poznatog istoricara Rizaha Grude

  Gusinje je mjesto smješteno u neposrednoj blizini granice sa Albanijom, na sjeveroistoku Crne Gore. Okruženo je visokim Prokletijama, a do ovog mjesta može se doći samo jednim putem. Hstorija ovog mjesta veoma je bogata. Za vrijeme Osmanske imperije, ovaj gradić koji sada broji oko 4 hiljade stanovnika, imao je značajnu ulogu u političkom, društvenom i ekonomskom životu tadašnjeg prostora Crne Gore. Gusinje je imalo 4 paše, a također ovaj … Opsirnije

Oglas

 Prodajem 3.kuce pored magistralnog puta , u blizini Plava,selo Pepice. Uz pomocne objekte. Hitno i povoljno. Za sve informacije 0679247410 ili 069590293. Za vise informacija kliknite Homes-Pepice-Plav-for-sale … Opsirnije

Stari dio izbjegličkog naselja Vruja treći mjesec bez struje

 SIROTINJA NEMA DA PLATI UTROŠAK STRUJE Mnoga domaćinstva bez struje i drva za ogrijev GUSINJE – Stanovnicima starog dijela izbjegličkog naselja Vruja kod Gusinja struja je isključena sa elektromreže već treći mjesec, a pojedina domaćintva nemaju ni drva za ogrijev. Situacija u nekim porodicama koje žive u starom dijelu naselja za izbjeglice Vruja kod Gusinja je ovih hladnih februarskih dana veoma teška, reklo bi se nepodnošljiva, jer , kako kaže … Opsirnije

Ministar poljoprivrede I ruralnog razvoja Petar Ivanović sa saradnicima posjetio opštinu Gusinje

 POTREBAN BRŽI RAZVOJ POLJOPRIVREDE U OVOM KRAKU Gusinje – Danas je u Gusinju sa svojim saradnicima boavio Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, i razgovarao sa predsjednicom opštine Gusinje, Anelom Čekić i njenim saradnicima. Predsjednica Čekić je pored ostalog istakla, da su prirodni resursi gusinjskog kraja okosnica ekonomskog razvoja ove opštine. Brži razvoj poljoprivrede, turizma drvoprerade, iskorišćavanje hidropotencijala, ali i završetak novog puta Gusinje – Podgorica preko teritorije Republike … Opsirnije

Sjever ostao bez 1.189 stanovnika

 Najveća razlika između broja doseljenih i odseljenih u Bijelom Polju i to – 381, Beranama – 203, Pljevljima – 142 i Rožajama – 119 Aleksa Marojević u razgovoru za „Dan” ocijenio da su vladine politike i strategije za oživljavanje sjevera doživjele fijasko Upe­ri­o­du od ja­nu­a­ra do kra­ja no­vem­bra pro­šle go­di­ne iz gra­do­va na sje­ve­ru ise­li­lo se 1.189 gra­đa­na, po­ka­zu­ju po­da­ci Mon­sta­ta. U mje­seč­nom sta­ti­stič­kom pre­gle­du te in­sti­tu­ci­je kon­sta­tu­je se da … Opsirnije

Nove inicijative za ljepše sjutra

 NA LUDI KAMEN PORED VODOPADA I ALIPAŠINIH IZVORA GUSINJE – Kulturno-turistička i sportska manifestacija „GUSINJSKO LJETO“, od naredne godine, po svemu sudeći, biće sadržajnija i sa novim turističkim sadržajem. Utisak je, da su ovakve manifestacije više nego potrebne za više hiljada „zavičajaca“ iz Njujorka i drugih zemalja Zapadne Evrope. Vjeruje se – da će  organizatori  „potrefiti“ osnovne sadržaje iz oblasti kulture, zabave, turizma i sporta.    -Od iduće godine bi … Opsirnije

Ministar zdravlja posjetio zdrastvenu stanicu u Gusinju

 -Dru­ga te­ma na­šeg raz­go­vo­ra bi­la je da se ura­di pro­je­kat za kva­li­te­ta­no re­no­vi­ra­nje obje­ka­ta Zdrav­stve­ne sta­ni­ce. Tre­ća stvar, o ko­joj smo naj­vi­še raz­go­va­ra­li, bi­la je da se na­đe ne­ki mo­del da zdrav­stve­ne uslu­ge bu­du do­stup­ni­je sta­nov­ni­štvu, da bi sta­ni­ca ra­di­la i ne­rad­nim da­ni­ma i pra­zni­ci­ma. Ovo pi­ta­nje rje­ša­va­će se u sa­rad­nji sa Do­mom zdra­vlja Plav i ru­ko­vod­stvom Hit­ne po­mo­ći iz Pod­go­ri­ce. U prin­ci­pu, ima­mo ka­pa­ci­te­te da od­go­vo­ri­mo tim oba­ve­za­ma, jer … Opsirnije

 

Boreći se na strani Islamske države u Siriji izgubljen je još jedan mladi život. U januaru je u toj državi poginuo crnogorski državljnin – osamnaestogodišnji Ernad Huseinović iz Plava.

Vijest o smrti mladića uzdrmala je javnost. Bio je miran dječak iz kraja, priča njegov sugrađanin, poslanik Džavid Šabović.

Jedna od najuspješnijih turističkih sezona u plavsko-gusinjskom kraju

 TURISTI UŽIVALI U BISERIMA DIVLJE LJEPOTE Preko 13 hiljada posjetilaca NP „Prokletije“, kaže za Pobjedu Enes Drešković, direktor NP „Prokletije“ Plav/Gusinje – Veliki broj planinara, ljubitelja prirode i drugih gostiju iz zemlje i inostranstva, posjetilo je prošle  godine – posebno u ljetnjem periodu Alipašine izvore, vodopad i kanjon Grlja, Oko Skakavice, atraktivne doline Grebaje i Ropojanu, Hridsko, Visitorsko i Plavsko jezero i druge prirodne bisere ovog kraja. -Ako je suditi … Opsirnije

KRIVOLOV NA PROKLETIJAMA POSTAJE OPASNOST I ZA GRAĐANE

    Direktor Nacionalnog parka „Prokletije“ Enes Drešković, stanje krivolova na Prokletijama i u samom Nacionalnom parku okarakterisao kao vrlo alarmantno, i usljed toga poziva sve nadležne državne institucije i organizacije da se uključe u sprječavanje istrebljenja mnogih vrsta divljači. KRIVOLOV SE VRŠI RAZNIM NAORUŽANJEM Plav – Koristim priliku da Vas upoznam  sa aktivnostima koje sprovodimo na teritoriji Nacionalnog parka ”Prokletije” konkretno vezano za otkrivanje i sprečavanje krivolova, kao i monitoringa … Opsirnije

IN MEMORIAM ENVER ĐEŠEVIĆ „ĐEŠO“ (1958-2016)

     U rodnom Plavu, na gradskom groblju, u prisustvu velikog broja građana, sportskih, kulturnih i javnih radnika iz svih gradova Crne Gore, Sarajeva, Skoplja, Prištine, Beograda i drugih mjesta juče je sahranjen Enver Đešević „Đešo“, poznati fudbaler i fudbalski trener iz ovog kraja. Svoj radni vijek proveo je u JU Centar za socijalni rad u Plavu. Ali, iznad svega bio je čovjek, prijatelj i drug. Iz plejade mladih fudbalera … Opsirnije

Bez bogatog sela nema ni bogate države

 Treba stvoriti uslove da čovjek zna šta da radi, šta da proizvodi, kome i po kojoj cijeni da proda. A, kad se nađe računica, onda neće biti problema, i ništa ti neće biti teško kad vidiš da imaš koristi od toga šta radiš i možeš dobro da živiš, sugeriše Bektešević GU­SI­NjE – U se­lu Dra­gi­je, nado­mak Gu­si­nja, ži­vi i svim ži­vot­nim iza­zo­vi­ma odo­li­je­va do­ma­ćin­stvo Ami­ra Bek­te­še­vi­ća, ko­ji i u se­dam­de­se­toj … Opsirnije

Odrzana manifestacija “Veleslalom u skijanju 2016” u dijaspori (foto galerija)

 Tradicionalni skup “Veleslalom u skijanju” u organizaciji Fondacije “Gusinje” koji je odrzan 6-og Februara 2016g. na skijaskom centru “Brlleayre”, ostace upamcen po dobroj organizaciji i izvrsnoj atmosferi. Na ovom poznatom zimskom izletistu koje se nalazi oko 200 km. od Njujorka u regiji Dallware prisustvovalo je blizu 200 skijaca nase Plavo-Gusinjske zjednice iz Njujorka i okoline. Takodje je bio ljubitelja skijanja i iz Kanade, koji su specijalno dosli kako bi prisustvovali … Opsirnije

Irfan Cekic se bori za odlazak na Olimpiske igre

 Stonoteniser Irfan Čekić učestvovaće na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Rio de Žaneiru. Turnir će biti odigran od 6. do 8. aprila u Istanbulu, a Čekić će biti jedini crnogorski predstavnik. Najavljeno je učešće više od 60 takmičara. “Nastup na Igrama izboriće deset najboljih. Stonoteniseri će biti podijeljeni u grupe po šest, iz kojih će po tri najbolja izboriti razigravanje, iz kojeg će deset najboljih igrati u Rio de … Opsirnije

Humanitarni fond “Hilal” uručio pomoc u izbjeglickom naselju “Vruja”

 BI­JE­LO PO­LjE – Ak­ti­vi­sti hu­ma­ni­tar­nog fon­da Hi­lal, ko­ji dje­lu­je u okvi­ru Islam­ske za­jed­ni­ce u okvi­ru ak­ci­je spro­ve­de­ne u Bi­je­lom Po­lju po­sje­ti­li su i iz­bje­glič­ko na­se­lje u Gu­si­nju. Ugro­že­nim iz­bje­glič­kim po­ro­di­ca­ma iz Bo­sne i sa Ko­sme­ta, njih 15, do­sta­vlje­na je po­moć u naj­o­snov­ni­jim ži­vot­nim na­mir­ni­ca­ma. U sa­rad­nji sa ima­mi­ma Medž­li­sa Islam­ske za­jed­ni­ce Gu­si­nje Re­ša­dom ef. Da­u­to­vi­ćem i Ale­nom ef. Ša­bo­vi­ćem do­sta­vlje­na je po­moć, a u di­stri­bu­ci­ji su uče­stvo­va­le i ak­ti­vist­ki­nje udru­že­nja … Opsirnije

Otac i sinovi osvojili Maja jezerce

    GU­SI­NjE – Pla­ni­nar­ska eks­pe­di­ci­ja, ko­ju su či­ni­li Ce­ti­nja­nin Raj­ko Po­po­vić i nje­go­vi si­no­vi Vuk (16) i De­jan (18), pro­te­klog vi­ken­da se po­pe­la na naj­vi­ši pro­kle­tij­ski vrh Ma­ja je­zer­ce (2.695 mnv). U po­hod su kre­nu­li u pe­tak u pod­ne iz do­li­ne Vu­sa­nje s nad­mor­ske vi­si­ne 950 me­ta­ra, pod pu­nom opre­mom, što je pri ta­ko za­htjev­nom pe­nja­nju i du­bi­ni sni­je­ga od oko 80 cm, na­kon pr­vih 10 km pu­ta, pred­sta­vlja­lo do­dat­ni … Opsirnije

Elvijan Bektesevic iz Gusinja krv dao 54 puta

 GU­SI­NjE – Gu­si­nja­nin Evli­jan Bek­te­še­vić du­go­go­go­di­šnji je do­bro­volj­ni da­va­lac kr­vi, a naj­dra­go­cje­ni­ju teč­nost dao je 54 pu­ta. Krv je po­čeo da da­je sa 19 go­di­na, a od ta­da se oda­zi­va ak­ci­ja­ma jed­nom ili dva­put go­di­šnje, kao i po po­tre­bi. Pr­vi put je dao dra­go­cje­nu teč­nost ka­da je pri­te­kao u po­moć pri­li­kom ude­sa na pu­tu pre­ma Ce­ti­nju i po­vri­je­đe­nog mla­di­ća pre­ba­cio do bol­ni­ce gdje se is­po­sta­vi­lo da mu je po­treb­na krv. … Opsirnije

Gusinje – Mladi otišli jer boljitka nema

 Za bolji život nas koji smo ostali u Dolji trebalo bi dosta toga. Na prvom mjestu Opština i država bi mogli da pospiješe razvoj sela, ulažući u poljoprivredu i stočarstvo i organizovanjem otkupa kako bi čovjek mogao da proda ono što proizvede, ocjenjuje Safet Duraković GU­SI­NjE – Na pu­tu ka po­zna­tom i ži­vo­pi­snom tu­ri­stič­kom iz­le­ti­štu Gre­ba­je, na dru­gom ki­lo­me­tru od Gu­si­nja, obi­ta­va se­lo Do­lja ko­je je, do ne ta­ko dav­no, … Opsirnije

Zimski uspon na Maja jezerce

 Prvog dana oko 12h krećemo na uspon iz doline Vusanje sa nadmorske visine od 950m. Pod punom opremom, sa ruksacima od 15-20kg težine, prelazimo prvih 10km i stižemo na visinu od 1800m, snijega ima oko 80cm što nam izuzetno otežavala kretanje. Oko 18:30h odlučujemo da stanemo i postavimo kamp. Nalazimo jedno prirodno udubljenje u snijegu i tu uz malo dodatnog truda postavljamo šator idealno zaštićen od vjetra. Prizor je fantastičan, … Opsirnije

 

Ulazak Crne Gore u NATO podržava 47,3 odsto građana

  Učlanjenje Crne Gore u NATO u ovom momentu podržava 47,3 odso građana, a 37,1 odsto se protivi, saopšteno je iz Komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO. Istraživanje koje je uradila Agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Damar” je pokazalo da je neopredjeljenih 15,6 odsto. Istraživanje je Agencija “Damar” obavila u od 19. do 24. januara. “Istraživanje “Stavovi i mišljenja građana o pristupanju Crne Gore NATO-u” je urađeno na uzorku od 1100 ispitanika u 10 crnogorskih … Opsirnije

Oko 50 dobrovoljaca doniralo krv u Plavu

 Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Plav organizovalo je akciju davanja krvi u Domu zdravlja u tom gradu, a u akciji je učestvovalo oko 50 davalaca. Akcija dobrovoljnog davanja krvi Zavod za transfuziju krvi Crne apelovaop je na druge subjekte da na sličan način doprinesu obezbjeđivanju dovoljnih količina sigurne krvi za sve pacijente kojima je neophodna.   … Opsirnije

 

25 godina od mitinga u Plavu – Slobo dolje-Tito gore

 Danas 25.01.2014 navrsava se 25 godina od ”Plavskog mitinga”,dogadjaja,koji ce svijetlim slovima biti upisan na stranicama istorije ovoga kraja. Cunami velikosrpske politike, projektovan u ”Memorandumu” SANU, preplavio je sve prostore ex-Jugoslavije,gdje god je zivio srpski-pravoslavni zivalj. Uza Srbija,Kosovo,Vojvodina,i na kraju,Crna Gora, zbrisani su u munjevitom naletu mitingasa. Tadasnje crnogorsko rukovodstvo,iako javno,protiv nasilnog smjenjivanja kadrova putem ulice,u sebi je gajilo pritajene simpatije za ovaj pokret,koji je u javnosti dobio ime Antibirokratska … Opsirnije

Privremeno finansiranje ukazuje na loše upravljanje

 PODGORICA– Osam opština još nije usvojilo budžet za ovu godinu, iako ih zakon na to obavezuje–saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju. Riječ je o opštinama Andrijevica, Kolašin, Petnjica, Herceg Novi, Cetinje, Plav, Gusinje i Ulcinj. One su bile dužne da prije početka godine donesu budžet i objave ga na zvaničnoj veb stranici i u Službenom listu. Principi CDT objašnjava da su te opštine iskoristile drugu zakonsku mogućnost i donijele odluku … Opsirnije

 

slika za front teksta    Kliknite na sliku da otvorite video

Porodica i prijatelji mole za pomoć: U centru Kosova Polja nestao gusinjanin Ismet Kanjiža

         Ismet Kanjiža, Bošnjak, crnogorski državljanin, rođen 28.11.1964. godine, nestao je 21. januara u Kosovom Polju, oko 1 sati po ponoći. Porodica nestalog muškarca je stupila u kontakt sa našom redakcijom i apelovala je preko našeg portala na sve koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla da pomogne u pronalaženju Kanjiže, da jave najbližoj policijskoj stanici, ili njegovom bratu i prijatelju na brojeve koje dole objavljujemo. U … Opsirnije

Slika dana

 Trojica mladića iz Plava Edo Purišić, Amar Dješević i Dino Bakovic postali su pravi hit na internetu nakon što su izbacili fotografiju na društvenim mrežama gdje sa šlaufom i peškirima leže na zaleđenom Plavskom jezeru na dva stepena Celizijusa! Plavsko jezero je zaleđeno više od mjesec dana, a debljina leda omogućava da se čak i automobilima ide po njemu.

Izetbegovic – Hapsenje Radoncica moze odvesti BiH u krizu

  Utemeljitelj Dnevnog Avaza, osnivač i predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine (SBB BiH) i bivši ministar sigurnosti Fahrudin Radončić priveden je zbog sumnje da je ometao rad pravosuđa. „Postupajući po nalogu Tužiteljstva BiH, policijski djelatnici SIPA-e (Državne agencije za istrage i zaštitu), lišili su slobode Radončić Fahrudina. Navedeni osumnjičeni pod istragom je i osumnjičen je za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa (članak 241. KZ BiH)“, navodi se … Opsirnije

Konacno stigla prava zima u zavicaju

  PLAV/GUSINJE– U plavskogusinjsku dolinu stigla je prava zima. Na gradskom području ima oko 20 centimetara snijega, dok ga je u višim planinskim predjelima znatno više. I temperature su niske, naročito u jutarnjim satima, kada su se kretale od pet do osam stepeni ispod nule. Uprkos tome, građani Plava, Gusinja i Murina nemaju većih problema. Snabdijevanje vodom i strujom je redovno, prilazni putevi su očišćeni, a ulice, prigradske saobraćajnice i … Opsirnije

NAKON DECENIJU, PONOVO U FUNKCIJI ROŽAJSKO SKIJALIŠTE

  RO­ŽA­JE– U Ro­ža­ja­ma se pri­vo­de kra­ju pri­pre­me za otva­ra­nje Ski­ja­škog cen­tra „Tur­jak” za šta je Vla­da iz­dvo­ji­la 300.000 eura. Ka­ko is­ti­ču u lo­kal­noj upra­vi, for­mi­ra­no je pred­u­ze­će Ski- cen­tar „Haj­la”, ko­je je ra­di­lo na pri­pre­ma­nju i ospo­so­blja­va­nju ski­ja­ške sta­ze ko­ja de­ce­ni­ju ni­je bi­la u funk­ci­ji. Ura­di­li smo par­king pro­stor, otvo­ri­li mi­ni bar, od­no­sno re­sto­ran u ko­jem će se go­sti okre­plji­va­ti to­plim na­pi­ci­ma i sen­dvi­či­ma. Tre­nut­no pri­vo­di­mo kra­ju pri­pre­me na … Opsirnije